MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Strømmer til forskernatt (22.9.09, 07:16)

Hvordan ser lyd og toner ut? Hva er fugleegg lagd av? Og Hvorfor kureres ikke kreft? Både små og store spørsmål skal belyses under det femte arrangementet av Researchers’ Night fredag kveld.

FAKTA

5 år
- Researchers’ Night arrangeres for 5. år på rad i forbindelse med Forskningsdagene ved NTNU, som en del av EU-prosjektet “Researchers in Europe” (RIE).
- RIE skal synliggjøre europeisk forskning og bidra til økt rekruttering, samt at unge ser på Europa som en interessant arbeidsarena.
- Prosjektet skal også bidra til økt forståelse for forskningens betydning i samfunnet. - Researchers’ Night arrangeres over hele Europa samme kveld, med arrangement i laboratorier, museer og forskningsinstitusjoner.
- NTNU sitt arrangement er unikt i Norge og har i år hele 1200 påmeldte elever fra videregående skoler og folkehøgskoler i Trøndelag.
Prosjektet finansieres av NTNU, Norges Forskningsråd, Samarbeidsforum og EU.

Fredag kveld klokken åtte inntrer et noe naturlovstridig fenomen. Over 1200 studenter fra Trøndelag strømmer til NTNU for å dra på forelesninger, forskningsaktiviteter og utføre labforsøk frem til midnatt. Den femte avviklingen av Researchers’ Night viser at forskning har en sterk appell hos unge elever.

Populært
Researchers’ Night arrangeres i forbindelse med Forskningsdagene, som er en del av EU-prosjektet “Researchers in Europe”. NTNU har med sin spesielle variant av arrangementet på kort tid blitt et svært ettertraktet tilbud til videregående og folkehøgskoler. Tre timer etter påmeldingen startet hadde nesten 1200 elever fra 21 skoler i Trøndelag meldt seg på, og registreringen måtte stenges. Marianne Sjøholtstrand har vært en av prosjektlederne av Researchers’ Night siden oppstarten for fem år siden, og merker at arrangementet blir stadig mer populært:

- Skolene kontaktet oss allerede før sommerferien for å høre om datoen for årets arrangement og om de kan melde seg på. Flere skoler står på venteliste og etterspørselen viser at det er behov for et slikt arrangementet blant denne målgruppen. Noen videregående skoler ser på Researchers’ Night som en liten del av lærerplanen. Det må vi ivareta.

Sjøholtstrand tror at suksessen med prosjektet er at besøkende aktivt får ta del i forskningen denne kvelden.

- Vi vil vekke nysgjerrigheten gjennom aktiviteter de kan delta på, samtidig som vi formidler relfag og forskning generelt. Vi håper å gi elevene en opplevelsesrik kveld, sier hun.

Ivrig
En skole som har vist ekstra stor iver over arrangementet er Tiller videregående skole, som i år har 200 påmeldte elever. Naturfaglærer for 1.klasse ved Tiller vgs, Åse Knarlag, mener arrangementet er et viktig bidrag til lærerplanen.

- Dette er superbra! Det er morsomt for elevene fordi det er mye de kan gjøre der. En del forsøk er også beskrevet i lærerplanen, som for eksempel det å lage håndkrem. Elevene liker også forelesningene veldig godt, fremholder hun.

Knarlag mener det er viktig å aktivere elevene, og synes at Researchers’ Night er et utmerket tilbud som kan få opp interessen for fagene.

Elektronisk navneskilt er en populær post på programmet for Researchers’ Night. Bildet er fra fjorårets arrangement. Foto Stig Sund
- Jeg har mange elever og ser verdien av dette og det å gjøre noe utenfor skolen. “Fra ord til handling”, bruker vi å si. Dette er alt: Vi får komme oss ut til NTNU og oppleve masse spennende og relevant utenfor klasserommet.

Noen synes faktisk det er så spennende at utdanningsvalgene revurderes.

- De fleste elevene hos oss går yrkesfag, slik at i utgangspunktet ønsker de ikke å studere på høgskole. Men gjennom arrangementet får de fleste en stor interesse for fagfeltet. Flere har sagt at de har fått lyst til å ta påbygning og studere etterpå. Det er veldig motiverende, sier hun.

Sjøholtstrand tror arrangementet nok kan bidra til en del rekruttering, men fremholder at dette ikke er primærformålet med kvelden.

- Vi vil vekke nysgjerrighet for disse fagene hos elevene, men vi forsøker ikke å aktivt rekruttere dem. Vi har istedet en NTNU stand som elevene kan henvende seg til om de ønsker å høre mer om oss. Jeg tror det har mye å si at vi åpner bygget og lar elevene være en aktiv del av det.

Tilbakemeldingen har vist at kvelden har vært en effektiv profilering av forskningen ved NTNU.

- Vi har møtt igjen studenter som har sagt at de ble overbevist etter denne kvelden. Bare på NT-fakultetet var det i fjor flere studenter som hadde vært på arrangementet året før, og som mente at kvelden hadde vært en avgjørende faktor for at de valgte å studere på NTNU.

Flere fagmiljøer fra Dragvoll er også delaktige med aktiviteter denne kvelden, og bidrar blant annet med forelesninger. Sjøholtstrand er glad for at NTNU åpnes for elevene på denne måten, og trekker frem både studenter som jobber, og fagmiljøene som alltid stiller opp med spennende og relevante aktiviteter til arrangementet.

Stiller opp
Over 100 forskere fra NTNUs fakulteter bidrar til kvelden. Fredrik Seineke har arbeidet sammen med Marianne Sjøholtstrand om prosjektet i år, og trekker frem innsatsen fra de ansatte som en viktig forutsetning for at kvelden kan gjennomføres.

Marianne Sjøholtstrand og Fredrik Steineke er prosjektledere for Researchers’ Night som arrangeres for femte gang på NTNU førstkommende fredag. Etter tre timer hadde 1200 elever fra Trøndelag blitt påmeldt arrangementet. Foto Dina Aspen
- Jeg vil trekke frem den gode dugnadsånden hos de som bidrar til prosjektet. Det er nok ikke mange universiteter som kunne fått forskere til å jobbe dugnad på natta, sier han.

I tillegg til Researchers’ Night har NTNU også Forskningstorg i Trondheim både fredag og lørdag, noe som innebærer lange dager for flere av forskerne som bidrar til programmet.

- I tillegg kommer transportavdelingen, kantineansatte og vakthold som gjør en kjempeinnsats hele kvelden. Vi føler virkelig at hele systemet står på, roser Sjøholtstrand.

Av Dina Aspen (tekst og foto)