MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Geir Knutsen: En stemme for boikott kan bety bøter og fengsel! (11.11.09, 07:59)

Medlemmene av NTNUs styre bør vurdere faren for å bli stevnet for en norsk domstol dersom de stemmer for en akademisk og kulturell boikott av Israel. Å boikotte Israel er både umoralsk, urettferdig, vil ikke ha den ønskede virkning og - slik siste foredragsholder i den famøse foredragsserien, Moshe Zuckermann beskrev boikotten i sitt foredrag – Idiotisk!

I tillegg vil en slik oppfordring og eventuell stemme for boikott også være ulovlig.

Jeg har i samråd med en advokat funnet flere lover som kan komme til anvendelse. Jeg vil her nevne følgende to: Boikottloven og Diskrimineringsloven.

I Boikottlovens §4 står følgende: ”Når retten skal fastsette skadebot for ulovlig boikott, skal den legge vekt ikke bare på størrelsen av skaden, men også på den utviste skyld og på om den skadelidende selv har vist mislig forhold…

Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. Diskrimineringsloven forbyr i §4 både indirekte og direkte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

I §5 forbys trakassering på grunnlag som nevnt i §4. Det er også forbudt å medvirke til et slikt brudd.

Strafferammen er bøter eller fengsel i 3 år.

Da det britiske University and College Union (UCU) vurderte en lignende oppfordring om boikott mot israelske universitet i 2007 ble kampanjen avsluttet i september 2007 etter at en juridisk vurdering konkluderte med at en slik oppfordring til boikott er ulovlig.

Se http://www.ucu.org.uk/index.cfm?articleid=2829

På forhånd hadde Harvard-professor og advokat Alan M. Dershowitz varslet at han ville stevne for domstolen ethvert britisk universitet eller britisk akademiker som ville støtte boikotten (Financial Times, 2. Juni 2007).

En lignende sak om boikott av Israel ble nylig behandlet i den europeiske domstolen “European Court of Human Rights” i Strasbourg. Der stadfestet de en dom mot den franske ordføreren Jean-Claude Fernand Willem fra byen Seclin. Han hadde tidligere blitt dømt og bøtelagt for å ha oppfordret innbyggerne til en boikott av varer fra Israel.

Domstolen fastslo at oppfordringen om boikott ikke var beskyttet av lov om ytringsfrihet. Han ble derfor dømt for ulovlig å ha oppfordret til en diskriminerende handling.

Min oppfordring til medlemmene i styret blir derfor: Gjør det som er rett, nemlig å stemme nei til oppfordringen om ulovlig boikott!

Geir Knutsen

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv