MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

TTO: Mistet ti millioner i inntekt (30.11.09, 06:54)

Inntektene for NTNUs selskap for teknologioverføring har falt med ti millioner kroner i år, og nå er frykten stor for at fallet fortsetter neste år. I verste fall betyr det at selskapet som er norgesmester i forskningsbasert nyskaping må kutte i staben.

Kuttene i Forskningsrådets Forny-program har bekymret Karl Klingsheim og staben i TTO lenge. Nå har uroen økt for at alvorlige kutt er på trappene.
– Vi møter motvind fra alle kanter nå, sier daglig leder i NTNU Technology Transfer as, Karl Klingsheim.

NTNU Technology Transfer as (TTO) feirer sine fem første leveår i høst, men akkurat nå er utsiktene for de fem neste årene heller dystre. Selskapet skal medvirke til at forskningsresultater fra NTNU og St. Olavs Hospital blir utnyttet kommersielt. Så langt har Klingsheim & co gjort det svært skarpt sammenlignet med andre TTOer i Norge.

Svekkes på flere fronter
Bakgrunnen for TTO-sjefens uro er varslede kutt i bevilgningene fra forskningsrådets Forny-program. Samtidig har finanskrisen har lagt en kraftig demper på industriens evne og vilje til å gå inn i nyskapingsprosjekter. Det er hovedårsaken til at inntektene er falt fra rekordhøye 34 millioner kroner i fjor, til rundt 24 millioner kroner i år. Forny utgjør rundt halvparten av inntektene til TTO. Programmet skal bidra til at gode idéer fra FoU-miljøer utvikles til å bli salgbare og realisert som nye bedrifter.

Dagens Forny-program utløpet ved årsskiftet. De opprinnelige signalene var at 2010 skulle være et overgangsår med uendrede rammer, før et nytt program for 2011-2020 iverksettes. Nå er det kommet nye signaler om at regjeringen endrer planene. Rammene skrumper betydelig inn, samtidig som flere aktører skal dele pengene.

TTOene rundt om ved alle landets universiteter er på konstant jakt etter nye idéer. De driver oppsøkende virksomhet, stimulerer og bygger kultur for nyskaping.

- Forny bidrar med helt nødvendig basisfinansiering, som gjør det mulig å drive med teknologioverføring på denne måten. Grunnidéen er å løfte forskningsresultater ut av laboratoriene og utvikle dem videre til konkurransekraft for eksisterende og nye bedrifter. Nå får vi innstramminger som helt klart svekker mulighetene for å få til dette, sier Klingsheim.

FAKTA

Teknologioverføring
* I 2003 ble universitetsloven endret slik at eiendomsretten til nye oppfinnelser ble overført fra forskerne til arbeidsgiverne.
* Lovendringen ble fulgt opp av etableringer av teknologioverføringskontorer, enheter som fikk ansvar for å forvalte og kommersialisere universitetenes oppfinnelser.
* I dag opereres det gjerne med en tredeling av inntektene fra oppfinnelser, fordelt på oppfinnerne personlig, forskergruppen og TTOene.
* I dag finnes slike kontorer ved alle universitetene og de fleste høgskolene.

Ingen å miste
Fasiten for 2010 kommer fra Norges forskningsråd 4. desember. En uke senere møtes styret i TTO for å drøfte hvordan selskapet skal tilpasse seg en ny økonomisk virkelighet.

-På fem år har vi lært mye om hva som skal til for å maksimere verdiskaping fra forskningen. Til det trengs mer penger, men i stedet blir det mindre. Vi vet det blir trangere, men hvor stor elendigheten blir, gjenstår å se, sier Klingsheim.

- Kan dere bli nødt til å kutte i staben?

- Det er for tidlig å si, men må vi så må vi. Opprettholdes Forny-programmet på noenlunde samme nivå som i år, skal vi komme oss gjennom dette, sier Klingsheim.

TTO-sjefen sier han har ingen å miste. Han mener organisasjonen er bygget opp i tråd med beste praksis fra andre land. Selskapet teller 17 mennesker, en kritisk masse for å være produktive og operative.

– Må vi kutte i staben, skjærer vi i grunnlaget for vår egen eksistens, sier Klingsheim.

FAKTA

FORNY-programmet
*Målet er økt verdiskaping i Norge gjennom kommersialisering av forskningsresultater.
* F ORNY gir hjelp til å utvikle ideene helt frem til kommersialisering, det vil si salgbart produkt/konsept.
*Det har blant annet midler til å verifisere teknologien i prosjektene, og stipender for frikjøp av forskere slik at de kan følge prosjektet lenger i kommersialiseingsfasen.
* Programmet er en felles satsning mellom Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

Bak skjema
Den årlige omsetningen har i snitt ligget på 27,5 millioner kroner siden oppstarten. På fem år er det kommet inn 570 idéer til nye produkter og teknikker. Ut av dette er det født 24 nye bedrifter, og 15 lisensavtaler er solgt til industriaktører i inn og utland. Klingsheim sier det er bra i forhold til beste praksis og bedre enn de andre TTOene i Norge. Han er allikevel ikke fornøyd.

- Vi mener potensialet er langt større. Vi vil mer, og med større ressurser skulle vi fått til mer.

Målet er å få inn 100 nye idéer hvert år, og at én av ti idéer blir en bedrift eller en lisens. Med unntak av oppstartsåret 2005, da det kom inn 130 idéer, har tilfanget ligget betydelig under målet.

Rundt halvparten av TTOs inntekter kommer, grovt sett, fra forskningsrådets Forny-program. En fjerdedel kommer fra aksjesalg og salg av lisenser, resten fra salg av tjenester til NTNU eller andre. Samtidig kjøper TTO tjenester for omtrent samme beløp fra NTNU, samt at netto overskudd fra suksessfulle nyskapingsprosjekt føres tilbake til forskerne.

Av Sølvi W. Normannsen