MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Mindre angst, mer mestring:
I ForVei for hele landet (20.11.09, 13:20)

Det begynte som en pilot for å minske stress og prestasjonangst, og øke trivsel og mestring blant studenter ved NT-fakultetet våren 2007. Nå er resultatene så gode at rådgivere fra hele landet kommer til NTNU for å kurse seg i forebyggende veiledning.

Oppsummering. Universitetet i Tromsøs utsendte oppsummerer fire dager med ForVei-kurs. Fra venstre Ann-Tove Eriksen, Cecilie Andreassen, Jan Fuglesteg og Kai Rune Mortensen.
-Jeg er blitt kjempeinspirert av det de har fått til her. Vi har fått masse positiv input som vi nå tar med oss hjem.

Det sier Ann-Tove Eriksen fra Universitetet i Tromsø. Hun er en av de 14 rådgiverne fra hele landet som denne uken har kurset seg i forebyggende veiledning ved NTNU.

Studenten i fokus
ForVei står for forebyggende veiledning. Det handler om å konsentrere seg fullt om studenten og hans eller hennes muligheter for mestring, trivsel og egenutvikling. Det er et veiledningstilbud til utvalgte førsteårsstudenter ved NTNU, og det er Studentservice ved Studieavdelingen som har satt det i system. Veilederne Tina Karoline Warhuus og Ilan Dehli Villanger har holdt flere foredrag på læresteder rundt om, og interessen har spredd seg. Derfor har RENATE (Nasjonalt senter for realfagsrekruttering) nå etablert ForVei som et nasjonalt prosjekt. I høst utlyste de det første kurset for rådgivere som ønsker å gå i ForVeis fotspor.

Det er bakgrunnen for at 14 mennesker fra seks universiteter og høgskoler har tilbrakt de fire siste dagene i kjellerrom H029 i hovedbygget. Warhuus og Villanger, som har hatt flere hundre studenter til veiledning siden starten, har kurset dem i opplegg, metoder, praktisk trening og prosjekt-gjennomføring fra A til Å.

Møtt, sett, hørt..
De to veiledernes mål er å etablere tett kontakt med studentene tidlig i studiet. Som veiledere legger de vekt på at de er særlig forankret i den humanistisk-eksistensialistiske tradisjonen. De sier de forsøker å møte studentene etter denne tradisjonens verdier. Dette uttrykkes gjennom forkortelsen MSHRL, som står for Møtt, Sett, Hørt, Respektert og Likt. Dette har også vært et mantra gjennom kurset.

Når UA er på besøk jobber de med evalueringen. Ros og ris skrives ned på gule post-it lapper, som utstyres med pluss og minustegn før de legges ned i Ilan Dehli Villangers svarte caps.

- Vi har hatt mange veiledningssamtaler, men vi ser nå at vi har fokusert mer på studierelaterte ting enn på studenten. Dette har vært personlig utviklende også. Vi har fått innblikk i en ny måte å tenke veiledning på, sier Jan Fuglesteg fra Universitetet i Tromsø. Kollega Kai Rune Mortensen sier dette er en mer holistisk tilnærming til veiledning.

- De to kurslederne har mye energi, det smitter over på oss. De har gitt oss noen redskaper som vi tar med videre, sier Mortensen.

Fire dager med ForVei. Deltakere spiller inn, prosjektledere og kursansvarlige Tina Karoline Warhuus og Ilan Dehli Villanger (bak til høyre) fra Studentservice lytter oppmerksomt.
Hovedmålene nådd
En helt fersk evaluering av ForVei viser at prosjektets tre hovedmål er nådd: Trivsel, mestring og gjennomføringsevne er økt. Rapporten, som bygger på tre masteroppgaver og prosjektgruppens egne spørreskjema, viser at prosjektet jevnt over har fått positive tilbakemeldinger. Studentene opplever nettopp økt mestring, motivasjon og trivsel. Produksjonen av studiepoeng har også økt, men når det gjelder frafall viser prosjektet noe delte resultater. Ved noen linjer, særlig ved enkelte elektronikkfag har frafallet økt, samtidig som også produksjonen av studiepoeng har økt.

- Det er viktig å understreke at dette ikke er et frafallsprosjekt. Ved flere fag har frafallet falt, men vi har sett det mer som en positiv bieffekt, sier Tina Karoline Warhuus.

Både hun og Ilan Dehli Villanger er nøye med å presisere at de må opptre helt fritt i veiledningssituasjonen. Deres fokus er hva som er riktig for studenten.

- Vi kan ikke være bundet av et mandat – eksempelvis om å hindre frafallet, sier Villanger.

Prøvestein
Rapporten trekker ikke sikre konklusjoner, men veilederne mener å ha dekning for at frafallet ville vært større uten prosjektets innvirkning. Og uansett: Frafall behøver slett ikke bety katastrofe. I noen tilfeller er det tvert i mot. Egenrefleksjon er et nøkkelord i ForVei. Det kan ligge mye egenutvikling og stor lettelse i å erkjenne at en har valgt et fag eller et studium som er helt feil. De aller fleste som slutter, holder seg ved NTNU, de velger bare andre retninger.

I følge rådgiver Lovise Landsem ved RENATE-senteret vil denne ukens kurs fungere som en prøvestein.

-Får vi god respons og flere som ønsker det, så vurderer vi å kjøre nye kurs, sier hun. Drømmer om sentral bevilgning
Alle institutter får tilbud om ForVei-prosjektet, mens søknadene sendes inn via fakultetene. I dette studieåret er det IME og NT-fakultetene som er tungt inne, og Studentservice tilbyr veiledning til rundt ett tusen nye studenter. I følge prosjektlederne er en av de tyngre bitene i prosjektet knyttet til økonomi. Prosjektet koster, og de må forhandle med fakulteter hvis økonomiske situasjon kan variere sterkt.

FAKTA

*ForVei- prosjektet startet som et pilotprosjekt våren 2007.
*Initiativet kom fra nå avdøde Trygve Foosnæs og Anna Synnøve Ødegård Røstad.
*Bakgrunnen var deres betraktninger om stress, prestasjonsangst, frafall, og varierende studiepoengsproduksjon blant studentene på kjemi.
*De ønsket også å finne ut mer om sammenhengen mellom studenters trivsel, studiemestring, og gjennomføringsevne.
*På bakgrunn av dette ble det satt ned en arbeidsgruppe, som igjen dannet utgangspunkt for et veiledningsprosjekt.
*Etter gode resultater og tilbakemeldinger, ble Pilotprosjektet videreført og utvidet våren 2008. *Nå har RENATE-senteret lagt til rette for å spre tiltaket, blant annet ved å tilby kurs ved NTNU.

- Vi kan jo ikke gi noen garantier for at vi kan levere målbare resultater heller. Vi drømmer om en sentral bevilgning, en ramme som vi kan operere innenfor. Da unngår vi også forskjellsbehandling mellom fakultetene, sier prosjektlederne.

Ujevnt felt
Deltakerne på kurset kommer fra høgskolene i Bergen, Østfold og Telemark, samt universitetene i Agder, Stavanger, og Tromsø. De ulike lærestedene befinner seg på ulike stadier i arbeidet med studentveiledning. Under en litt lattermild oppsummering erklærte noen at de lå i startgropa, mens andre konstaterte at de ikke var ankommet stadion en gang. De fire representantene fra Universitetet i Tromsø erkjente at de allerede hadde startet et løp, men at de etter ForVei-kurset, vurderer å rykke tilbake til start.

ForVei startet med en klage på en karakter, og endte i en lang og verdifull samtale mellom faglærer og student. Her kan du lese UAs historie om nå avdøde professor Trygve Foosnæs og kjemistudent Anna Synnøve Ødegård Røstad. Det var disse to som tok initiativet til det som etter hvert ble et systematisk arbeid med forebyggende studentveiledning.

Av Sølvi W. Normannsen (tekst og foto)