MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Sykefraværet ved NTNU under gjennomsnittet (1.10.09, 07:43)

Langtidsfraværet har gått drastisk ned siden kriseåret 2003, og NTNU ligger i dag litt under gjennomsnittet for landets universiteter, viser ferske tall.

Ikke så ille:Siden 2005 har sykefraværet (legemeldt) ved NTNU vært stabilt mellom tre og fire prosent. Foto: iStockPhoto.
Statistikken for "legemeldt" (indikerer langstids sykefravær) ble nylig lagt fram for Arbeidsmiljøutvalget ved NTNU.

Kvinner og Sentraladministrasjonen høyest fravær
Siste tall viser at 3.5 prosent av arbeidsdagene ikke ble utført på grunn av sykemeldinger i 1. kvartal 2009. Landets universiteter har et gjennomsnittlig sykefravær på 3.7, det er riktignok tall for 2. kvartal 2009.

Fremdeles er det kjønnsforskjeller, som i landet ellers. Ved NTNU er kvinner borte 5.8 prosent, sett under ett, mens tilsvarende er menns langtidsfravær 1.8 prosent. Det er tilsvarende forskjeller på universitetene under ett.

Avdelingen for Helse, miljø og sikkerhet (HMS) utarbeider også tall fordelt på fakulteter og avdelinger.

Best i klassen: IME
Verst ut kommer Sentraladministrasjonen, med 6.3 prosent. Flinkest til å holde seg på jobb er ansatte ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME). Sykefraværet er så lavt som 1.9 prosent.

Nasjonalt: 6.3 prosent
Landet sett under ett har et langstids sykefravær på 6,3 prosent i 2. kvartal 2009. Dette er en økning på seks prosent fra samme tid i fjor.

Det er et generelt trekk at sykefraværet er lavere i yrker som krever et høyt utdanningsnivå.

NTNU er en IA-bedrift
NTNU er en såkalt IA-bedrift. ”Inkluderende arbeidsliv” er en avtale administrert av NAV, som skal legge forholdene ved arbeidsplassen til rette for at flest mulig skal kunne jobbe, full- eller deltid. Avtalen innebærer også rådgiving og støtte fra NAV i personalpolitiske saker.

IA-avtalen gir også ansatte opptil åtte fraværsdager på egenmelding i forhold til tre i andre bedrifter, og flere egenmeldingsperioder i året. Dette kan gi utslag på statistikken for legemeldt sykefravær, ved at ansatte klarer å hente seg inn igjen uten å måtte gå til legen. Imidlertid viser NTNU-tallene, ifølge HMS-leder Anne-Beth Holte, at sykefravær gjennom egenmelding ikke har økt i samme periode.

2003: Annus horribilis
2003 var et stygt år for NTNU, hva gjelder tapte dagsverk. Hele åtte prosent viste tallene i slutten av 2003, og styret ved NTNU ba administrasjonen ta et særlig grep om sykefraværet, som lå høyere enn landsgjennomsnittet for alle yrker på den tiden.

Forskerforbundet pekte på Kvalitetsreformens strengere krav til ansatte, og arbeidskonflikter og uklare lederroller som årsaker til vanføret.

- Vi har holdt fokus på sykefravær gjennom flere år. I henhold til IA-avtalen er vi forpliktet til å følge opp ansatte ved sykefravær. Av erfaring vet vi at det er viktig å komme inn på et tidlig tidspunkt, særlig når det gjelder langtids sykemeldinger. Vi har gjennomført opplæring på hvert fakultet blant annet på viktigheten av forebygging. Ligger institutter eller enheter litt over gjennomsnittet, kontakter vi dem for å eventuelt bistå om det er noe vi kan gjøre, sier Holte.

Av:Tor H. Monsen