MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Israel-boikott opp på regjeringsnivå (3.11.09, 07:32)

Stortingsrepresentant Hans-Olav Syversen utber statsråd Tora Aaslands mening om at NTNU-styret vil vurdere akademisk boikott av Israel. Samtidig har forskernettverk samlet over 1000 underskrifter i protest mot styresaken.

- Jeg er opptatt av statsrådens holdning til bruk av boikott i kulturelle og vitenskapelige virksomheter: Står universitetenes styrer fritt til å gjøre vedtak om holdninger til norsk utenrikspolitikk?

Hans-Olav Syversen (KrF): Foto: ©Stortingsarkivet/Scanpix. (Forside: John Erling Blad/Wikimedia Commons.)
Det sier stortingsrepresentant Hans-Olav Syversen (KrF). Han mener saken er prinsipielt viktig. Ikke minst fordi den, etter stortingsrepresentantens kjennskap, er den første i sitt slag som har kommet helt opp på et universitets styrebord. Saken kan danne presedens for andre vitenskapelige institusjoner.

Syversen kjenner ikke til lover eller formelle føringer som regulerer offentlige virksomheters adgang til å treffe beslutninger om ”offisielle” standpunkt til norsk politikk i pågående utenlandske konflikter.

- Hva med forskningens uavhengighet i forhold til skiftende politiske vinder?

- Jeg ser ikke hvordan forskningens uavhengighet har noe å gjøre med bruken av boikott. Det ville i så fall vært om boikotten vedtas på basis av vitenskapelig erkjennelse. Det ville vært svært merkelig.

- Eller forskerens rett til å være en vanlig samfunnsdeltaker og ha politiske overbevisninger?

- Jeg har ingen innvendinger mot at forskere mener ting. Noe helt annet er det om forskere går sammen for å pådytte private meninger overfor styrende organer.

Syversen har stilt følgende spørsmål til statsråd Tora Aasland:

”Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsministeren:

Fra flere hold ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim arbeides det nå aktivt for en vitenskapelig og kulturell boikott av Israel. Det er nå kommet så langt at det skal til behandling i styret ved NTNU. Hva er statsrådens holdning til slike former for boikott og står det statlig eide universiteter og høyskoler fritt å vedta denne type boikott?”

Aasland svarer i spørretimen onsdag i neste uke.Det er dagen før styremøtet på NTNU. Svaret Aasland gir, kan gi sterke føringer på debatten i styret. Universitetsavisa vil følge saken også på styremøtet.

Underskriftskampanje mot NTNU
Forskerfellesskapet Scholars for Peace in The Middel East har i skrivende stund samlet over 1000 underskrifter i protest mot hva de oppfatter som en boikott av israelske kolleger. 200 nye har undertegnet oppropet i løpet av noen ettermiddagstimer i går, mandag. Det skal finnes flere Nobelprisvinnere blant underskriverne.

"We, the undersigned Nobel Laureates, scholars and members of the international academic, research and professional community, refute and condemn the campaign to boycott Israeli academics and academic institutions at Trondheim University in Norway.

We stand in solidarity with Israeli academics and academic institutions; if you boycott them, boycott us as well."

Ifølge egen nettside er nettverket et uavhengig grasrotbasert fellesskap av forskere med over 28.000 sympatisører på 3500 campus verden over.

Nettverket anerkjenner en fred som bygger på begge siders rettigheter, men med en overvekt på å arbeide mot hva det oppfatter som en stadig økende antisemittisme og antisionisme innenfor akademiske miljøer.

Av:Tor H. Monsen