MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Bjørn K. Alsberg: Underskriftskampanje mot NTNU boikott av Israel (2.11.09, 14:27)

Som mange sikkert kjenner til så har det kommet inn et forslag til styret ved NTNU om akademisk og kulturell boikott av Israel fra en gruppe ansatte ved NTNU og HiST. Den 12. november vil styret ved NTNU stemme over om de skal iverksette en slik boikott og det er mange av oss som mener at vi bør si et klart nei til dette. Vi har derfor satt igang en underskriftskampanje mot boikott-forslaget og håper at så mange som mulig vil underskrive.

I denne sammenheng bør man være klar over at mange av de tungtveiende grunnene mot boikott er uavhengige av de faktiske forhold i selve Israel-Palestina-konflikten. Dette gjør at både folk som er kritiske og positive til Israelsk politikk finnes blant de som har underskrevet.

De som ønsker å underskrive dette brevet må sende en e-post til følgende e-post adresse:

nei.til.boikott@gmail.com

hvor subject er: "Nei til NTNU boikott av Israel" og meldingen inneholder underskrivers navn, arbeidstittel og hvilket institutt man hører til.

FRISTEN FOR Å UNDERSKRIVE ER FREDAG 6. NOVEMBER.

Etter at alle underskrifter er mottatt vil disse sammen med brevet nedenfor sendes til Rektor med anbefaling at det også gis til alle medlemmene av NTNUs styre før møtet den 12. november.

Her er brevet:

"Til styrene ved NTNU og HiST
En gruppe ansatte ved NTNU og HiST har i et åpent brev tidligere i år anmodet sine respektive styrer om en kulturell og akademisk boikott av Israel. Vi som skriver under dette brevet er også ansatte ved disse institusjonene. Vi er generelt positive til saklige og objektive diskusjoner om Palestina-Israel-konflikten innad på NTNU/HiST, men mener det er svært uheldig hvis institusjonene ensidig gir sin uforbeholdne støtte til en av partene i konflikten. Etter vårt syn taler følgende argumenter for at boikott-forslaget bør forkastes:

- NTNU/HiST har som primæroppgave å drive forskning og utdanning, ikke å føre en egen utenrikspolitikk. Å velge side i vanskelige politiske saker vil gi inntrykk av at vi er mindre objektive og saklige. Dette går på tvers av universitetets rolle som et samlingssted for et bredt spektrum av ulike tanker og ideer.

- Å bli assosiert med et kontroversielt standpunkt i en så vanskelig konflikt vil ha negative konsekvenser for NTNU/HiST internasjonalt. Ønsker vi virkelig å bli kjent som de første vestlige universiteter som går inn for akademisk boikott av Israel?

- Også innad i NTNU/HiST er det ulike meninger om denne konflikten, og et boikott-vedtak vil derfor virke splittende og ikke-inkluderende. Selv vi som skriver under dette oppropet har ulike syn på hvordan konflikten bør løses.

- Det er uklart om NTNU/HiST har vurdert alle de juridiske problemene som kan følge av et eventuelt boikott-vedtak. Hvilke midler er institusjonene villige til å ta i bruk overfor forskere som trosser boikotten? Vil de kunne få trekk i lønn eller bli sagt opp?

- Vi tror ikke at et slikt vedtak vil bidra positivt til en fredelig løsning på konflikten, men snarere til mer polarisering.

- NTNU vil bare tape på å avskjære seg fra vitenskapelig kontakt og samarbeid med de ulike internasjonalt fremragende akademiske miljøene som finnes i Israel.

- Dersom NTNU/HiST boikotter Israel blir det i tillegg svært vanskelig å føre rasjonelle argumenter for hvorfor vi ikke også boikotter andre nasjoner som bryter menneskerettigheter på langt verre måter. Det følger at institusjonene da må ha en vedvarende prosess der de bruker boikott for å markere standpunkt også i andre konflikter.

Vi anmoder derfor styrene ved NTNU og HiST om å forkaste forslaget om boikott av Israel. Enkeltpersoner ved våre universiteter må selvsagt kunne engasjere seg i internasjonale konflikter, men det er uklokt av institusjonene som sådanne å velge side. Våre universiteter vil tape mer enn vi vinner på et slikt vedtak.

Vennlig hilsen
Prof. Bjørn K. Alsberg, Inst for kjemi
1.aman. Morten Bjørgen, Inst for kjemi
Prof. Per Carlsen, Inst for kjemi
Forsker Helga Ertesvåg, Inst. for bioteknologi Prof. Michael Golan, IPT-Department of Petroleum Engineering and Applied Geophysics Prof. Berit Johansen, Inst. for biologi Prof. Kjell Holthe, inst.for konstruksjonsteknikk Prof. Jon Kleppe, Inst. for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk 1.aman. Martin Kuiper, Inst. for biologi Prof. Martin Landrø, Inst. for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk Prof. Torbjørn Ljones, Inst. for kjemi 1.aman. Annette Lykknes, Inst. for kjemi Prof. Torgeir Moan, Director, Centre for Ships and Ocean Structures Prof. David Nicholson, Inst. for kjemi Prof. Torbjørn K. Nielsen, Inst for energi- og prosessteknikk Prof. Ole Jørgen Nydal, EPT Prof. Vassilia Partali, Inst. for kjemi Prof. Bjørnar Pettersen, Institutt for marin teknikk Prof. Svein Remseth, Vice-Dean Faculty of Engineering Science and Technology Prof. Turid Rustad, Inst. for bioteknologi 1.aman. Nadi Skjøndal-Bar. Institutt for kjemisk prosessteknologi Prof. Gudmund Skjåk-Bræk, Inst. for bioteknologi Prof. Sigurd Skogestad, Institutt for kjemisk prosessteknologi Rådgiver Richard Sliwka, Internasjonal Seksjon Prof. Svein Valla, Inst. for bioteknologi Prof. Kjell M. Vårum, Inst. for bioteknologi Prof. Curtis Hays Whitson, Inst. for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk Prof. Tor Ytrehus, Inst. for energi- og prosessteknologi"

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv