MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Forskerforbundet til kamp mot midlertidige ansettelser (16.9.09, 13:27)

Forskerforbundet starter en nasjonal aksjon for å bekjempe unødig og ulovlig bruk av løsarbeidere i akademia. Markingen fant sted i Trondheim.

NO MORE MR NICE GUY? Institutter og fakulteter er kanskje for snille når de stadig tilbyr forskere nye arbeidsavtaler. Alternativet til å være ”snill”, er oppsigelser, mente personalsjef ved NTNU, Arne Hestnes. Foto: Tor H. Monsen.

LES OGSÅ: Akademia tatt med buksene nede i sak om ulovlig midlertidighet:
Lektor fikk fullt medhold i retten
Lufting til ingen nytte
Lausunge-kampanjen til doktorgradskandidatene og post.doc ved landets universiteter og høyskoler sist vår har vekket forskernes største arbeidstakerorganisasjon til dyst.

- Dette seminaret her i Trondheim markerer starten på vår kampanje mot ulovlige midlertidige ansettelser, innledet generalsekretær Sigrid Lem ved åpningen av frokostseminaret ved Rica hotell Nidelva her i Trondheim.

Dystert situasjonsbilde
Forskerforbundet tegner et dystert bilde av utviklingen de siste åtte-ni årene. Andelen midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger stiger, og lite fra arbeidsgiver og myndigheter gir grunn til å tro at flere vil oppnå fast stillingsvern.

- Andelen er meget høy i sektoren, faktisk på høyde med verstingen hotell- og restaurantbransjen, mente Lem.

NTNU kommer ikke godt ut
Kanskje noe av årsaken til at kampanjestarten ble lagt til Trondheim, var at NTNU ikke kommer spesielt godt ut på statistikkene.

Fra 2000-tallet har andelen midlertidige stillinger i akademia nasjonalt økt jevnt og trutt – fra 2.187 årsverk i 2000 til 4.092 i dag. En av tre vitenskapelige stillinger er i 2008 midlertidige, kunne avdelingsdirektør Bjørn T. Berg i Forskerforbundet vise til gjennom offentlige tall.

FAKTA

TJENESTEMANNSLOVEN gir spesifikke unntak fra hovedreglen i § 3 som er fast ansettelse:

 • a. Tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag.
 • b. Arbeidet ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs.
 • c. Tjenestemannen skal gjøre tjeneste i stedet for en annen (vikar).
 • d. Tjenestemannen skal være aspirant eller elev ved etatsskole.
 • e. Tjenestemannen skal tjenestegjøre i utdanningsstilling.
 • f. Tjenestemannen skal tjenestegjøre i åremålsstilling.

 • Økningen i rekrutteringsstillinger forklarer ikke hele bildet: 20 prosent innenfor ordinære forsker- og undervisningsstillinger er av midlertidig karakter. Ved NTNU er tallet 21 prosent.

  Blant universitetslektorer har NTNU over 54 prosent på tidsbegrensede kontrakter. En av ti førsteamanuenser er vikarer eller på andre unntaksbestemmelser fra fast ansettelse.

  I følge fagforeningen befinner den største utfordringen seg innen stillingskategorier som er engasjert på eksternfinansierte prosjekter. Stillingskategoriene 1108 og 1109 (”forsker”) er over 80 prosent.

  Her er nok arbeidsgiver på trygg juridisk grunn i forhold til Tjenestemannsloven, men Forskerforbundet ser også at deres medlemmer går fra prosjekt til prosjekt i opp til fjorten år.

  - Men det er enda verre, mente Berg.

  NTNU er verst i landet innenfor akademia hva gjelder timelærere. NTNU har høyest andel av denne gruppen, med 166 årsverk totalt for alle stillingsandeler.

  NTNU: Tallene stemmer ikke
  Ettersom andelen midlertidige vitenskapelige stillinger bare øker, spør Forskerforbundet seg om dette skyldes en inngrodd ukultur blant dem som bedriver personalforvaltninger på universitetene og høyskolene i landet.

  - Det er altså jeg som er ansvarlig for elendigheten her, sa personalsjef Arne Hestnes lett sarkastisk under sin motsvarsrunde.

  NTNUs egne, ferske tall fra denne måneden viser i følge Hestnes at antallet midlertidige innenfor eksternfinansierte prosjekter er langt lavere enn hva Forskerforbundet opererer med. Andelen midlertidighet blant ordinære vitenskapelige stillinger er ifølge NTNUs egne tall på rundt 10 prosent.

  - Jeg skal ikke gå inn i en talldiskusjon her, men vi ser altså at vi har knapt halvparten så høye tall som Forskerforbundet. Et område hvor vi antakelig har noe å hente, er blant universitetslektorene.

  Lunkent fra arbeidsgiver
  Arbeidstaker- og arbeidsgiversiden var skjønt enige om at bruken av løsarbeidere bør begrenses, samt at det forekommer tilfeller av ulovlig midlertidig ansettelser i akademia.

  Men Arne Hestnes ga ingen signaler om å kaste seg på Forskerforbundets kampanje for å redusere bruken av engasjement. NTNU vil begrense seg til tekniske grep som opplæring av ledere og støttepersonell i lover og regler, stramme inn bruken av unntakshjemler for midlertidighet og tilby bedre støtte for instituttledere i ansettelsessaker.

  - Instituttledere er ikke alltid like drillet på det administrative feltet, kommenterte Hestnes.

  Riset bak speilet
  Bildet er ikke så ukomplisert som Forskerforbundet vil ha det til, mente personaldirektøren.

  Om det for eksempel skulle komme politiske signaler om innstramming av andelen midlertidighet, er hyppigere og tidligere bruk av oppsigelse et alternativ. Det betyr i praksis at i stedet for å være ”snill” og tilby nytt engasjement på mer eller mindre sviktende grunnlag, sier instituttet opp den midlertidige arbeidsavtalen.

  - Alle som har vært borti denne typen problemstillinger, vet hvor vanskelig det kan være. Lovmaker kan godt si at det finnes en slik anledning til oppsigelse, men det er ikke så enkelt, sa Hestnes på et godt besøkt arrangement.

  Av:Tor H. Monsen