MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Bjørn K Alsberg: Aksjonen mot boikott av Israel fortsetter (6.11.09, 12:54)

Aksjonen som går imot forslaget om at NTNU bør foreta en akademisk og kulturell boikott av Israel fortsetter.

Opprinnelig ble fristen for å underskrive på det åpne brevet (se nedenfor) satt til idag 6. november. Men denne fristen er nå forlenget til TIRSDAG 10. NOVEMBER.

Den 12. november skal altså styret ved NTNU stemme over om de skal iverksette en slik boikott og det er mange av oss som mener at vi bør si et klart nei til dette. Det er også sterke reaksjoner internasjonalt til dette boikott-forslaget.

Det er viktig å være klar over i denne sammenheng at mange av de tungtveiende grunnene for hvorfor vi ikke bør boikotte Israel er uavhengige av de faktiske forhold i selve Israel-Palestina-konflikten.

Dette gjør at både folk som er kritiske og positive til Israelsk politikk finnes blant de som har underskrevet.

De som ønsker å underskrive dette brevet må sende en e-post til følgende e-post adresse:

nei.til.boikott@gmail.com

hvor subject er: "Nei til NTNU boikott av Israel" og meldingen kun inneholder følgende informasjon og rekkefølge: arbeidstittel, underskrivers navn og hvilket institutt man hører til.

Til nå har vi 125 ansatte som har skrevet på (se nedenfor). I tillegg finnes det en liste på over 20 studenter som også vil bli lagt ved brevet til Rektor og Styret neste uke.

Her er brevet:

"Til styrene ved NTNU og HiST

En gruppe ansatte ved NTNU og HiST har i et åpent brev tidligere i år anmodet sine respektive styrer om en kulturell og akademisk boikott av Israel. Vi som skriver under dette brevet er også ansatte ved disse institusjonene. Vi er generelt positive til saklige og objektive diskusjoner om Palestina-Israel-konflikten innad på NTNU/HiST, men mener det er svært uheldig hvis institusjonene ensidig gir sin uforbeholdne støtte til en av partene i konflikten. Etter vårt syn taler følgende argumenter for at boikott-forslaget bør forkastes:

- NTNU/HiST har som primæroppgave å drive forskning og utdanning, ikke å føre en egen utenrikspolitikk. Å velge side i vanskelige politiske saker vil gi inntrykk av at vi er mindre objektive og saklige. Dette går på tvers av universitetets rolle som et samlingssted for et bredt spektrum av ulike tanker og ideer.

- Å bli assosiert med et kontroversielt standpunkt i en så vanskelig konflikt vil ha negative konsekvenser for NTNU/HiST internasjonalt. Ønsker vi virkelig å bli kjent som de første vestlige universiteter som går inn for akademisk boikott av Israel?

- Også innad i NTNU/HiST er det ulike meninger om denne konflikten, og et boikott-vedtak vil derfor virke splittende og ikke-inkluderende. Selv vi som skriver under dette oppropet har ulike syn på hvordan konflikten bør løses.

- Det er uklart om NTNU/HiST har vurdert alle de juridiske problemene som kan følge av et eventuelt boikott-vedtak. Hvilke midler er institusjonene villige til å ta i bruk overfor forskere som trosser boikotten? Vil de kunne få trekk i lønn eller bli sagt opp?

- Vi tror ikke at et slikt vedtak vil bidra positivt til en fredelig løsning på konflikten, men snarere til mer polarisering.

- NTNU vil bare tape på å avskjære seg fra vitenskapelig kontakt og samarbeid med de ulike internasjonalt fremragende akademiske miljøene som finnes i Israel.

- Dersom NTNU/HiST boikotter Israel blir det i tillegg svært vanskelig å føre rasjonelle argumenter for hvorfor vi ikke også boikotter andre nasjoner som bryter menneskerettigheter på langt verre måter. Det følger at institusjonene da må ha en vedvarende prosess der de bruker boikott for å markere standpunkt også i andre konflikter.

Vi anmoder derfor styrene ved NTNU og HiST om å forkaste forslaget om boikott av Israel. Enkeltpersoner ved våre universiteter må selvsagt kunne engasjere seg i internasjonale konflikter, men det er uklokt av institusjonene som sådanne å velge side. Våre universiteter vil tape mer enn vi vinner på et slikt vedtak.

Vennlig hilsen 1.aman. Margrethe C. Stang, Institutt for kunst- og medievitenskap 1.aman. Bjørn B. Larsen, Inst. for elektronikk og telekommunikasjon 1.aman. Ragnar Hergum, Inst. for elektronikk og telekommunikasjon 1.aman. Christina Vogt, Inst. for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer 1.aman. Elisabeth Egholm Jacobsen, HIST-AFT- Kjemi 1.aman. Kristian Gjøsteen, Institutt for matematiske fag 1.aman. Asbjørn Dyrendal, Inst. for arkeologi og religionsvitenskap 1.aman. Ulrika Mårtensson, Inst. for arkeologi og religionsvitenskap 1.aman. Rune Berg-Edland, Inst. for Geologi og Bergteknikk 1.aman. Morten Bjørgen, Inst for kjemi 1.aman. Martin Kuiper, Inst. for biologi 1.aman. Annette Lykknes, Inst. for kjemi 1.aman. Pål Skalle, Inst. for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk 1.aman. Nadi Skjøndal-Bar. Institutt for kjemisk prosessteknologi 1.aman. Jørn Amundsen, IDI 1.aman. Øyvind Stavdahl, Institutt for teknisk kybernetikk 1.aman. Frode Seland, Institutt for materialteknologi 1.aman. Håvard Holm, Insititutt for marin teknikk 1.aman. Lars Lundheim, Inst. for elektronikk og telekommunikasjon 1.aman. Eugenia Malinnikova, Inst. for matematiske fag 1.aman. Elena Celledoni, Institutt for Matematiske fag aman. Bjørn Sillerud, Institutt for marin teknikk aman. Asbjørn Thomassen, Inst. for datateknikk og informasjonsvitenskap 1.aman. II, Jacob Laading, Institutt for Matematiske Fag 1.aman. Pål Thonstad Sandvik, Institutt for historie og klassiske fag Universitetslektor, Morten Breivik, Institutt for marin teknikk Prof. Anna Midelfart, DMF Prof. Bjørn E. Christensen, Institutt for bioteknologi Prof. Egil Pedersen, Institutt for marin teknikk Prof. Øystein Vennesland, Institutt for konstruksjonsteknikk Prof. Eivind Almaas, Inst. for Bioteknologi Prof. Kari Hag, Institutt for matematiske fag Prof. Trond Digernes, Institutt for matematiske fag Prof. Bjørn K. Alsberg, Inst for kjemi Prof. Per Carlsen, Inst for kjemi Prof. Michael Golan, IPT-Department of Petroleum Engineering and Applied Geophysics Prof. Berit Johansen, Inst. for biologi Prof. Kjell Holthe, inst.for konstruksjonsteknikk Prof. Jon Kleppe, Inst. for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk Prof. Martin Landrø, Inst. for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk Prof. Torbjørn Ljones, Inst. for kjemi Prof. Torgeir Moan, Director, Centre for Ships and Ocean Structures Prof. David Nicholson, Inst. for kjemi Prof. Torbjørn K. Nielsen, Inst for energi- og prosessteknikk Prof. Ole Jørgen Nydal, EPT Prof. Vassilia Partali, Inst. for kjemi Prof. Bjørnar Pettersen, Institutt for marin teknikk Prof. Svein Remseth, Vice-Dean Faculty of Engineering Science and Technology Prof. Turid Rustad, Inst. for bioteknologi Prof. Gudmund Skjåk-Bræk, Inst. for bioteknologi Prof. Sigurd Skogestad, Institutt for kjemisk prosessteknologi Prof. Signe Kjelstrup, Inst. for kjemi Prof. Svein Valla, Inst. for bioteknologi Prof. Kjell M. Vårum, Inst. for bioteknologi Prof. Curtis Hays Whitson, Inst. for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk Prof. Tor Ytrehus, Inst. for energi- og prosessteknologi Prof. em. Börje Forssell, Inst. for elektronikk og telekommunikasjon Prof. Yurii Lyubarskii, Institutt for Matematiske fag Prof. György Péteri, Institutt för historie & klassiske fag Prof. Brynjulf Owren, Institutt for matematiske fag Prof. Kristian Seip, Institutt for matematiske fag Prof. Iver Brevik,Institutt for energi- og prosessteknikk Prof. Einar M. Rønquist, Inst. for matematiske fag Prof. Einar Johan Aas, Inst. for elektronikk og telekommunikasjon Prof. György Péteri, Dept. of History & CLassics Prof. Peter Svensson, Inst. for elektronikk og telekommunikasjon Prof. Ralf R. Müller, Inst. for elektronikk og telekommunikasjon Prof. Lars Sætran, Fluids Engineering, EPT Department Prof. Lisa Lorentzen, Institutt for matematiske fag Prof. Emeritus Christian Skau, Institutt for Matematiske Fag Prof. Harald Valland, Institutt for marin teknikk Prof. Sabrina P. Ramet, Institutt for sosiologi og statsvit Prof. Espen R. Jakobsen, Inst. for matematiske fag Prof. Bjørn-Ove Fimland, Inst. for elektronikk og telekommunikasjon Prof. Svein Kristiansen, Institutt for marin teknikk Prof. Magnus Rasmussen, Institutt for marin teknikk Prof. Morten Hovd, Institutt for Teknisk Kybernetikk Prof. Ole Morten Aamo, Institutt for teknisk kybernetikk Prof. Nikolai Ushakov, IMF Prof. Dick Bedeaux, Inst. for kjemi Prof. Luitzen de Boer, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse Prof. Tore T. Petersen, Inst. for historie og klassiske fag Prof. Peter Lindqvist, IMF Prof. Lars Imsland, Institutt for teknisk kybernetikk Prof. Karl Erik Zachariassen, Institutt for biologi Forsker Jukka Typpö, Inst. for elektronikk og telekommunikasjon Forsker Lars Erik Holmedal, Institutt for Marin Teknikk Forsker Kimmo Kansanen, IET Forsker Ingrid Eftedal, Inst. for Sirkulasjon og Bildebehandling Forsker Gry Seland, Inst. for datateknikk og informasjonsvitenskap Forsker Helga Ertesvåg, Inst. for bioteknologi Postdoc Daniel J. Ryan, Inst. for elektronikk og telekommunikasjon Stip. Sigurd Sverre Stangeland, Inst. for historie og klassiske fag Stip. Mikko Vehkaperä, IET Stip. Henrik Enoksen, Institutt for fysikk Stip. Leif Ove Hansen, Institutt for fysikk Stip. Kristoffer Nyborg Gregertsen, Institutt for Teknisk Kybernetikk Stip. Maxime Thys, Center for Ship and Ocean Structures (CESOS) Stip. Kristian Etienne Einarsrud, Institutt for Energi- og Prosessteknikk Stip. Erlend Magnus Viggen, IET Stip. Lars P. Haga, Inst. for historie og klassiske fag Stip. Jon Reitan, Inst. for Historie og Klassiske Fag Stip. Torkjell Stenvold, Inst. for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk Spesialbibliotekar Eva Sauvage, Gunnerusbiblioteket Overing. Terje Mathiesen, Inst. for elektronikk og telekommunikasjon Ing. Tore Landsem, Inst. for elektronikk og telekommunikasjon Seksjonssjef John Kamsvåg, Det humanistiske fakultet Overingeniør Lars Evje, Institutt for nevromedisin Rådgiver Ole J. Storflor, Økonomiavdelingen Avd.ing. Torgeir Wahl, Inst.marin teknikk Rådgiver Dale M. Licata, Internasjonal sekjson Rådgiver Richard Sliwka, Internasjonal Seksjon Førstesekretær Kolbjørn Bakken, UBiT Universitetsbibliotekar Arild Søntvedt,UBiT Konsulent Inger Selven Watts, Studentservice Instituttleder Magne Børset, Institutt for kreftforskning, DMF Avd.ing. Sigmund Svarva, Inst. for eletronikk og telekommunikasjon Førstebibliotekar Roar Storleer, UBIT Førstebibliotekar Even Hartmann Flood, UBIT Arkivansvarlig Atle Johansen, UBIT Seksjonssjef Stein Johansen, Universitetsbiblioteket Konsulent Ann-Kristin K Johansen, UBiT Overingeniør Asbjørn Øye, Inst. for Kjemisk Prosessteknologi Sikringsleder-Brannvernleder Bjørn Einar Geisnes, UBiT Avd.ingeniør Elin Harboe Albertsen, Inst. for materialteknologi

Studenter som har skrevet seg på:

Stud. Thommas Renè Hetlevik, Inst. for datateknikk og informasjonsvitenskap Stud. Jonas Arthur Pevik, IME-IDI Stud. Martin André Lindau Stud. Kristine Kiplesund, IME og NT fakultetet Stud. Peter Sævik Stud. Ingrid Aukan, Institutt for arkeologi og religionsvitenskap Stud. Ingrid Solem MSc. Stud. Arne Hallvard Halleraker, Masterstudent ved Entreprenørskolen, IØT Stud. Ellen Smenes, SVT - IØT Stud. Eldar Nikolai Almli, Institutt for Industriell Økonomi Stud. Erlend Gjære,IDI Stud. Ruben Angell, ISS Stud. Kristoffer Kåsin, Institutt for bygg, anlegg og transport Stud. Haakon Bakka, IME Stud. Martin Sverdvik Stud. Erlend Solheim, Inst. for arkeologi og religionsvitenskap Stud. Victoria Tornes, SVT instituttet Stud. Ingebrigt Meisingset, Inst. for sirkulasjon og bildediagnostikk Stud. Veronica K Olaussen, Institutt for bioteknologi Stud. Kristoffer Stige, Institutt for fysikk Stud. Per Magnus Østhus, IME Stud. Stian Coward, IME Stud. Leif Thorsen, NTNU Videre (Master of Management) Stud. Bente Sjøbakk, Inst. for matematiske fag

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv