MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN:
Snittet av tre tusen ansatte trives godt (3.12.09, 10:51)

Tre tusen NTNU-ansatte har sagt sitt, og overordnet fasiten for arbeidsmiljøet er klar: Trivselen har økt, men på flere områder har kvinner dårligere opplevelse av eget arbeidsmiljø enn menn, heter det i undersøkelsen, som legges fram for NTNUs styre i dag formiddag.

FAKTA

Arbeidsmiljøundersøkelsen *Er gjennomført for andre gang, og er skreddersydd for NTNU. *Av 5407 som fikk tilsendt elektroniske spørreskjema, har 55 prosent svart. *Blant teknisk administrativt ansatte har 63 prosent svart
* Blant de vitenskapelig ansatte har 48 prosent svart
* For stipendiatene er deltakerprosenten 51. *Responsen varierer betydelig mellom enhetene.
* Dekanene får resultatene for sine fakulteter mandag.
* På nyåret kommer resultatene brutt ned på institutter, seksjons –og eventuelt avdelingsnivå.

Også ansatte i støttestillinger har mindre positiv opplevelse av arbeidsmiljøet sitt enn andre grupper ansatte.

Seniorrådgiver Kirsti Godal Undebakke ved HMS-avdelingen som har ansvaret for gjennomføringen, mener høstens arbeidsmiljøundersøkelse viser interessante funn. Dette gjelder spesielt situasjonen for midlertidig ansatte, ansatte i støttefunksjoner og forskjeller i hvordan kvinner og menn opplever sitt arbeidsmiljø.

- Nå skal resultatene tas tilbake til organisasjonene. Resultatene tolkes best i de enkelte enhetene, det er der den viktige jobben skal skje, sier Undebakke. Hun trekker frem at svarene er litt mer positive nå, enn for to år siden.

- Avviket er ikke stort, men det er gjennomgående forbedring hele veien, sier hun.

- Det er opp til ledere ved enhetene hvordan -og om- de vil bruke resultatene for å bedre arbeidsmiljøet. Vi så sist at noen gjorde det, og noen som ikke gjorde det. flere velger å benytte arbeidsmiljøundersøkelsen som verktøy denne gangen. Vi forventer at langt flere velger å benytte arbeidsmiljøundersøkelsen som verktøy denne gangen, sier seniorrådgiver Kirsti Godal Undebakke
Positive stipendiater
Oversiktsbildet av arbeidsmiljøet ble presentert for styret i formiddag. De viktigste funnene er at ansatte under 40 år virker å ha en mer positiv opplevelse av eget arbeidsmiljø enn de andre gruppene av ansatte. Det ser også ut til at dette er tilfelle for stipendiater og andre midlertidig ansatte.

- Vi var overrasket da vi så denne tendensen i 2007. Nå ser vi den igjen. Det kan jo fremstå som et paradoks i forhold til at vi har hørt mye om arbeidssituasjonen for denne gruppen som peker i motsatt retning, sier Undebakke.

Tøffere i støttestillinger?
Det er ingen forskjeller mellom ansatte i forskjellige stillingsstørrelser og deres opplevelse av eget arbeidsmiljø. Videre tyder mye på at ansatte i vitenskapelige stillinger har en mer positiv opplevelse av eget arbeidsmiljø enn de som er ansatt teknisk-administrativt. Den siste gruppen virker imidlertid å ha et mer positivt sosialt samspill med kolleger.

Et funn som Undebakke finner grunn til å ta særlig alvorlig, er at ansatte i støttestillinger til forskning og undervisning ser ut til å ha en mindre positiv opplevelse av eget arbeidsmiljø enn andre grupper av ansatte.

- Det er viktig å finne ut mer om hva dette handler om. Det er viktig å ha gode folk i disse stillingene, og de skal ha det like bra på jobben som alle andre, sier rådgiveren.

Det virker også som om kvinner har en mindre positiv opplevelse av eget arbeidsmiljø enn menn. Dette gjelder særlig trivsel og arbeidsoppgaver, relasjon til egen leder og ivaretakelse av ansatte. Kvinnene har imidlertid en mer positiv opplevelse i forhold til sosialt samspill, og ivaretakelse av utvikling og endring enn det menn har.

Får for lite gjort
Den gjennomgående tendensen er en svak positiv forbedring på alle områder siden 2007. Snittet for de 2957 ansatte som har svart viser en universitetsbefolkning som er motivert og tilfreds med arbeidssituasjonen sin. Jobben oppleves meningsfull, og de har god innflytelse på egen arbeidshverdag. De meldes om et lavt konfliktnivå, folk trives sosialt og opplever egen helse som god.

Den eneste pilen som peker gal vei i forhold til 2007 er arbeidspresset, som oppleves som noe tøffere. Ansatte er fortsatt ikke helt fornøyd med mengden arbeid de får gjort. De er bare litt over middels fornøyd med mulighetene for kompetanseutvikling.

Ledere rundt om har et forbedringspotensiale på flere områder: Muligheter for faglig utvikling kan støttes bedre opp om, og det kan jobbes mer systematisk med kompetanseheving. Måten endringer gjennomføres på kan bedres, og ansatte kan gies en bedre følelse av å blir tatt godt vare på.

Etter 07-undersøkelsen var det mye oppmerksomhet rundt krevende omstillingsprosesser. Årets sjekk viser at det går i riktig retning, men organisasjonsdirektør Trond Singsaas merker seg at dette fortsatt er krevende for ansatte. (foto: Arne Asphjell)
Singsaas: -Rett vei
Direktør for organisasjon og informasjon, Trond Singsaas, er tilfreds med at den lille endringen som har skjedd siden 2007 går i positiv retning.

- Det er hyggelig å se at vi har en positiv utvikling, og at vi overordnet har et godt arbeidsmiljø, sier direktøren, som har notert seg at enhetene fortsatt har mye å gå på når det gjelder gjennomføring av medarbeidersamtaler.

- Der er vi definitivt ikke der vi skal være, og det skal vi gjøre noe med, sier han.

Årets undersøkelse har en svarprosent på 55, noe lavere enn for to år siden.

- Det er vi sånn passe fornøyd med. Det er tilstrekkelig til å gi oss verdifulle data om arbeidsmiljøet, men vi hadde ønsket oss høyere svarprosent, sier Trond Singsaas.

SISTE
Styrets unisone respons etter orienteringen var at dette var et meget bra resultat som styret er særdeles fornøyd med.

Flere medlemmer understreket at det er snitttall som legges fram, og at man ikke må glemme at det ligger utfordringer på enkelte saker, som må tas tak i.

Sølvi W. Normannsen