MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Peder M Lysestøl: Åpent brev til NTNUs styre. (9.11.09, 14:05)

NTNUs styre skal den 12.11.09 behandle spørsmålet om kulturell og akademisk boikott av Israel. Fra rektor foreligger et interessant saksnotat som vi, som initiativtakere til oppropet om akademisk boikott, ønsker å kommentere.

Som det fremgår av notatet, finnes det en tungtveiende presedens for slik boikott av en stat som står for en brutal segregerings- og undertrykkingspolitikk, nemlig boikotten av apartheid-staten Sør-Afrika. Vi erkjenner riktignok at det finnes gode argumenter mot kulturell og akademisk boikott, men de samme argumentene gjaldt også i forhold til apartheid-styret i Sør-Afrika. Etter vårt syn er argumentene for boikott sterkest, i dette tilfellet som i Sør-Afrika-spørsmålet. En akademisk og kulturell boikott vil bidra til å øke det politiske presset på Israel og resultere i en bevisstgjøring som styrker dialogen på lengre sikt, ikke forhindrer den.

Vi frykter også at de symmetriske henvisningene til ”konflikten”, ”partene”, ”det akademiske samspill og samarbeid mellom forskere fra ulike universiteter, land og kulturer” etc. kan virke tilslørende og skjule hvordan forholdene i de israelskkontrollerte områdene er en hån mot akademiske idealer. For palestinere i Israel og i de okkuperte områdene finnes ingen akademisk frihet.

Vi vil understreke den fare som ligger i formler som at ”det er alltid to parter i en konflikt” når vi har å gjøre med undertrykkelse og enorme maktforskjeller. I Israel/Palestina-konflikten er den ene part maktesløs, til dels fengslet, til dels internert, og denne parten blir fortløpende straffet hardt og kollektivt. For palestinerne er et normalt liv nærmest umuliggjort.

Rektor understreker selv i sitt notat at et av universitetenes viktigste oppgaver er å gi rom og mulighet for den frie forskningsbaserte meningsutveksling. Universitets- og høgskoleansattes samfunnsansvar er understreket i Loven om universiteter og høgskoler. I pkt. 3.1 står det bl.a. at ansatte skal bruke sin faglige kompetanse til å stille ”kritiske spørsmål” og varsle om ”truende utviklingstendenser”. Det er på bakgrunn av idealer som dette at vi i dag mener det er rett å bryte samarbeidet med offisielle israelske institusjoner.

Vi har tillatt oss å kommentere rektors forslag til vedtak med dette notatet og håper styret vil ta hensyn til våre argumenter. Dersom styret likevel velger å avvise vår oppfordring, ber vi styret vurdere en uttalelse i saken som markerer en form for solidaritet med palestinske forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

På vegne av initiativtagerne til oppropet om akademisk boikott:
Agnes Bolsø, Peder Martin Lysestøl, Brit Mæhlum og Audun Øfsti

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv