MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- Rettssikkerheten dårlig ivaretatt ved muntlig eksamen (13.10.09, 07:17)

Studenttinget får henvendelser fra studenter om urettferdig behandling ved muntlig eksamen. Studentdemokratiene i Trondheim og Oslo ønsker opptak av eksamen. Det får de ikke uten en lovendring.

I april i år fremmet Studenttinget ved NTNU et forslag om å innføre videofilming av muntlige eksamener, i første omgang som en prøveordning. Tidligere i høst vedtok Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo et lignende forslag.

- Manglende klagerett på karakteren etter muntlig eksamen truer rettsikkerheten, mener Bjørnar Kvernevik, leder av Studenttinget ved NTNU. – For dårlig, samstemmer Mari Helen Varøy, leder i Studentparlamentet.

NTNU er imidlertid svært lunken til hele ideen.

”Catch 22”
Muntlige eksamener ”som etter sin art ikke lar seg etterprøve”, som Universitets- og høyskoleloven sier, kan ikke påklages. Det er kun formelle feil rundt eksamenssituasjonen det kan klages på.

I 2009 er det ingen sak å gjøre opptak av kandidatenes muntlige prestasjoner, så begrunnelsen for loven er avleggs. Det er loven som hindrer etterprøving, ikke eksamensarten, mener Bjørnar Kvernevik.

Studentdemokratiene i Trondheim og i Oslo har bedt Kunnskapsdepartementet vurdere spørsmålet. Eieren av universitetene resonnerer videre på at det ikke har noen hensikt i å gjøre opptak, siden muntlige eksamener ikke kan påklages.

Studentene gir seg ikke
Kvernevik vil jobbe for å innføre en prøveordning med videoopptak på NTNU. Om en slik ordning utprøves, vil ideen ha begrenset anvendelse, om Kunnskapsdepartements lovforståelse er korrekt.

- Ordningen vil uansett være en suksess, om opptak resulterer i færre henvendelser fra knuste studenter. Vi vil vurdere å gå sammen med Oslo for å løfte saken opp på nasjonalt plan, om vi ikke når fram lokalt, sier han.

Han vil foretrekke et lokalt prøveprosjekt, fremfor å gå den lange veien om en lovendring.

Klager fra studentene
Bakgrunnen for videoønsket, er i følge Kvernevik flere henvendelser den siste tiden fra studenter som føler at eksaminator har opptrådt aggressivt, usaklig eller vært subjektiv i sin vurdering av kandidater. Han mener også at antall klager på muntlig eksamener har økt.

En ekstern sensors tilstedeværelse er ikke trygghet nok, mener han.

NTNU sterkt imot videofilming
Denne saken ble behandlet av Utdanningsutvalget tidligere i år. Reaksjonene fra fakultetene var entydige: Videofilming er gal ressursbruk, og rettssikkerheten slik muntlig eksamen i dag fungerer, er ivaretatt. Utdanningsutvalget oppfordrer istedet studiedirektør Anne Rossvoll å informere studenter om at det er adgang til å ta med et vitne, siden muntlige eksamener faktisk er åpne for offentligheten.

Klageadgangen lite reell
Harald Skaar er sekretær for den sentrale klagenemnda ved NTNU.

- Det kommer svært få klager på muntlig eksamen, sier han. – Antall klager gjenspeiler ikke nødvendigvis virkeligheten, siden det nesten ikke er noe å klage på.

Noen av klagene på formalia har vært begrunnet i eksaminators oppførsel, medgir Skaar.

Ingen av klagerne har noensinne fått medhold, i Skaars erfaring.

- Det ligger i sakens natur at det foreligger påstand mot påstand. Uten dokumentasjon er det svært vanskelig for nemnda å gi medhold, sier han.

Universitas: - Ønsker opptak av muntlig eksamen

Av:Tor H. Monsen