MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Harde angrep mot Rektor (23.9.09, 08:37)

Med den israelske ambassaden i spissen utsettes rektor Torbjørn Digernes for harde angrep etter at han ga ros til en forelesningsserie om Israel-Palestina-konflikten. – Vi har å gjøre med sterke krefter som prøver å kvele all offentlig debatt, sier Morten Levin.

Israel-Palestinakonflikten: Hva er forskningsbasert kunnskap? Dette er overskriften på en forelesningsserie som går i NTNU-regi denne høsten. Midt-Østeneksperter som Stephen Walt fra Harvard, Moshe Zuckermann fra
NTNTU-rektoren utsettes for hard kritikk i brevet fra ambassaden.
universitetet i Tel Aviv og Ilan Pappé fra universitetet i Exeter, er invitert. Fra innland bidrar Hilde Henriksen Waage, Nils Butenschøn og Cecilie Hellestveit.

Dette tiltaket har fått offentlig ros fra rektor Digernes, som omtaler forelesningsserien som ”et prisverdig tiltak.” Forelesningene bidrar til ” å formidle forskningsbasert kunnskap om viktige samfunnsforhold,” skriver han.

Men reaksjonene lot ikke vente på seg. De første innleggene tikket inn på Rektors blogg neste virkedag. Siden ble innleggene postet jevnt og trutt. Etter hva Universitetsvisa erfarer er flere av dem blitt fjernet på grunn av grovt nedsettende ordbruk.

Av innlegg som har fått passere, blir Digernes beskyldt blant annet for antisemittsime og ondskapsfullhet, samt å bli sammenliknet med nazister som ble dødsdømt i Nürnberg.

En uke senere, den 14. september, lander et brev i NTNUs sentrale postkasse. Det bærer den israelske ambassadens logo og er undertegnet Aviad Ivri. Digernes er adressat.

Brevet karakteriserer forelesningsserien som ”biased and one-sided” og oppsummerer slik: ”I can not help wondering if the "participation ticket" to such seminars as yours is Israel-bashing.”

Da Digernes forfattet et svarinnlegg som ble postert den 16., ble innlegget i løpet av kort tid fanget opp og oversatt til engelsk for deretter å bli lagt ut på nettstedet Norway, Israel and the jews: Anti-semitism and the anti-Israel lobby in Norway.

Nettstedet er etter eget sigende dedikert kontinuerlig overvåkning av ”anti-Israel lobby and anti-Semitism.” Ingen navngitte personer står bak. En anynym e-post er eneste mulighet for kontakt med initiativtakerne.

- Vi har å gjøre med sterke krefter som gjør hva de kan for å kvele den åpne debatten, sier Morten Levin.
- Vil kvele debatt
Professor Morten Levin er med i programkomiteen for forelesningsserien. Professor Levin er selv av jødisk herkomst. På spørsmål om kritikken var uventet, svarer han slik:

- Jeg var forberedt på reaksjoner, men kanskje ikke at de kom til å være så omfattende. Men vi har å gjøre med sterke krefter, som driver en organisert og systematisk virksomhet for å kvele all offentlig debatt, mener Levin.

At Rektors svarinnlegg ble fanget opp, oversatt og lagt ut på dette anonyme nettstedet er ikke tilfeldig, sier han, og viser blant annet til da Simon Wiesenthal-senteret karakteriserte fylkestinget i Sør-Trøndelag som jødefiendtlig og antisemittisk, fordi det vedtok å innføre fylkeskommunal boikott av Israel.

- Denne reaksjonen kom på under en uke fra vedtaket forlå på norsk og til Simon Wiesethal – sentret startet sin svertekampanje, sier Levin, og fortsetter:

- Det er interessant å merke seg at ingen av innleggen på Digernes blogg nevner med et ord forelesningen som alt er holdt: Cecilie Hellestveit, som snakket om " Brudd på folkerett, menneskerett og Genevekonvensjonen i Midt-Østens kriger". Det forteller med all tydelighet at målet er å kvele all debatt på området, hevder professor Morten Levin.

Rektor: - Kritikken mangler dekning
Rektor Torbjørn Digernes opplever kritikken mot ham og forelesningsrekken som til å mangle dekning.

- Du kritiseres blant annet for å fare med antisemittisme og å stå bak et "ondskapsfullt tiltak." Hvordan reagerer du på slike karakteristikker?

- Jeg synes ikke det er noe hyggelig. Så konstaterer jeg at det brukes slike kraftige karakteristikker om en forelesningsserie på seks forelesninger, hvor det til nå er avholdt én. Jeg var selv til stede på den, og mener klart at det ikke er dekning for dem av det som ble framført der.

- En person ved den israelske ambassaden skriver et brev hvor han kritiserer deg for å støtte en "biased and one-sided" forelesningsserie. Hva svarer du til en slik kritikk?

- Jeg redegjorde for premissene for å støtte serien i mitt tidligere innlegg i Universitetsavisa. NTNU skal være en fri akademisk institusjon, der akademikere skal kunne komme til orde med framstillinger av et saksområde basert på standarden i den akademiske diskurs - hvor dokumentasjon og etterprøvbarhet er sentrale premisser. I dette ligger det at dersom andre av våre vitenskapelige medarbeidere ønsker å invitere kolleger for belyse denne konflikten ut fra andre tematiske innfallsvinkler, basert på denne standarden, så vil de få anledning til det.

Av Tore Oksholen