MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

BOIKOTTDEBATTEN
Astrid Lægreid støtter boikott (10.11.09, 10:50)

Astrid Lægreid støtter boikott. Lægreid er professor ved Institutt for kreftforsking og molekylær medisin. Hun er også tidligere prorektor for forskning.

Som prorektor i vinter var Astrid Lægreid mot en boikott. - Spørsmålet ble diskutert i rektoratet, og jeg målbærte selvsagt kollegiets syn. Hun vil ikke kommentere sitt personlige standpunkt i diskusjonen den gangen. Foto: Tor H. Monsen
Lægreid presiserer at hun her uttaler seg fra sin posisjon som professor og vitenskapelig ansatt ved NTNU.

Hun tar til orde for en tidsavgrenset boikott av alle institusjonelle bånd mellom NTNU og israelske universiteter og forskningsinstitusjoner. Hun tror dette på sikt vil tvinge fram en mer intensiv dialog om Midt-Østen-konflikten.

I leserbrevs form kritiserer Lægreid Aaslands argumentasjon om akademisk frihet: Hvem sin akademiske frihet, spør hun.

- Mitt hovedpoeng er at palestinernes akademiske frihet er truet. Da bør akademikere i andre land stille solidarisk opp, sier hun.

Avbryt alle samarbeidsavtaler
Boikott på institusjonelt nivå, men ikke på individuelt eller faggruppenivå. Hvordan skal dette fungere?

- Ved at alle eksisterende samarbeidsavtaler med israelske forskningsinstitusjoner avbrytes, og at man ikke inngår nye avtaler eller drøftelser om nye avtaler i boikottens levetid.

Vanskelig skille
Hvordan skal den individuelle forskeren opptre?

- Ved å takke høflig nei til forespørsler om fagfellevurderinger, juryarbeid, og invitasjoner til seminarer og konferanser i israelsk regi ved å henvise til NTNUs begrunnelse for en boikott.

Lægreid har selv samarbeid med israelske forskere. I en boikottsituasjon, ville hun ikke hatt betenkeligheter med å innlede eller fortsette faglig samarbeid med enkeltstående israelske akademikere.

Hva med å delta i fagfellevurdering for et israelsk tidsskrift?

- Da ville jeg sagt nei.

Hva med å bidra som medforfatter i en artikkel med israelsk førsteforfatter?

- Uproblematisk

Delta i en vurdering av et israelsk fagmiljø?

- Jeg ville ha takket nei.

Oppfordring, ikke instruks
Ville en styrevedtatt boikott etter dine retningslinjer vært å oppfatte som en instruks til vitenskapelig ansatte, eller som en oppmodning om endret adferd?

- Det ville vært useriøst om NTNU-styret skulle instruere sine forskere. Et styrevedtak ville vært å betrakte som en oppfordring til å opptre solidarisk, sier tidligere prorektor for forskning.

Tror på forståelse i Israel
Hvordan tror du israelsk akademia ville ha oppfattet en boikott av dem selv?

- Jeg tror de ville ha hatt forståelse for den, og jeg håper en boikott ville ha ført til en styrket dialog. Israelsk akademia er en viktig samfunnsaktør, derfor er det viktig at vi som kolleger sender et signal om vår holdning. En NTNU-boikott ville naturligvis kun vært en start. I første omgang, ville jeg håpet at andre norske universiteter ville fulgt eksempelet.

Av:Tor H. Monsen