MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- Evolusjonspsykologi er mainstream (9.11.09, 12:19)

- Å framstille evolusjonspsykologi som uvitenskapelig er usaklig og temmelig sært, sier Leif Edward Ottesen Kennair. Den nyvalgte lederen for Psykologisk institutt reagerer sterkt på NTNU-kollega Agnes Bolsøs angrep på hans forskning. – Bolsø tar mannen og ikke ballen, mener Kennair.

Foto: Tore Oksholen.
Den senere tids opphetede holmgang mellom NTNU-forskerne Agnes Bolsø og Leif E. O. Kennair har foregått i en rekke aviser og medier. Bolsø er førsteamanuensis, sosiolog og kjønnsforsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier mens Kennair er førsteamanuensis, psykolog og nyvalgt instituttleder ved psykologisk institutt.

Både Kennair og Bolsø ble intervjuet av Harald Eia i den kommende programserien ”Hjernevask”. Bolsø ønsket i ettertid å trekke seg fra intervjuet, og var sterkt kritisk til Eias håndtering av intervjuet. Før, under og etter, har de to adressert hverandre i en rekke innlegg i blant annet Dagbladet, Morgenbladet og Klassekampen.

- Uetterrettelig
I et portrettintervju i UA karakteriserer hun evolusjonspsykologen som ”uvitenskapelig. Bolsø avlegger også Kennairs avhandling en visitt, hvor kun omtaler sider av den som ”luftig” og ”metafysisk”.

Kennair reagerer sterkt på NTNU-kollegaens karakteristikker, som han oppfatter som usaklige og som til å ha form av rene personangrep.

- Bolsø tar mannen og ikke ballen. Det blir for lite etterrettelighet og kunnskap i denne debatten. Når akademikere skal på bakgrunn av forskning kritisere en teori, eller som i dette tilfellet, en hel subdisiplin, krever vi at de dokumenterer en fordypning. I denne debatten er det forsøksvise, overfladiske metodologiske kritikker – uten innsikt, da detaljene som kommer frem tyder på at flere forskjellige spørreskjema og forskningsprosjekt blandes sammen. Her må min kritiker først lese grunnlitteraturen. Jeg anbefaler boken min, men for de som ønsker online ressurser så er alle artiklene til Buss tilgjengelig på nettet, og jeg har og en . online innføring .

Forsker på mentale mekanismer
Evolusjonspsykologene søker å forklare menneskelige universalier, men også systematiske og evolusjonært stabile forkjeller mellom kjønnene, gjennom et evolusjonsperspektiv. Det betyr ikke, sier Kennair, at man griper ”ulovlige” til biologiske forklaringer.

- Det er de mentale mekanismene evolusjonspsykologer forsker på, ikke nevrologi eller genetikk. Men de nivåene forsker jo mange andre psykologer på. Psykologien har ett bein i naturvitenskap og biologi, og vi har et stort biologipensum på profesjonsstudiet.

- Det er viktig å ikke blande evolusjonspsykologien sammen med atferdsgenetikken. Sistnevnte, som jeg også oppfatter som en stueren disiplin og som er på psykologpensumet, ser på mulige sammenhenger mellom gener og menneskelig atferd. Mens evolusjonspsykologene søker å forklare menneskelige fenomen ved å lete i vår evolusjonære historie og i evolusjonsteori.

- Nivåproblem?
- Bolsø mener dere evolusjonspsykologer har et nivåproblem, i betydningen at dere prøver å forklare et fenomen på et nivå ved å vise til årsaker på et annet?

- Men da har hele psykologien et nivåproblem! Alle psykologer mener at menneskelig atferd skyldes en kombinasjon av arv og miljø. Man kan definere arv til å høre til et nivå og menneskets erfaring på et annet. Men når evolusjonspsykologene forsker på slikt, prøver vi på bakgrunn av evolusjonære prosesser som kan forme organismen å forutsi en konkret atferd, eksempelvis responser i et eksperiment eller spørreskjema eller mønstre i arkivdata, som vi måler vitenskapelig. Slik sett har vi ikke noe nivåproblem da det er samsvar mellom preediksjon og målt data. Begge innføringene over tar for seg dette, slik at ingen skal gjøre feilslutningen om at evolusjonspsykologien har et nivåproblem.

”Mummys baeby, Daddys may be”
Som illustrasjon nevner han forskning omkring sjalusi: Antakelsen er at menn oppfatter seksuell utroskap som mest alvorlig, mens kvinner føler emosjonell utroskap som mest truende. Den evolusjonspsykologiske forklaringen kan sammenfattes i uttrykket ”Mummys baby, Daddys maybe.” Mor føder og tar hånd om barnet, mens far aldri kan være hundre prosent sikker på at ungen er hans. Videre vil de fleste kvinners barn ha fordeler av at far også investerer.

Derfor føler mannen seg truet ved tanken på at hun kan ha andre menn, fordi de dermed blir mulige fedre til barna han tror er hans. Mens kvinnen på sin side ønsker kjenner seg uttrygg ved muligheten for at han mister sitt engasjement i henne: Emosjonell utroskap.

En måte å måle dette på, er ved å designe spørreskjemaet slik at det spørres om begge deler – hver for seg, og samtidig. Her ser man, forklarer Kennair, at menn i større grad vinkler sine responser mot seksuell utroskap, kvinner mot emosjonell utroskap.

- Dette betyr ikke at den evolusjonspsykologiske teorien er sann, men det finnes for tiden ingen konkurrerende teori som bedre predikerer eller forklarer dataene.

- Kritikk dårlig faktafundert
Bolsø kritiserer Kennair for å benytte seg av spørreskjema med tvilsom vitenskapelig kvalitet. Hun viser spesifikt til et skjema brukt i forbindelse med prosjektet ”Grunner til at jeg har sex”. Kennair mener Bolsø ikke har satt seg ordentlig inn i hvordan disse skjemaene er kvalitetssikret. Når det gjelder dette skjemaet, er det blant annet oversatt til norsk, så oversatt tilbake igjen for at forskeren som utarbeidet det kan kontrollere kvaliteten på det. Kennair har gjort grundig rede for dette i et innlegg i Dagbladet 27/10.

Kennair oppfatter kritikken fra kjønnsforskere som Bolsø, Jørgen Lorentzen og sosiologen Willy Pedersen som dårlig faktafundert.

- Det er flere eksempler på at de går ut og angriper vår forskning i situasjoner hvor de umulig kan ha rukket å lese hva vi har publisert, slik som i sommer der artikkelen vår ble kritisert før den var publisert, sier han.

Til beskyldningen om at evolusjonspsykologi er uvitenskapelig og umoden, trekker han på skuldrene.

- Verken reaksjonært eller antifeministisk
- Jeg er valgt til instituttleder for NTNUs kanskje største institutt. Jeg ble ansatt på grunn av min evolusjonspsykologiske kompetanse, og ble leid inn for å undervise om dette før jeg ble ansatt – og doktorgraden min er som nevnt en evolusjonær tilnærming til psykopatologi og klinisk psykologi. Ute i verden er evolusjonspsykologi en veletablert og velrenommert disiplin. Dette er en tilnærming som presenteres i alle innføringsbøker i moderne psykologi.

Kennair er også sterkt uenig i forestillingene om evolusjonspsykologi som noe politisk reaksjonært og antifeministisk.

- Jeg har skrevet om dette i Klassekampen. Det fins tette bånd mellom amerikanske konservative og antievolusjonister. Evolusjonspsykologer er stort sett akkurat like venstreorienterte som alle andre psykologer. Og de som tror det er noen motsetning mellom evolusjonspsykologi og feminisme, rådes til å lese evolusjonsfeministen Griet Vandermassen, sier Leif E. O. Kennair.

Av Tore Oksholen (tekst og foto)