MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NY STYRINGSMODELL:
Valgte ledere på nåde (11.2.03, 21:51)

Kompromissvedtak om ny styringsmodell: Rektor og dekaner tilsettes, instituttledere velges. I alle fall foreløpig.

Det er det foreløpige rammevedtaket som ble gjort i styremøtet tirsdag. Det endelige vedtaket vil skje i april, for styret krevde videre utredninger.

For de som trodde at styret ville banke gjennom den foreslåtte "bedriftsmodellen", ble styremøtet mer spennende enn forventet. Det innbitte forsvaret av ordningen med valgte ledere, hadde tydeligvis påvirket flere av styremedlemmene

- Samsvar mellom ansvar og myndighet er et grunnleggende prinsipp, sa Siri Hatlen (i midten) da hun kommenterte styringsmodellene. Det var flere tilhørere enn vanlig på dette styremøtet.
Noen har snakket sammen...
Diskusjonen om fremtidig styrings- og ledelsesmodell ved NTNU bar preg av at saken hadde vært inngående drøftet mellom styremedlemmene på forhånd. Diskusjonen avslørte tydelig to fronter: De eksterne medlemmene gikk sterkt inn for den såkalte modell 2 med enhetlig ledelse - én kommandolinje og ansatte ledere. De interne representanter i styret poengterte betydningen av å beholde universitetsdemokratiet med valgte ledere.

Vetorett for dekanus
- Signalet fra personalet om valgte ledere er så entydig at det bør vi respektere, sa Rigmor Austgulen.

- Hvis vi skal gå med på at ledere velges, må det være slik at dekanus må ha vetorett i forhold til valgbarhet, understreket den eksterne representanten Siri B. Hatlen.

- Instituttene er kanskje ikke modne for den ultimate modellen, medga Christian Thommessen (eksternt medlem). Han understreket likevel at eieren av universitetet (departementet) var klar på at en enhetlig modell var ønsket, og for styret måtte det tillegges mer vekt enn høringsuttalelsene. Likevel landet Thommessen på et demokratisk prøveforslag.

- La oss godta valgte instituttledere og gi ordningen to års prøvetid, foreslo Thommessen.

Et annet av de eksterne medlemmene, Karl Glad, mente at valgordningen fortsatt er et unødvendig universitetssymbol.

- Jeg tror ikke den betyr noe. Det viktigste prinsipp for meg i denne saken er en enhetlig modell med klare ansvarslinjer, sa Glad.

Ekstern styrerepresentant Siri B. Hatlen forsvinner ut av styrerommet med rektor i hælene. Kompromissforslaget skal justeres på kammerset.
Kompromissforslag i rektors erme
Styrets formann, rektor Eivind Hiis Hauge, hadde tydeligvis brukt en del tid på å sondere terrenget på forhånd, og kom til møtet med ferdigskrevet kompromissforslag. Diskusjonen underveis avslørte at det var nødvendig med en justering av forslaget.

- Vi må ta en pause og snekre litt på forslaget, sa rektor og forsvant i "snikkarboden" et kvarters tid sammen med prorektor Julie Feilberg, Bjarne Foss og Siri B. Hatlen.

En gjennomlesing av forslaget høstet nikk rundt hele styrebordet, og rektor kunne klubbe rammevedtaket uten vesentlige innsigelser.

I hovedsak går kompromisset ut på at modell 2 velges med visse modifikasjoner: Rektor og dekaner ansettes og sitter med lederansvaret i en enlinjemodell, instituttledere velges. Men dekanene får vetorett i forhold til hvem som kan velges. Du kan lese vedtaket i sin helhet i undersaken.

Overskrifta må bli "Styret går inn for valg av instituttledere", forslo styrerepresentant Bjarne Foss i det vi passerte. Diskusjonen om styringsmodell foregikk livlig utenfor styrerommet, og her er det lederen for Norsk tjenestemannslag, Sturla Søbstad (t.v.), som diskuterer utfallet av saken med Foss.
Uberettiget kritikk
Siri Hatlen presiserte at universitetsdirektørens stab har levert saksdokumenter helt i tråd med styrets bestilling - et dokument med to konsistente modeller med samsvar mellom ansvar og myndighet. Hatlen var mindre begeistret for kritikken som var kommet mot at det bare var to alternativer og nye forslag som innebar utvanning det grunnleggende ansvarsprinsippet. Også andre styremedlemmer syntes universitetsdirektøren hadde fått uberettiget kritikk for styrenotatet.

Tekst og foto: Arne Asphjell og Tore Hugubakken

Les også: Vedtaket i saken om styringsmodell