MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vedtaket i saken om styringsmodell (11.2.03, 21:41)

Styret viser til universitetsdirektørens notater av 17.desember og 6.februar og til de innkomne høringsuttalelsene. Styret legger til grunn på den ene siden ønsket om en enklere og mer beslutningsdyktig organisasjonsstruktur, på den annen ønsket om aktiv medvirkning fra menneskene i organisasjonen, og gjør følgende foreløpige rammevedtak:

1.
Prinsippet om enhetlig ledelse bør gjøres gjeldende på alle nivå i organisasjonen. Dette innebærer at a. Enhetlig ledelse innføres på fakultetsnivå b. Spørsmålet om å søke UFD om prøveordning om enhetlig ledelse på nivå 1 behandles i neste møte.

2.
Dekanene tilsettes på åremål

3.
Instituttlederne velges på åremål som en forsøksordning fram til sommeren 2005. Dekanus sikres vetorett i forhold til valgbare kandidater samt ensidig tilbakekallingsrett.

4.
Ved fakultetene opprettes rådgivende organer med valgte interne og utpekte eksterne medlemmer.

5.
Det etableres ikke instituttstyrer. Fakultetene vurderer behovene for rådgivende organer på instituttnivå.

6.
Det skal etableres ledergrupper med studentrepresentanter på alle nivå.

7.
Styret forutsetter at NTNU videreutvikler sitt system for lederutvikling.

8.
Universitetsdirektøren bes til neste styremøte utrede:
a. Rolleavklaring mellom faglig og administrativ ledelse for å sikre klar ansvars- og oppgavefordeling samt fortsatt god administrativ kompetanse på ulike nivåer
b. Kompetansekrav knyttet til lederstillinger ved NTNU
c. Rekruttering av dekaner og prodekaner
d. Prosesser som involverer de respektive enheter i forkant av tilsetting av rektor og av dekaner
e. Prosesser som kvalitetssikrer kandidater i forkant av valg til instituttleder
f. Sammensetning og mandat for rådgivende organ på fakultetsnivå samt tilsettingsorgan. Prosedyrer for utpeking av eksterne medlemmer og leder
g. Tidsplan

9.
Endelig beslutning om framtidig styrings- og ledelsesordning fattes i neste møte.

Les hovedartikkel: Valgte ledere på nåde