MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU TECHNOLOGY TRANSFER
Satser på stø kurs –må spise av egenkapitalen (15.12.09, 07:35)

Styret i NTNUs selskap for teknologioverføring har gitt grønt lys for å bruke inntil to millioner kroner av egenkapitalen i år og neste år. Samtidig skal jakten på kapitalkilder styrkes.

Bratt fall. NTNU Technology Transfer as hadde et toppår i fjor, mens året TTO-sjef Karl Klingsheim snart har lagt bak seg har vært langt tøffere.
NTNU Technology Transfer as (TTO) har mistet ti millioner kroner i inntekt i år, i forhold til toppåret 2008 da selskapet hadde nær 36 millioner kroner i driftsinntekter. Hovedårsaken er finanskrisen, som har bremset industriens evne og vilje til å satse kapital på nyskaping. Fra et overskudd på nær tre millioner kroner før skatt i 2008, går selskapet mot underskudd i år. Styret ga i vår aksept for at selskapet en periode kunne bruke to millioner kroner av egenkapitalen.

Tallene er ikke klare før ut på nyåret, men i følge styreleder Bjørn Hafskjold vil underskuddet blir vesentlig mindre enn to millioner kroner.

- Vi ser imidlertid at også 2010 blir vanskelig. Derfor har styret vedtatt at aksepten om å tære på egenkapitalen føres videre. Selskapet kan bruke inntil to millioner kroner tilsammen for inneværende år og neste år, sier Hafskjold, som er dekan ved fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Bedre enn fryktet
Selskapet har i høst fryktet en ytterligere forverring av økonomien på grunn av varslede kutt i Forskningsrådets Forny-program som nå er under utfasing. Rundt halvparten av TTOs inntekter kommer fra dette programmet. Etter den siste bevilgningsrunden viser det seg nå at NTNU-miljøet kommer best ut av samtlige søkere. Selv om man nå unngår nedbemanning og annen dramatikk, må staben jobbe hardere med å skaffe flere kilder til tidlig-fase finansiering av de mest potente TTO-prosjektene. Blant annet utvikles nå et nytt konsept under navnet "NTNU Discovery", der ny teknologi fra NTNU skal løftes frem.

Mer handlekraft. Styreleder Bjørn Hafskjold sier NTNU Technology Transfer nå jobber med strategier for å øke egenkapitalen.
Må styrke egenkapitalen
- Jeg er imponert over hvordan TTO har taklet 2009, som helt klart har vært et vanskelig år. 2010 blir også vanskelig, og et overgangsår når det gjelder Forny-ordningen, sier Hafskjold.

Som styreleder har han et sterkt ønske om å få styrket egenkapitalen og dermed selskapets handlekraft. Ved forrige årsskifte hadde TTO en egenkapital på 11,74 millioner kroner, og en gjeld på vel ni millioner kroner.

Allerede i vår sendte TTOs styre en bekymringsmelding til sin eier, NTNU, om at selskapet hadde presserende utfordringer med å finansiere kjernevirksomheten de to neste årene. Et forsøk i høst på å få eieren med på å øke egenkapitalen med halvannen million kroner, førte ikke frem.

- Utfordringen er at usikkerheten rundt oss er stor i øyeblikket, sier Hafskjold.

- De gode nyhetene er at tilfanget av idéer fra NTNU er godt, og at TTO-staben er motivert for å utvikle prosjektene, legger styrelederen til.

FAKTA

Teknologioverføring
* I 2003 ble universitetsloven endret slik at eiendomsretten til nye oppfinnelser ble overført fra forskerne til arbeidsgiverne.
**Lovendringen ble fulgt opp av etableringer av teknologioverføringskontorer. Disse fikk ansvar for å forvalte og kommersialisere universitetenes oppfinnelser og immaterielle eiendeler (IP).
* I dag opereres det gjerne med en tredeling av inntektene fra oppfinnelser, fordelt på oppfinnerne personlig, forskergruppen og TTOene.
*I dag finnes slike enheter ved alle universitetene og de fleste høgskolene.

Kom bra ut
FORNY har 104 millioner kroner tilgjengelig for tildeling neste år, fem millioner kroner mindre enn i år. Samtidig som verifiseringsmidlene økes, reduseres basisbevilgningene. Ønsket om en mer målrettet virksomhet med fokus på kommersialiseringsprosjektene, er bakgrunnen for endringen. Det er nå delt ut 77,6 millioner kroner i verifiseringsmidler og basisbevilgninger for neste år. Det gjenstår 26,4 millioner kroner til fordeling i neste runde.

Campus Kjeller kom best ut av de 86 som søkte om verifiseringsmidler for neste år, med 6 millioner kroner fordelt på fem prosjekter . NTNU Technology Transfer kom ut som nummer to, med 5,18 millioner kroner på like mange prosjekter. For 2011 har imidlertid NTNU-miljøet fått et høyere tilsagn, og kommer samlet sett best ut de neste to årene. FORNY-programmets tredje periode avsluttes ved årsskiftet. Nå følger et overgangsår før FORNY 2020 starter opp i 2011. .

Av Sølvi W. Normannsen