MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

BOIKOTTDEBATTEN
Styremøte med ferdigskrevet konklusjon (11.11.09, 07:45)

Når NTNUs styre behandler spørsmålet om akademisk boikott torsdag, er konklusjonen trukket på forhånd. Statsråden sier at styret ikke har anledning til å fatte noen selvstendig beslutning. Men verken styreleder eller rektor tar selvkritikk på framleggingen av saken for styret.

Marit Arnstad. (foto: Tore Oksholen)
Statsråd Tora Aasland slår fast at NTNUs styre ikke kan vedta akademisk boikott av Israel, fordi det vil bryte med prinsipp om den enkelte forskers selvstendige rett til å bestemme hvem han eller hun vil samarbeide med. Styreleder Marit Arnstad oppfatter ikke dette som kritikk av beslutningen om å få spørsmålet om boikott opp på sakskartet.

- Jeg oppfatter ikke dette som kritikk, kun et synspunkt fra eier. Når noen av styrets medlemmer ber om å få en sak fremmet for styret så vil dette vanligvis bli etterkommet. Styret kan imidlertid ikke kritiseres for en eventuell beslutning som styret ennå ikke har tatt. Styret kan komme til en annen konklusjon enn hva statsråden har gjort, selv om jeg personlig tviler sterkt på at så vil skje. Men det er viktig for meg å få fram at styrets konklusjon ikke kan forskutteres.

- Hva skjer om styret kommer til en annen konklusjon enn den Aasland har anvist?

- Det er et hypotetisk spørsmål som vi får håndtere om så skjer.

- Har du vurdert å trekke saken, siden den ansvarlige fagstatsråden nå har fortalt styret hvilken konklusjon det er forventet å trekke?

- Nei, det har jeg ikke. Styret har bedt om å få spørsmålet om akademisk boikott på sakskartet, og da tar vi den debatten. Selv har jeg vært klar hele tida på at jeg ikke støtter boikottforslaget.

- Du er både jurist og politiker. Hvordan vil du vurdere statsrådens synspunkt om at en eventuell boikott vil bryte med lovfestede prinsipper om den enkelte forskers akademiske frihet?

- Jeg har ikke noe grunnlag for å vurdere det synspunktet nærmere.

I møte med Aasland
Torbjørn Digernes vil kommer ikke til å endre sin innstilling til styret som følge av Aaslands uttalelser.

Gitt Tora Aaslands juridiske argumentasjon - om at en boikott ikke vil være forenelig med lov om akademisk frihet: Burde innstillingen vært annerledes?

- Jeg ser det ikke slik. Jeg forholder meg til styrets bestilling av en saksutredning, og har levert den. Vi har ikke diskutert statsrådens problemstilling nå i etterkant.

Digernes deltok i møte med Tora Aasland i går i en annen sammenheng. Han oppfatter ikke statsrådens vurdering som en indirekte kritikk av prosessen ved NTNU.

Aasland har ikke noe i mot at styrets debatterer denne saken, men forutsetter at debatten ender i et nei til boikott. Blir det da noen egentlig realitetsbehandling av saken?

- Ja, jeg mener styret skal kunne behandle saken. Om styret kommer frem til et ja, må vi ta det derfra.

Av:Tor H. Monsen og Tore Oksholen