MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STEMPLING
Aasland står på sitt (13.1.10, 07:29)

Statsråd Tora Aasland opprettholder kravet om tidsregistrering i sitt svar til Stortinget. NTNU må ha et system for tidsregistrering klar fra og med mandag.

Statsråd Tora Aasland. Foto: wikipedia.
FrPs Tord Lien ba rett før jul statsråden droppe hele kravet om tidsregistrering, som

”helt unødvendig byråkrati som tar ytterligere fokus bort fra det sektoren skal drive med: Forskning og undervisning”.

- Gjemmer seg bak byråkratiet
I forbindelse med Stortingets spørretime onsdag formiddag vil Aasland fastholde kravet fra Riksrevisjonen om at det innføres tilfredsstillende systemer for tidsregistrering i UH-sektoren.

Tord Lien mener statsråden her gjemmer seg bak byråkratiet:

- Statsråden påpeker at det ikke finnes hjemmel for å gi den akademiske friheten et reelt innhold i forhold til forskernes arbeidstid. Jeg er skuffet over at statsråden, når hun blir invitert av det største opposisjonspartiet, ikke opptrer som politiker og fremmer forslag om å skaffe en slik hjemmel, men heller gjemmer seg bak byråkratiet. Å være byråkrat hos fylkesmannen eller i Kunnskapsdepartementet kan jo på ingen måte sammenlignes med å være forsker i UH-sektoren, mener Lien.

- Nå må norske forskere, universiteter og høyskoler bruke masse ressurser på byråkratisk tull, ressurser som eller kunne og burde blitt brukt til å styrke kunnskapsnasjonen Norge.

Frist til fredag
Den opprinnelige fristen for å ha tingene på plass var opprinnelig 1. januar. Med oppmerksomheten saken har fått i løpet av høsten, er fristen utsatt til fredag 15. januar.

Aasland understreker at institusjoner med behov for det, kan ved skriftlig søknad få utsettelse til utgangen av første halvår med å ha systemer på plass. Forutsetningen er da at Kunnskapsdepartementet har fått en forpliktende fremdriftsplan på sitt bord innen 15. januar.

NTNU: Registrering fra mandag
NTNU kommer ikke til å sende søknad om utsettelse, får UA bekreftet. Det betyr at NTNU må ha et system for tidsregistrering på plass innen fredag, eller i praksis mandag i neste uke.

Personaldirektør Arne Hestnes har imidlertid ingen planer om å bruke helgen til å handle stemlingsur:

- Vi tolker de siste avklaringene slik, at vi ikke trenger ytterligere systemer på plass for å tilfredsstille departementets krav. Innen fredag eller senest mandag vil vi sende ut et informasjonsskriv til alle enhetene, sier han.

Skrivet til instituttene inneholder en ”drøfting” av hva som er tilfredsstillende system for registrering. I praksis betyr dette at hver enkelt ansatts nedtegnelser av tidspunkt er tilstrekkelig, bekrefter Hestnes.

Notatet vil også påpeke at mange forskere uansett vil være unntatt arbeidstidsbestemmelsene, som ”særlig uavhengige” stillinger.

Personalavdelingen vil overlate til den enkelte arbeidsleder å vurdere hvem som må registrere, og hvem som slipper.

Fullt kaos om valg av løsning
Hva som er et tilfredsstillende system, hersker det full usikkerhet rundt.

Nylig uttalte rektor ved Universitetet i Tromsø - Jarle Aarbakke - at han ikke har noen som helst planer om endringer foran fristens utløp.

- Om det blir aktuelt å gjøre noe, blir det uansett ikke snakk om annet enn justeringer, sier Aarbakke til Bladet Tromsø.

Også andre universiteter har sittet på gjerdet i påvente av en ytterligere avklaring.

Tromsø og andre universiteter støtter seg til Fornyings- og administrasjonsdepartementets mer moderate tolkning av hvilke løsninger som kreves. FAD mener arbeidstid uansett handler om tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Valg av løsning blir underordnet.

I sitt svar til Stortinget, nedtoner Aasland ”stemplingsuret” som eneste farbar vei for institusjonene. Hun nøyer seg med å påpeke at det er opp til institusjonene selv å velge løsning, i samråd med tjenestemannsorganisasjonene.

Av:Tor H. Monsen