MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Stipendiater i gråsonen:
Fikk ikke delta i arbeidsmiljøundersøkelsen (17.11.09, 13:04)

Stipendiater ved SVT-fakultetet befinner seg fortsatt i en gråsone mellom instituttene de jobber på og NTNU Samfunnsforskning as som arbeidsgiver.

Gunhild Sætren har lyst til å engasjere seg i sin egen arbeidsplass, men til forskjell fra sine NTNU-ansatte kolleger får hun ikke anledning til det. Årsak: Hun er ansatt i NTNU Samfunnsforskning, og ikke ved NTNU.
De kan verken stemme ved, eller stille til, interne valg, og fikk heller ikke delta i høstens store arbeidsmiljøundersøkelse.

Årsaken til at de mangler grunnleggende rettigheter ved arbeidsplassen sin, er at de er ansatt ved NTNU Samfunnsforskning as og ikke ved NTNU. Stipendiat Gunhild Sætren mener NTNU nå gir noen dårlige signaler til stipendiater som ønsker å engasjere seg i egen arbeidsplass.

Fratatt rettigheter
Sætren er stipendiat ved Psykologisk institutt, og frontet også saken da UA skrev om forholdet før sommeren. Da kom det frem at hun verken kunne stemme ved eller stille delta ved vårens instituttvalg. Av egen faggruppe ble hun oppfordret til å stille til valg, men viste seg å ikke være valgbar fordi hun ikke er ansatt i NTNU. Hun jobber på et eksternt finansiert prosjekt, og er dermed ansatt i NTNU Samfunnsforskning as, som er heleid av NTNU. Lettere oppgitt har stipendiaten nå konstatert at hun heller ikke fikk delta i rektors store arbeidsmiljøundersøkelse som ble sendt ut i oktober.

- Vi som er ansatt på NTNU Samfunnsforskning har ikke noen rettigheter på våre arbeidsplasser på institutter på NTNU. Nå får vi heller ikke gitt beskjed om hvordan vi har det i vårt eget arbeidsmiljø. Hvilket signal er det til de av oss som ønsker å engasjere oss i vår egen arbeidsplass? spør stipendiaten.

Mulige endringer Sætren er nøye med å understreke at hun absolutt ikke har noe å utsette på arbeidsgiveren. Det er selve ordningen som byr på problemer.

Nå er det imidlertid håp om at endringer er på trappene. NTNU jobber nå med en større, strategisk satsing på forskerrekruttering der kvaliteten på ph.d-utdanningen skal økes. Også samarbeidsavtalene mellom SVT-fakultetet og NTNU Samfunnsforskning as er for tiden under evaluering. Selv om UA får opplyst at den spesielle problemstillingen som gjelder arbeidsgiveransvaret for stipendiatene ikke er direkte tema disse arbeidene, mener flere kilder at det er naturlig at den blir berørt.

Fratas innflytelse
Totalt er det rundt 25 stipendiater ansatt i NTNU Samfunnsforskning. Flere av disse er i samme arbeidsjuridiske situasjon som Sætren. De jobber rundt om på instituttene, og bortsett fra utbetaling av lønn, har de lite med arbeidsgiver å gjøre. Faglig oppfølging og kontroll skjer via insitutt og fakultet, og stipendiaten har medarbeidersamtaler med prosjektleder ved sitt institutt.

Sætren mener NTNU med denne ordningen kan skaffe seg et problem – på litt sikt.

-Stipendiater er potensielle fremtidige arbeidstakere ved NTNU. Ved å gi signaler til folk om at de ikke er interessert i hvordan de har det på jobben, kan de fort få likegyldighet tilbake. Kanskje det gjør noe med hver enkelts lyst og motivasjon til å jobbe her, spør Sætren.

Ser uheldige sider
Direktør ved NTNU Samfunnsforskning, Bente Aina Ingebrigtsen, sier selskapet forsøker å være en god arbeidsgiver for stipendiatene.

- Vi prøver å ivareta de som er hos oss, og synes det er fint å ha dem her. Samtidig ser vi at det kan være uheldig at de har en annen arbeidsgiver enn det miljøet de sitter i, sier hun.

Ingebrigtsen sier hun synes det er uheldig at stipendiater stenges ute fra å delta i den store arbeidsmiljøundersøkelsen.

FAKTA

NTNU Samfunnsforskning AS
*Aksjeselskap, heleid av NTNU, 150 ansatte.
*Etablert i 2004 som videreføring av forskningsstiftelsen Allforsk.
* Gjør fou-arbeid innenfor de samfunnsvitenskapelige fagområder.
*Jobber på oppdrag fra forskningsrådet, offentlig og privat sektor, organisasjoner.
*Har tett samarbeid med NTNUs Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse –SVT.
*Driver også betydelig virksomhet innen plantebiologisk forskning.
**Har også betydelig virksomhet knyttet til bemannet romferd.
*Omsetning: Rundt 100 millioner kroner i året.

- Man kunne jo løst dette enkelt ved å ha med et spørsmål der man kunne krysse av for om man er ansatt eller ikke. Jeg tenker at det måtte være verdifullt å få tilbakemelding, nettopp fra denne gruppen også, sier Ingebrigtsen, som sier at stipendiatene uansett blir med i selskapets årlige arbeidsmiljøundersøkelse. Sist UA skrev om forholdet, sa dekanus ved SVT-fakultetet, Jan Morten Dyrstad, at hans personlige vurdering var at det er uheldig at denne gruppen ikke har et ansettelsesforhold ved NTNU. Dette fordi det ville sikre stipendiatene formell og dermed i større grad reell medbestemmelse på arbeidsplassen.

Ryddes
NTNU jobber for tiden med en større, strategisk satsing på forskerrekruttering, styrking og økt kvalitet på sin ph.d-utdanning. Rektor orienterte styret om arbeidet på siste styremøte, og om videre tiltak i prosjektet. Rådgiver og koordinator Ragnhild Lofshus regner med at den spesielle problemstillingen som gjelder SVT-fakultetet/NTNU Samfunnsforskning as kan bli ivaretatt i en av de fem prosjektgruppene som skal jobbe videre.

- Vi skal verne om stipendiatene våre og sikre kvaliteten i utdanningen deres. Målet er å rydde i avtaler og rammebetingelser som berører dem, sier Lofshus. DION - interesseorganisasjonen for stipendiatene ved NTNU, har vært kritisk til at stipendiater som i praksis føler seg som NTNU.ansatte mangler grunnleggende rettigheter på egen arbeidsplass.

- Vi er godt fornøyd med at det ser ut som det nå kan skje noe, sier DIONS leder Sverre Lundemo, som sier de vil involvere seg i det videre arbeidet.

Av Sølvi W. Normannsen

- Fiktivt arbeidsgiveransvar