MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Statsbudsjettet 2010
Oppdatert: Hovedtall, statsbudsjettet 2010 (13.10.09, 10:22)

Ifølge regjeringen økes bevilgningene til forskning gjennom Kunnskapsdepartementets budsjett med drøye 13 prosent, mens "høyere utdanning og fagskoleutdanning" øker med 2,5 prosent fra 2009-nivået.

Regjeringen prioriterer infrastruktur for forskning og en økning i antall studieplasser.

Samlet over alle departement, vil regjeringen øke bevilgningene til forskning og utvikling med ca 22,5 milliarder kroner. Ifølge regjeringen er dette omlag 1,7 milliarder mer enn i 2009.

Offentlig finansiering av forskning og utvikling i forhold til samlet BNP skal nå være 0.97 prosent i forhold til det gamle målet om en prosent over offentlige budsjett, og to prosent fra private.

Flere studentboliger
I møte med finanskrisen tidligere i år vedtok regjeringen bevilgninger til ekstra 3000 studieplasser gjennom revidert budsjett. I budsjettet for 2010 foreslås det ytterligere 2600 plasser. Samlet skal dette medføre en økning i rammene på 291 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2009.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 230 millioner kroner til byggestart av om lag 1000 nye studentboliger i 2010.

Basis på stedet hvil
Basisbevilgningen foreslås å økes med marginale 50 millioner kroner, i følge regjeringen ” for å bidra til klarere arbeidsdeling og mer forpliktende faglig samarbeid i universitets og høyskolesektoren.”.

Stipendiat- og nærings-PhD’er allerede initiert i 2008-2009 skal finansieres videre med 97,7 millioner kroner.

Mer til utstyr
Det såkalte Forskningsfondet økes med fem milliarder kroner, som ifølge beregninger skal øke avkastningen fra fondet med 200 millioner årlig fra 2010. Fondet blir fra 2010 på 77 milliarder kroner.

To tredjedeler av avkastningen skal øremerkes for investeringer i vitenskapelig utstyr.

Vinnere: Klima og marin
Som oppfølging til Klimaforliket, vil regjeringen sprøyte inn 300 millioner til forskning på fornybar energi og til karbonlagring og - fangst. Klimaforskning på andre områder skal få ytterligere 50 millioner kroner. Dette skal gå til "å bedre forståelsen av klimaendringer", blant annet ved hjelp av opprettelsen av et internasjonalt klimaforskningssenter i Bergen.

Øvrige midler skal øremerkes prosjektet NORKLIMA, norsk deltaking i nordisk samarbeid på klima, og til å finansiere Klima21.

Glede seg kan også biologer og havforskere. Regjeringen vil satse på bærekraftig havforvaltning og marin verdiskaping. Spesielt nevnes marin bioprospektering, forvaltningsrettet havforskning, og innenfor klimaforskning og hav. Dette er midler som skal fordeles av fagdepartementene.

Det blir også økt satsing på prosjektet Barents2020.

Regionale forskningsmidler
De seks milliardene til regionale forskningsfond fra 2009, gir en avkastning i løpet av 2010 på omlag 212 millioner kroner.

(Saken oppdateres)