MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Eivind Rindal: Skolepenger (25.11.09, 11:49)

Har kunnskap en pris? Eller sagt på en annen måte, bør et demokrati stimulere færre til å studere? Samt legge hindringer som økonomiske ulemper ved å tilegne seg kunnskap? Jeg er helt klar i dette spørsmålet, skolepenger er en uting som ikke bør innføres i Norge. Kunnskap bør være et gode flest mulig skal kunne få tilgang på. Kunnskap er det viktigste verktøy vi kan bruke til å endre samfunnet, sa Nelson Mandela. Det er derfor hårreisende når noen ønsker å begrense tilsøkningen til norske universiteter og høyskoler ved å innføre skolepenger. Det som er mer skremmende er at disse noen er representanter for et av vårt lands mest tradisjonsrike partier. Forslaget om skolepenger er nå i år som i fjor frontet av Høyres Sudenterforbund(HSF).

Uavhengig av hvor mye man prøver å snakke seg bort fra det faktum at noen tydeligvis synes det er problematisk at folk ønsker kunnskap og utdanning, så er det like fult det som er kjernen i denne saken. Som det blir påpekt skjer det i dag en underfinansier av høyere utdanning i Norge. Finansieringen kunne så definitivt ha vært bedre, men jeg tror det finnes andre og bedre måter å finansiere sektoren på enn ved å innføre skolepenger. At Norge er et av få land som ikke har innført skolepenger er i seg selv ikke et argument, når ble argumentet om å ukritisk følge flokken gyldig som en politisk lov.

Et annet aspekt ved det hele er at HSF ønsker å la universiteter og høyskoler selv sette rammene for avgiften. Dette vil med andre ord stimulere til å skape store forskjeller mellom universiteter av ulik klasse, man kan lett se for seg at man får noen få prestisjeuniversiteter som primært utdanner folk til godt betalte jobber i næringslivet. Mens mang tvinges til å velge utdanninger som holder kvalitetsmessig lavere nivå. Og hvor man da lett kan forstille seg at de yrkene som vi trenger satsing på, mange innen offentlig sektor, da vil stå overfor mindre kvalifiserte arbeidstakere. Da man i snitt har lavere lønn i denne sektoren. Utdanning vet vi virker positivt inn på de fleste sosiale parametere, som helse, pensjonsalder, deltagelse i demokratiet etc. I tillegg til at godt skolert arbeidskraft også er mer produktiv. At vi allerede nå har relativt liten sosialmobilitet på tvers av generasjoner er også et argument mot innføring av mer egenbetaling i utdanning.

I en resolusjon fra Studentersamfundet i Trondhjem høsten 2008 står det:” Høyere utdanning må ses på som et fundamentalt gode i et demokrati, et gode alle kvalifiserte skal kunne oppnå uavhengig av økonomisk status. På grunnlag av dette ønsker studentersamfunnet å uttale et klart nei til innføring av skolepenger ved offentlige universiteter og høyskoler, slik at økonomisk og sosial status heller ikke skal avgjøre for hvorvidt man kan ta høyere utdanning i fremdtiden.” Jeg håper og tror at Samfundet her også representer studenter i samfunnet for øvrig.

Eivind Rindal, medlem av Studenttinget NTNU

Bør norske universiteter innføre skolepenger?
 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv