MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

BOIKOTTDEBATTEN
- Dere blir observert (6.11.09, 12:49)

- Norske debattanter skal vite at man blir observert i utlandet. Vi er ikke lenger beskyttet av det norske språket. Slik begrunner initiativtakerne til nettstedet "Israelwhat" at de oversatte NTNU-rektorens blogginnlegg til engelsk. Da startet rabalderet.

Med Israel for freds punktdemonstrasjon utenfor Stortinget 8. januar i år. EDemonstrasjonen utløste motreaksjoner og opptøyer som motiverte tg.com tilinitiativtakerne bak www.israelwhat.no til å skjule seg bak anonymitet. (foto: MIFFs hjmmesider)
Debatten omkring NTNU og Israel havnet for alvor på den nasjonale og internasjonale dagsordenen da et innlegg forfattet av NTNU-rektor Torbjørn Digernes på sin blogg ble plukket opp, oversatt til engelsk og publisert på nettstedet www.israelwhat.com. Digernes hadde omtalt i positive vendinger en gjesteforelesningsserie med tittelen ”Israel-Palestinakonflikten: Hva er forskningsbasert kunnskap?” Kritikerne mener lista over inviterte gjesteforelesere er svært ubalansert.

Personene som står bak nettstedet presenterer seg som to personer hvis’ misjon er å ”examine and cover matters pertaining to the relationships between Norway, Israel and the jews, with an emphasis on bias, the anti-Israel lobby and anti-Semitism.” De to foretrekker anonymitet, men lar seg intervjue av Universitetsavisa. Personen vi intervjuer presenterer seg som Kristian. Han drifter nettstedet sammen med medblogger Sofie. Intervjuet foregår per telefon. Kristian snakker med nøytral østlandsdialekt.

- Hvorfor vil dere være anonyme?

- Det er opp til hver enkelt å anslå risikoen forbundet med ens handlinger. Det gjør man ved å vurdere situasjonen omkring seg. Etter hendelsene 8. januar i år, hvor en punktdemonstrasjon med Med Israel for fred i spissen ble torpedert av voldelige demonstranter, har en ny situasjon inntruffet. Her observerte vi blant annet plakater med ”Hadithen HAYBER HAYBER YÂ yehud CEYSU MUHAMMED SAWFA YA'DU”, som refererer til Profetens seier/massakre over jødiske nomader i dalen Kayber/Hayber. Denne mentaliteten er ny i Norge, og vi er mest bekvem med å forbli anonyme.

- Hvem er dere?

- Vi er vanlige norske mennesker. Vi er ikke jøder, og har ingen bånd til Israel. Vi er voksne personer, jobber med tekniske fag.

- Hva ønsker dere å oppnå?

- Vi vil synliggjøre den norske debatten. Vårt mål er at man i Norge skal vite at man blir observert i utlandet. Vi er ikke lenger beskyttet av det norske språket, som jo er marginalt i verdenssammenheng. Ved å oversette det til engelsk blir det tilgjengelig for en internasjonal opinion. Vi vil gjøre en forskjell, og det opplever vi at vi oppnår. Vi er universitetsutdannet, men ikke ved NTNU – bortsett fra at Sofie har tatt kurs oppe hos dere.

- Har dere noen ved NTNU som hjelper dere?

- Vi mottar tips og innspill med ujevne mellomrom, men gjør det aller meste selv.

- Det ble lagt merke til at Rektors innlegg ble oversatt til engelsk og lagt ut på nettstedet deres en drøy time etter at det ble postet. Hvordan blir dere oppmerksom på relevante publiseringer rundt om i landet – har dere en retrievertjeneste (nyhetsfeed), eller er det personer som tipser dere?

- I dette konkrete tilfellet var det jeg som så det, fordi jeg fattet særlig interesse for den pågående debatten hos dere.

- Mener dere at norsk offentlighet er særlig Israelfiendtlig?

- Det er spesielt sterkt interesse for Israel i norske medier, og det fins undersøkelser som konkluderer med at Israel kommer negativt ut totalt sett. Vi opplever selv at Israel framstilles som et større problem enn det nødvendigvis er. Det ser man blant annet av en studie utført av medieanalytiker Catherine Berg-Jacobsen i NRK, som viser at norske medier favoriserer palestinerne.

- Samarbeider dere med andre Israelvenner i inn- og utland, på formell eller uformell basis?

- Svaret er nei. Vi har verken formell eller uformell kontakt med andre. Vi er ikke så mye proisraelske som opptatt av en anstendig debattkultur i Norge.

- Rektor støtter initiativet til denne forelesningsserien, som har som uttalt mål å bidra med forskningsbasert kunnskap. Hva er galt med hans støtte?

- Denne forelesningsserien består utelukkende av kjente Israelkritikere, som støtter akademisk boikott av Israel. Dermed gir rektor Digernes sin indirekte støtte til en slik boikott.

- Man kan få inntrykk av at det eksisterer et internasjonalt nettverk av meningsfeller som aktiveres på Israels vegne straks kritikere av staten inviteres til å ytre seg, som Norman Finkelstein, eller noen tar til orde for boikott, som i dette tilfelle. Er det en korrekt observasjon?

- Israel er det landet i verdenen som kritiseres mest. Om man ser på situasjonen i Norge, kan det ikke herske noen tvil om at den organiserte aktiviteten som fins på området, er propalestinsk.

- Hva håper dere kommer ut av debatten – og kan du være enig med Erik Fosse som, selv om han ikke vil flagge noe offentlig standpunkt til boikott, ønsker debatten velkommen?

- Vel. Når forslaget først kom så var det bra at den ble møtt med debatt. Ellers vil jeg sterkt anbefale interesserte om å lese boka skrevet av Stephen Walt og J. J. Mearsheimer. Det var Walt som gjesteforeleste om ”The Israel Lobby and the US Foreign Policy” - at de leser den sammen med hovedoppgaven som palestinaaktivisten Tarjei Johannesen Vågestøl skrev den norske Palestinakomiteens historie. Om man fremdeles lurer på om de propalestinske kreftene i Norge er godt organisert, vil denne oppgaven fjerne all tvil.

- Digernes er på bloggen sin blitt sammenliknet med Quisling og han betegnes som ondskapsfull og en antisemitt. Hva synes du om slike karakteristikker?

- Det er akkurat like ufint som når Tromsøs ordfører Arid Hausberg sammenlikner den israelske innmarsjen i Gaza i vinter med nazistenes innmarsj i den jødiske getthoen i Warsjava. Dette er utspill som ikke hører hjemme i en debatt anno 2009.

Av Tore Oksholen