MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nytt selskap skal forvalte oppfinnelser (8.4.03, 14:06)

Styret har vedtatt å etablere ”NTNU Technology Transfer AS”. Aksjeselskapet skal forvalte, foredle og selge rettigheter til NTNUs oppfinnelser.

En arbeidsgruppe ledet av professor Ingvald Strømmen, har vært i arbeid siden september i fjor med å utrede eierskap til patentrettigheter og etablering av et eget kontor for å adminstrere virksomheten rundt patentering, nyskaping og industrialisering. Utvalgets 25-siders rapport var grunnlagsmaterialet for styresaken som anbefalte etablering av et ”NTNU Technology Transfer AS”.

Styret vedtok på sitt forrige møte å etablere et ”TTO – Technology Transfer Office” som et AS som er heleid av NTNU. NTNUs styre blir generalforsamling for aksjeselskapet i startfasen.

Ingen gullgruve for NTNU
Både rektor og universitetsdirektør understreket i forbindelse med styrebehandlingen at de ikke så på dette kontoret som en stor inntektskilde for NTNU.

- Erfaringen fra utenlandske universitet viser at det tar mange år å bygge opp en slik aktivitet, sa rektor. – Disse kontorene gir lite bidrag til univeritetets drift, 2 prosent eller mindre.

- Dette er et komplisert område som krever ekspertise fra mange felt, og det vil være urealistisk at vi kan bemanne for å dekke alle, sa rektor.

2003 et prøveår
En del kompetanse må nok hentes utenfra. En avklaring som må komme i løpet av oppstartingsåret 2003, er hvordan arbeidsfordelingen vil bli mellom det nye AS-et, Sintefs tilsvarende kontor Sinvent og nyskapingsselskapet Leiv Eriksson Nyfotek (LEN) som NTNU og Sintef eier sammen.

- Tilrådingen i denne saken er god, sa eksternt styremedlem Christian Thommessen, men uttrykte samtidig bekymring for den motstanden som enkelte deler av miljøet har når det gjelder retten til egne oppfinnelser.

Styret ba om å bli orientert om den videre implementering av selskapet i løpet av året.

Studentene positive
Børre Tingstveit, leder for studentenes gründerforening Start NTNU, er meget positiv til styrevedtaket om å etablere NTNU Technology Transfer AS.

- Veldig gledelig at det nå ser ut til at vi får etablert et slikt kontor, sier Tingstveit. Vi er mange som har jobbet i lang tid for å få det til. Nå håper jeg bare at det blir gjort skikkelig, og etter styrevedtaket å dømme tar universitetsledelsen dette meget alvorlig.

- Vi har stor tro på at tiltaket vil bære frukter, og at at det vil være nyttig å koble dette til entreprenørskolen. Etablerermiljøet i Trondheim er godt i dag, men jeg tror det vil være enda bedre om fem år, sier en optimistisk Start-leder.

Tingstveit synes det er leit at skrivet fra ledelsen til doktorgradskandidatene fikk litt negativ fokus. – Men det er betryggende at rektor forsikrer om at inngåtte avtaler ikke vil bli fraveket. – Vi er veldig opptatt av at dette ikke skal få en negativ vinkling, understreker han. – Ledelsen må spille på lag med de ansatte, skal dette fungere godt.

Av Arne Asphjell

Les også: Overgangsordning for stipendiater