MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STATSBUDSJETTET 2010
- Ikke godt nok! (13.10.09, 11:44)

Regjeringen har latt sjansen gå fra seg. Det er NTNUs første reaksjon på årets statsbudsjett. – Dette er ikke godt nok for NTNU, og ikke godt nok for Norge, sier fungerende rektor Kari Melby.

Kari Melby blir intervjuet av Dagsrevyens Stian Arnesen om NTNUs reaksjoner på årets budsjett.
Rektor Torbjørn Digernes er på reise, og prorektor Kari Melby fungerer i hans fravær.

- Jeg ser noen lyspunkter, blant annet når det gjelder Klimameldingen, og bygging av nye studentboliger og etablering av flere studieplasser. Men som helhet er ikke dette godt nok. Ny kunnskap og nye forskningsbaserte løsninger kan skape nye arbeidsplasser og sørge for verdiskaping. Denne sjansen til investering i kunnskap har Regjeringen latt gå fra seg i dette statsbudsjettet. Det er synd for kunnskapsnasjonen Norge.

Slik er fungerende rektor Kari Melbys første reaksjon på statsbudsjettet. Hun ser positive signaler, blant annet på klimatiltak og nye studentboliger, men er meget kritisk til at avkastningen fra forskningsfondet svekkes.

- Er du skuffet? - Regjeringens forskningsmelding er god lesning, og ut fra det som står der burde man forventet mer og bedre, svarer Melby.

- Vi ser positivt på en økning på 1,7 milliarder til forskning, samt at forskningsfondet styrkes med 5 milliarder. Men avkastningen fra forskningsfondet går ned, fra 200 millioner i inneværende år til 140 millioner neste år, påpeker hun.

Det er dokumentert at sektoren behøver 800 millioner per år de kommende 10 årene.

- Dette er penger som skal gå til investeringer i laboratorier og vitenskapelig utstyr. Det betyr at Norges etterslep på forskningsinfrastruktur øker i forhold til land vi konkurrerer med. Det gjør det vanskeligere for oss å hevde oss i den internasjonale konkurransen om de beste hodene – både forskere og studenter.

Prorektoren er også kritisk til manglende styrking av grunnbevilgningen til universitetene. – Dette innebærer at vi ikke får det handlingsrommet vi behøver, sier hun.

Nedgang for NTNU
Heller ikke for NTNU er statsbudsjettet godt nytt. Økningen i rene penger (nominell økning) er på 2,7 prosent, til 3,2 milliarder kroner. Men siden pris- og lønnsveksten har vært på 3,2 prosent i samme tidsrom, representerer dette en reell nedgang i bevilgningene.

Studentene kan glede seg over nye studieplasser og nye studieboliger. Statsbudsjettet varsler bygging av tusen nye boliger for studentene.

- Vi savner en tydelig ambisjon om en strategisk satsing på utdanning og forskning for verdiskaping. Vi trenger en nasjonal, strategisk investering for å styrke Norges posisjon i det globale kunnskapssamfunnet, sier Kari Melby.

Av Tore Oksholen (tekst og foto)