MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STEMPLING
Grunnfjellet: Nei til stempling (21.12.09, 15:51)

Forskerforbundets medlemmer ved NTNU sier klart nei til timeregistrering. To av tre oppfatter timeregistrering som en trussel mot den akademiske friheten. Størst er motstanden ved HF og SVT, minst ved NT og DMF.

Forskerforbundets ledelse ved NTNU har nå fått bekreftet at de har medlemmene med seg i motstanden mot timeregistrering. Fra høyre Kristian Steinnes, Liv Berit Augestad og Svein Olav Antonsen.
Som Universitetsavisa skrev gikk Forskerforbundets styre ut i en pressemelding med klar motstand mot departementets krav om innføring av timeregistrering. Siden ble det stille. I mellomtida har forbundet latt Sentio utføre en spørreundersøkelse blant egne medlemmer ved NTNU. Resultatene er nå klare. De viser at styret har en klar majonritet av medlemmene i ryggen.

På påstanden ”Innføring av tidsregistrering er en trussel mot den akademiske friheten” sa 39 prosent seg helt enig og 24 seg delvis enig, mens henholdsvis 14 og 16 var delvis eller helt uenig. Motstanden er sterkest ved HF med 73 helt eller delvis enig, tett fulgt av SVT med 70. I andre enden finner vi NT med 48 og DMF med 43 prosent helt eller delvis enig.

Overtidsbetaling
Til påstanden ”Innføring av tidsregistrering er et riktig virkemiddel for å sikre rett til overtidsbetaling” sier 36 prosent seg helt uenig og 17 seg delvis uenig. Også her er motstanden mest kompakt ved HF, med 57 prosent helt eller delvis uenig, så SVT med 56. I andre enden NT med 35 prosent og DMF med 36.

- Vi tror dette henger sammen med at man ved disse fakultetene har erfaring med eksterne prosjekter. Man ser at det er penger å hente, sier Forskerforbundet ved NTNUs leder Liv Berit Augestad, hovedtillitsvalgt Svein Olav Antonsen og styremedlem Kristian Steinnes.

De poengterer imidlertid at også ved disse fakultetene er den overordnede motstanden mot timeregistrering dominerende.

Også for påstanden ”Innføring av tidsregistrering er nødvendig for å sikre de vitenskapelig ansatte bedre lønns- og arbeidsvilkår” er motstanden klar. 61 prosent er helt eller delvis uenig i påstanden.

Er for registrering av oppgaver
Medlemmene er ikke imot enhver form for registrering. Således kan over halvparten tenke seg et system som sikrer at man får en jevn fordeling av tid til forskning, undervisning og andre oppgaver. Denne registreringen går imidlertid på type oppgaver, ikke tid. Forskerforbundets ledelse tror dette er et uttrykk for medlemmenes behov for å sikre at de får tid til forskning.

Også de teknisk-administrative ble bedt om å svare, og her går svarfordelingene i litt andre retninger. Svarprosenten er også vesentlig lavere her – mange har antakelig unnlatt å svare fordi de opplever at dette er problemstillinger som ikke angår dem.

Totalt har Forskerforbundet 1080 medlemmer ved NTNU. Svarprosenten blant de vitenskapelig ansatte var 62. At nesten 4 av 10 forskere ikke bryr seg om å delta i en undersøkelse som et så grunnleggende aspekt ved gjerningen deres, kan synes påfallende, medgir de tre representantene.

- Det kan tenkes at mange er overbevist om at dette aldri blir noe av – eller at de rett og slett synes forslaget om timeregistrering er så borti natta at de ikke bryr seg, sier Augestad, Antonsen og Steinnes.

Sitater fra respondentene
”Tidsregistrering er enda eit administrativt tiltak som ikkje anna enn bortkasta tid”

”…tidsrfrihet er en viktig forutsetning for vår kreativitet”

”Det er vanskeleg å sjå at tidsregistrering i seg sjølv skulle true den akademiske fridomen.”

”Det er absolutt ønskelig med tidsregistrering for å synliggjøre den store gratis arbeidsinnsatsen som vitenskapelig ansatte bidrar med.”

”Det er umulig å kreve overtidsbetaling uten timeregistrering. Men timeregistrering er en trussel mot de akademiske arbeidsformene. Vi må derfor gi avkall på overtidsbetaling for å beholde hensiktsmessige arbeidsvilkår.”

”Jeg mistenker at den tiden som skal brukes til å rapportere tidsbruk, skal tas av den allerede altfor knappe forskningsressursen. Dessuten syns jeg vi rapportere mer enn nok som det er!”

”Innføring av arbeidstid er helt meningsløst.”

”Den eneste dagen jeg kan treffe kollegene mine samlet, er ALLEREDE en søndag.”

”Å ha en professorjobb er jobb døgnet rundt, også i helger. Jobben gjøres overalt, på reiser, i hjemmet, på hytta og på arbeidsplassen. Hvor skal tid registreres da, når en må være idealist for å komme i mål?”

”Fysj!”

Av Tore Oksholen (tekst og foto)