MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU mer europeisk enn Europa (23.6.03, 12:28)

Høyere utdanning i Europa skal harmoniseres. Det har myndighetene i EU- og EØS-land for lengst bestemt. Og ett av de landene som er aller mest "harmonisk", er Norge.

NTNU (og Norge) står på: Vi har innført bokstavkarakterer. Vi har innført studiepoeng. Vi har innført nytt gradssystem. Og vi jobber flittig med å utvikle metoder for kvalitetsutvikling - som igjen gir grunnlag for ekstern evaluering.

FAKTA

Bologna-erklæringen
Erklæringen ble underskrevet av 30 europeiske utdanningsministere i 1999, har siden fått enda åtte underskrivere, og har seks hovedpunkter:

 • Utvikle et sammenlignbart gradssystem
 • Inndeling av gradssystemet i to hovednivåer
 • Innføre et system med studiepoeng
 • Fremme mobilitet
 • Fremme europeisk samarbeid om kvalitetssikring
 • Fremme den europeiske dimensjonen i høyere utdanning

  Praha-kommunikeet
  Ministrene møttes i Praha i 2001 for å diskutere oppfølging av Bologna-prosessen, og slo fast at prosessen måtte legge vekt på følgende:

 • Livslang læring
 • Aktiv deltakelse fra utdanningsinstitusjoner og studenter
 • Gjøre høyere utdanning i Europa mer attraktiv

 • Alt dette er ikke bare noe utdanningsministrene Trond Giske og Kristin Clemet har funnet på at vi skal. Det er noen av de tingene landene i EU- og EØS-området har blitt enige om å gjøre. Og Norge har kastet seg vesentlig kjappere rundt enn de fleste andre europeiske land.

  "Hva - STUDENTER i ledelsen???"
  - Vi har kommet lenger enn de fleste, ja. Det kan prorektor Julie Feilberg bekrefte, etter at en delegasjon NTNU-ledere nylig tok turen til Graz i Østerrike. Der møtte de 600 andre universitetsledere for å diskutere høyere utdanning i Europa, og hvordan utdanningsinstitusjonene kan styrke sin rolle.

  - Harmonisering eller ei: Det er forbløffende store forskjeller mellom de europeiske universitetene, sier Feilberg. - For eksempel er det direkte dramatisk i mange andre land å tenke seg at studentene skal være med i styring og ledelse; det har de aldri vært før.

  - Men når det gjelder forskermobilitet, har ikke Norge så mye å skryte av ennå, medgir prorektoren.

  Vil styrke Europa
  Graz-konferansen er en av flere konferanser som har kommet i kjølvannet av Bologna-erklæringen fra 1999, da europeiske politikere bestemte seg for å harmonisere høyere utdanning i Europa - visstnok etter initiativ fra flere universiteter.

  Hovedmålet med Bologna-erklæringen er å skape et europeisk utdanningsområde uten barrierer og hindringer. Dette skal igjen bidra til et høyere mål: å styrke Europa som enhet, i konkurranse med andre deler av verden. Det skal bidra til økonomisk framgang, bedre arbeidsmarked og større indre sosial sammenheng i vår verdensdel.

  Reformene skal i all hovedsak være gjennomført før år 2010.

  Slik står det til akkurat nå
  Etter Bologna har det blitt utarbeidet flere rapporter om hvordan de europeiske utdanningsinstitusjonene har fulgt opp innholdet i erklæringen. Trend-rapport nummer tre var ferdig i vår. Den sier dette om hvordan det står til i Europa akkurat nå:

 • Bevisstheten om prosessen har styrket seg betraktelig, og et stort flertall synes det er viktig å gjøre raske framskritt. Men ennå har mindre enn halvparten av universitetene opprettet stilling for en egen Bologna-koordinator. Relativt mange land, deriblant Norge, er skeptisk til tempoet i reformarbeidet.

 • To av tre universitetsrektorer synes at den enkelte institusjon burde bli mer direkte involvert i reformarbeidet. Halvparten sier at den nasjonale lovgivningen er delvis til hinder for å gjennomføre intensjonene, og at landets myndigheter ikke bidrar med nok penger.

 • Ved to av tre universiteter er studentene formelt involvert i Bologna-prosessen, på styre- eller fakultetsnivå. Studentene er spesielt opptatt av studentsentrert og fleksibel læring, og av et sammenlignbart poengsystem.

  Europeiske studenter er blitt mer mobile og stadig flere tar utvekslingsopphold i utlandet.

 • Studentmobiliteten har økt betraktelig, selv om mange rapporterer om misforhold mellom antall ut- og tilreisende studenter. Flere lærere reiser også ut, og mange EU-land har opprettet egne fond til dette formålet.

 • Bare en av tre institusjoner driver målrettet studentrekruttering, ut fra spesiell fagprofil eller spesielle tilbud.

 • Det er bred enighet om at høyere utdanning må betraktes som et felles gode og et felles ansvar. Men i kampen om pengene taper ofte samarbeidsviljen mot konkurranseviljen.

 • Bare en tredel av utdanningsministrene og rektorene har utviklet en politikk i forhold til Generalavtalen om handel med tjenester (General Agreement on Trade in Services - GATS).

 • 80 prosent av Bologna-landene kan tilby utdanning på to nivåer: lavere og høyere grad. I de øvrige landene trengs først nasjonale lovendringer. Mange land har problemer med å betrakte bachelorgraden som en ?ordentlig? grad. Halvparten av de europeiske landene har en formalisert doktorgradsutdanning, halvparten ikke.

 • Tanken på felles pensum og felles gradsopplegg ved institusjonene har ennå ikke slått videre an, selv om EU-kommisjonen på det sterkeste anbefaler dette.

  Får vi snart felles, europeiske vitnemål?

 • To tredeler av landene har sluttet seg til Lisboa-konvensjonen: godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen - i praksis et felles vitnemål. Men halvparten av alle vitenskapelig tilsatte mangler kjennskap til ordningen.

 • To tredeler av institusjonene har innført europeiske studiepoeng, eller har et system som er kompatibelt.

 • 80 prosent av institusjonene har innført systemer for ekstern evaluering. Like mange har systemer for intern kvalitetssikring.

 • Flertallet av landene er i ferd med å utvikle en strategi for livslang læring. Storbritannia, Island, Frankrike, Tsjekkia, Slovakia og Bulgaria har flest institusjoner med slike strategier.

 • 13 prosent av institusjonene betrakter seg som kunnskapsleverandører for hele verden, mens 7 prosent ser seg som leverandører til det europeiske markedet. Resten betrakter seg som nasjonale eller regionale leverandører.

  Av Lisa Olstad

  Her kan du lese mer om Bologna-erklæringen og Praha-kommunikeet
  Her finner du trend-rapport nr 3
  Les også: – Vi må dyrke og styrke vår europeiskhet!
 •