MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Mer til forskning og mindre til høyere utdanning (18.11.09, 13:03)

Det er fortsatt god vekst i forskningsbevilgningene, mens veksten i høyere utdanning er beskjeden. Slik lyder konklusjonen i en rapport forskningsinstituttet NIFU STEP har utarbeidet om budsjettforslaget for 2010.

Veksten i forskningsbevilgningene i 2010 er litt høyere enn den gjennomsnittlige veksten på 2000-taler, melder NIFU STEP: Klima- og energiforskning har kommet best ut, noe forskningsminister Tora Aasland kan glede seg over. Her legger hun fram årets statsbudsjett. (foto: Ola Sæther/Uniforum)
Bevilgningene til forskning og utvikling (FoU) vokser i 2010 med vel 8 prosent. Lavere pris- og lønnsvekst enn tidligere år gir en god realvekst på vel 5 prosent. Forslaget innfrir løftet om "fortsatt vekst i forskningsbevilgningene", melder NIFU STEP i rapporten.

Høyere årlig vekst
Veksten i 2010 er litt høyere enn gjennomsnittlig årlig vekst i forskningsbevilgningene på 2000-tallet. Forskningsbudsjettets andel av samlet statsbudsjett øker noe i 2010 sammenlignet med forrige års salderte budsjett.

Veksten i forskningsbevilgningene er i første rekke knyttet til:

* klima- og energiforskning gjennom oppfølging av vedtatt ramme i Klimaforliket og bevilgninger til annen klimaforskning
* oppstart av regionale forskningsfond
* første gangs avkastning av "fondet i forskningsfondet" øremerket vitenskapelig utstyr
* romforskning
* kontingenter til internasjonalt forskningssamarbeid, særlig EUs rammeprogram for FoU

Globale utfordringer
I forhold til Forskningsmeldingens nye forskningspolitiske prioriteringer er det i all hovedsak ett av fem strategiske hovedmål - globale utfordringer - som får vekst gjennom klima/energisatsingen.

Flere av de tverrgående hovedmålene følges opp i form av vekst til vitenskapelig utstyr, regional forskning og internasjonalt FoU-samarbeid. Noe av veksten faller helt eller delvis utenfor offisielle prioriteringer, for eksempel romforskning.

Universiteter og høgskoler får utover pris- og lønnsjustering i hovedsak vekst i form av økt studiekapasitet og midler til å stimulere samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon.

Det opprettes ingen nye rekrutteringsstillinger i 2010. Satsene for studiestøtte justeres med 1,6 prosent, og det bevilges midler til bygging av 1000 nye studentboliger, har NIFU STEP regnet ut.