MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Oljeindustrien svarer på miljøutfordringen (29.9.09, 13:05)

En stor, internasjonal oljekonferanse arrangeres for femte året i Trondheim. IT er fellesnevneren for å oppnå større utvinningsgrad, høyere sikkerhet, og bedre miljø. - Mennesker, ikke teknologien, er hinderet i dag.

Konferansen "Integrated Operations" markerer Trondheim som et hotspot i krysningpunktet mellom IT og petroleumsforskning.

KONFERANSEN INTEGRATED OPERATIONS: "I.O.": Kan leses som forkortelse for Integrated Operations, eller som det binære tallsystem, grunnlaget for all dataprosessering. Uansett, for fremtidens oljeindustri går det mye ut på det samme. Foto: Tor H. Monsen.

Vanskelig profileringsjobb
- Vi merker trykket fra opinionen, åpnet konferanseleder Arvid N. Nystad, og henviste oppmerksomheten til et stadig økende skepsis mot oljeindustrien.

Arild N. Nystad driver til daglig Petromanagement AS, samtidig som han gjennom NTNUs Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry er kontaktpunkt for industri.

Det er ikke unaturlig at konferansen finner sted i Norge. Våre hjemlige prosjekter er i verdensfronten på bruk av integrerte operasjoner og IT-tung prosessovervåking. Det hindrer likevel ikke olje-Norge fra å ha et stort forklaringsproblem i tøffe klimaforhandlinger fram mot klimatoppmøte i København i desember.

Spørsmålet er, om partipolitisk hestehandler ikke allerede har avgjort det, om industrien har noen reell mulighet til å overbevise naturvernorganisasjoner og deler av rikspolitikken om at om utvinning utenfor Lofoten og Vesterålen er trygt.

FAKTA

Integrerte operasjoner
handler i stor grad om anvendelse av IT. Betydningen av å fysisk befinne seg langt til havs på en plattform er mye mindre i dag enn tidligere.
I dag innebærer integrerte operasjoner at olje- og gassutvinning fjernstyres fra land – med langt bedre kontroll og oversikt over alle deler av produksjonen, fra reservoar, brønn og prosess.
Ormen Lange-prosjektet til Hydro på 90-tallet var et vannskille i den forstand at installasjonene ble plassert på sjøbunnen, mens en flerfasestrøm ble ført ubehandlet gjennom rørledninger over Norskerenna til ilandføringsanlegg på fastlandet for prosessering. Alt sammen overvåkes og styrt fra et kontrollsenter, som gir assosiasjoner til romfart.

– Min egen oppfatning er at vi i industrien har kommunisert alt for dårlig at vi allerede i dag er best på miljø. Men det hjelper ikke, mener Nystad. - Skal industrien ha noe å si i denne saken, må vi gå fra ’good’ til ’great’, sier han til Universitetsavisa.

Tilgjengelige systemer for tidlig oppdagelse av utslipp, for eksempel, omfatter alt fra bruk av muslinger til satelittovervåking.

- Mennesker, ikke teknologi
Hva skal så til for å få verdens største oljeselskaper, hvorav mange var representert på konferansen, til å ta i bruk ny teknologi i tider med svingende oljepriser og stadig mindre og usikre felt å utvinne?

Pieter Kapteijn fra Maersk Oil and Gas viste til at marginenes tale ikke var avgjørende. Svake marginer tillot naturligvis ikke nye og uprøvde investeringer i IT-baserte løsninger. På den annen side viste tallene at veldig høy oljepris og gode marginer heller ikke økte villigheten til å investere nytt. Forklaringen er enkel, ifølge Kapteijn:

- I denne situasjonen er selskapene for opptatt med å tjene penger.

Gode løsninger som kan bidra til å høyne sikkerheten for mannskap og miljø, kan være vanskelig å selge inn blant det øverste ledersjiktet i selskapene, mente nederlenderen. Siste skrik-teknologi er lite utprøvd og komplekst. Ledere er mindre risikovillige i tider med færre og færre store felter, og stadig flere mindre, eller vanskelig tilgjengelige, forekomster.

Den største utfordringen, imidlertid, ligger i at lederne er fra den "pre-digitale æra", mente direktøren for teknologi og innovasjon, som har en fortid fra felt over hele verden gjennom Shell.

Virkelig utrulling av integrerte operasjoner og IT er for den unge garde.

- Det er mennesker, ikke teknologi, som er det største hinderet, mente Kapteijn.

Når de siste dråper skal presses ut av sitronen, blir uansett selskapenes teknologinivå en stadig viktigere konkurransefaktor, mente sivilingeniøren fra Delft tekniske universitet i Nederland.

Et spill om sikkerhet
Oljeindustrien lærer mer og mer av moderne spillindustri, som finner veien ut av gutterommet og inn i en rekke nye anvendelser. Større datakraft og bedre metoder for simulering gir blant annet sikkerhetsopplæring nye muligheter.

Oljeindustrien ser store bebesparelser i å anvende dette for trening på uforutsette krisesituasjoner som er vanskelig å gjenskape fysisk.

- Dette er fortsatt i en tidlig fase, sier Arild N. Nystad, men et felt som det vil bli satset stadig mer på.

Antropolog i StatoilHydro
Vidar Lepsø er utdannet sosialantropolog fra NTNU og leder åpningssesjonen på konferansen. Hans magister på organisasjonskultur i arbeidslivet gav ham inngang i daværende Statoil. Han har siden jobbet mye med anvendelse av IT for utvikling av nye former for samarbeid.

- Vi jobber mye med bruk av IT for å skissere mulige rom for samarbeid på tvers av fysiske skiller, og hvordan vi kan få konkretisert ny kommunikasjonsteknologi i daglige operasjoner, sier han til Universitetsavisa.

Man regner med at 280 deltakere dukker opp på den to-dager lange konferansen. Det er det NTNU-lokaliserte Center for Integrated Operations in hte Petroleum Industry som står bak konferansen.

Av:Tor H. Monsen