MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Drøfter master-samarbeid med Nepal (24.11.09, 07:41)

Det medisinske fakultet ved NTNU og ledelsen ved Kathmandu University i Nepal ønsker å styrke samarbeidet om undervisning og forskning. Flere vitenskapelig ansatte fra NTNU har i år undervist i Nepal, og nå er ledere ved KU i Trondheim for å drøfte samarbeid om et nytt masterprogram.

Gjensidig nytte Førsteamanuensis i patologi, Anna Bofin, og professor i rettsmedisin, Ivar Skjåk Nordrum, tok dr. Rajendra Koju som er kardiolog og dr. Biraj M. Karmacharya som er spesialist på tropesykdommer, på en Guided Tour – blant annet på obduksjonssalen i går.
DMF har de siste årene styrket sin satsing på global helse, og for to år siden undertegnet fakultetet en intensjonsavtale med KU om samarbeid innen undervisning og forskning.

-Flere vitenskapelig ansatte fra NTNU har hatt undervisningsopphold hos oss. Nå håper vi å bygge videre på dette samarbeidet, fordi vi jobber for å etablere et masterprogram.

Mangler lærekrefter
Det forteller dr. Rajendra Koju, administrativ leder ved Kathmandu University School of Medical Sciences. Kardiologen er også administrerende direktør ved Dhulikhel Hospital som er tett integrert med universitetet. KU jobber nå med å bygge opp landets ledende legeutdanning, og det etterlengtede masterprogrammet i grunnleggende medisin og prekliniske fag er en del av dette. Norad er aktuell på finansieringssiden, men den største utfordringen nå er å skaffe lærekrefter.

Ved flere av Nepals medisin-utdanninger står pensjonister for undervisningen. Det er reell fare for at flere må stenge dørene om få år fordi de ikke kan tilby en komplett utdanning.

Sammen med sin kollega, dr. Biraj M. Karmacharya, har dr. Koju de siste dagene hatt et tett program på DMF. De har blitt vist rundt i laboratorier, fått demonstrert utstyr, møtt nøkkelpersoner og forskningsteam, og hatt diskusjoner om videre strategi- og handlingsplaner med fakultetsledelsen.

Nytte for begge parter
Dr. Rajendra Koju er begeistret over den gjensidige forståelsen som så langt er kommet ut av samarbeidet. Legen er opptatt av nytten – for begge parter.

-Selvfølgelig er det nyttig for oss å ta del i fremskrittene som skjer innen moderne medisinsk teknologi. Her får vi demonstrert den vitenskapelige og teknologiske siden ved medisinen, og får ta del i kunnskapsoverføringen. På den
På besøk Gjestene fra Nepal dumpet rett inn i en gruppe medisinstudenter som hadde samling på laboratoriesentet i går, og fant tonen raskt.
annen side; Hos oss kan studenter og vitenskapelig ansatte ved DMF møte utfordringene i praksis. I Nepal finnes sykdommene og lidelsene som vitenskapen og teknologien bidrar til å helbrede, sier dr. Rajendra Koju.

Han sier det med et smil, men undertonen er alvorlig når han forteller:

- Vi har en del sykdommer som opptrer hyppig, Sykdommer som norske studenter ikke får noe annet forhold til enn at de kan lese om dem i bøker. Mikrobakteriell tuberkulose for eksempel, tyfoidfeber, malaria og kolera, sier Koju.

Mange uten helsetilbud
Som i alle fattige land med mangel på medisiner, utstyr og helsepersonell, dør folk i Nepal av sykdommer som er lette å behandle, som diaré, dysenteri og innvollsorm.

Over en tredel av Nepals over 23 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensen. Offisielt finnes det 8000 registrerte leger i landet, men dr. Koju, antar at bare drøyt halvparten av disse faktisk arbeider som leger i Nepal.

Årlig utdannes rundt 1500 leger i landet, men utfordringen er at de fleste foretrekker å jobbe i de mest urbane områdene. Store deler av fjellandet er veiløst. Landsbyer ligger isolert, elektrisitet finnes heller ikke overalt. Et stort antall mennesker på landsbygda står i praksis uten helsetilbud.

Leger til folket
Både de nepalesiske utsendingene og vitenskapelig ansatte ved DMF er opptatt av
FAKTA

NTNU og Kathmandu University
Det var tidligere rektor ved Norges Tekniske Høgskole, Inge Johansen, som etablerte kontakt med KU i 1993.

Det skjedde i 1993, da det ble inngått samarbeid om å opprette et fakultet for ingeniørfag ved KU. Siden 2002 har NTNU hatt en samarbeidsavtale med KU om utdanning, forskning og utveksling.

I dag omfatter samarbeidet fagområdene elkraft, fiskeoppdrett og medisin.

DMF og Kathmandu University School of Medical Sciences undertegnet en intensjonsavtale om samarbeid i oktober 2007.

den unike muligheten norske medisin- og master studenter kan få ved å ta et studieopphold i Nepal.

Kathmandu University School of Medical Sciences samarbeider tett med Dhulikel Hospital, som betjener 1,9 mennesker i sin region. Dr. Biraj M. Karmacharya, leder Dhulikel-sykehusets omfattende satsing på desentraliserte helsesentre. I 15 slike isolerte samfunn har Dhulikel-sykehuset bygget opp slike sentre. De er døgnbemannet, og har ambulerende team med spesialister som kommer ut i områdene folk bor på faste tidspunkter. Prosjektet har gitt helsetjenesten i landet et stort løft, men mye gjenstår, i følge dr. Karmacharya.

Større perspektiv på faget
Førsteamanuensis i patologi, Anna Bofin, var på undervisningsopphold sammen med Ivar Skjåk Nordrum, professor i rettsmedisin i Kathmandu i februar.

- Samarbeidet åpner for spennende muligheter, og bør særlig kunne være aktuelt for studenter som skal skrive hovedoppgaver, mener Bofin.

Hun sier utvekslingen er nyttig og gir verdi på mange plan, Hun beskriver gjestene som særlig målbevisste, klarttenkende og tydelige på hva de ønsker å få til.

- Samarbeidet setter profesjonen vår og fagområdet vårt inn i et verdensperspektiv. De har lært oss mye om idealisme, og om at man kan få til mye med svært enkle midler. Bare man vil det nok, sier Anna Bofin.

Av Sølvi W. Normannsen (tekst og foto)