MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STATSBUDSJETTET 2010
NTNU: 35 millioner mindre (14.10.09, 07:31)

Finanskrise og hard intern budsjettprioritering innad i regjeringen medførte at styrking av basisbevilgningen ikke fikk gjennomslag i denne runden, mener Tora Aasland. Økonomidirektør ved NTNU, Frank Arntsen, regner med innsparinger på 35 millioner kroner som fakultetene må ta over neste års budsjett.

- Bakteppet for utformingen av dette budsjettet har selvsagt vært finanskrisen. Det har vært en budsjettprioritering for hele regjeringen å holde et øye med handlingsregelen. Dette har også preget prioriteringene innad i regjeringsforhandlingene, noe jeg også har merket, sa Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland på Kunnskapsdepartementets pressekonferanse i Oslo etter regjeringens budsjettframleggelse tidligere på dagen.

Basis: Nådde ikke frem
Hun mener å ha støtte i regjeringen for to overbærende, langsiktige mål for regjeringens neste fireårsperiode: Å styrke forskningen, også gjennom institusjonenes basisbevilgninger, samt å ruste opp i møte med en forventet studentøkning i årene fram mot 2020.

Ved denne korsveien var det første målet ikke innen rekkevidde, ifølge ministeren selv.

NTNU må spare 35 millioner
Sent tirsdag hadde Økonomiavdelingen lest og regnet seg fram til hva tallene betyr for NTNU. Direktør Frank Arntsen mener budsjettet er nedslående:

- Dette betyr en reell nedgang for oss.

Årets bevilging er totalt på 3,237 milliarder kroner, hvilket i seg selv betyr en økning på 86 millioner, eller 2,7 prosent. Korrigert for lønns- og prisvekst, er det derimot en realnedgang på 1,2 prosent, eller 35 millioner kroner.

- Dette betyr at vi må korrigere rammene for neste år, konkluderte Arntsen.

Ny bonusmodell skaper usikkerhet
Dessuten hersker det en usikkerhet i forhold til hvordan den Resultatbaserte omfordelingen (RBO) vil slå ut for NTNU fra 2011, når den nye utregningsmodellen skal begynne å virke.

Kunnskapsdepartementet har bestemt seg for nye kriterier på områder NTNU ikke står så sterkt. I møte med de nye kriteriene, vil de gamle – hvor NTNU har gjort det sterkt – telle mindre i utregningen.

Den nye RBO har en distriktsprofil: Fra 2011 vil potten i større grad enn tidligere tilfalle høyskolene fremfor universitetene, tror økonomene ved NTNU.

NTNU vinner på resultatene
NTNU gjør det nemlig skarpt på UH-sektorens bonusprogram: Best på uttelling for avlagte studiepoeng – med en plusside i forhold til i fjor på 4,9 millioner. Best på uttelling for forskningspoeng - med 17,6 millioner i økning.

Ifølge Økonomiavdeling taper for eksempel Universitetet i Oslo på studiepoengsiden, mens Universitetet i Bergen taper på forskning.

Uttellingen er basert på oppnådde resultater i 2008.

Ingen nye byggemidler
Etter at campusprosjektet strandet, ble NTNUs byggvisjoner plassert i køen av statlige byggeprosjekter på vanlig måte. NTNU har lobbet for nybygg og opprustninger gjennom året, men fikk ikke bevilgninger for nye prosjekter for 2010.

Vinnerne ble blant andre Høyskolen i Bergen, som får samlet alle sine spredte lokaliteter i ett, nytt storbygg på Nygårdstangen i Bergen sentrum. Også UMB og Norges veterinærhøyskole får samlet seg rundt en campus på Ås.

Av:Tor H. Monsen