MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

God uttelling i statsbudsjettet (8.10.03, 14:07)

NTNU får en budsjettøkning på 140 millioner kroner i friske midler i årets statsbudsjett.

- Vi registrerer at vi får uttelling både for god forskning og for effektiv vekttallsproduksjon, sier universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein, som er aller mest fornøyd med at det i budsjettet er gitt et økonomisk grunnlag for å gjennomføre den omfattende Kvalitetsreformen ved NTNU.

Kommer i mål med reformen
Kvalitetsreformen som ble innført i hele den høyere utdanningssektoren fra og med denne høsten, er en omfattende reform for å bedre studiekvaliteten. Det er lagt ned et stort arbeid ved NTNU med blant annet etablering av nye, helhetlige studieprogrammer, ordninger for å kvalitetssikre studiene, mer studentsentrerte læringsformer og nye former for evaluering.

- Omleggingen innebærer en betydelig kostnadsøkning for universitetet og vi er derfor fornøyd med at vi langt på vei har fått på plass finansieringen gjennom dette statsbudsjettet, sier Moe Skarstein. Hun konstaterer at NTNU i forslaget til statsbudsjett, får 85,2 millioner til å fullføre arbeidet.

- Det er riktignok sju millioner mindre enn vi har bedt om, men vi skal greie å komme i mål med Kvalitetsreformen ved NTNU innenfor denne rammen, sier Moe Skarstein.

Mer til forskning
Forsknings-Norge har lenge etterlyst et krafttak for å bringe innsatsen innenfor norsk forskning på nivå med de øvrige OECD-landene. I årets statsbudsjett øker forskningsbevilgningen med til sammen 1,1 milliarder kroner, hvorav universitetene og høgskolene får ca. 300 millioner kroner.

Dette blir godt mottatt ved NTNU. - Vi registrerer at regjeringens prioriteringer innenfor forskningen i stor grad samsvarer med de satsingsområdene vi har definert ved NTNU, sier Moe Skarstein.

Regjeringen foreslår å styrke forskningen innenfor de tematiske satsingsområdene marin forskning, informasjons- og kommunikasjons-teknologi, medisinsk og helsefaglig forskning og forskning i skjæringspunktet mellom energi og miljø. Det tilsvarer fire av de fem satsingsområdene som NTNU opprettet i 2000. I alt får NTNU en økning på 11 mill. kroner til strategisk forskning.

Ved NTNU blir det også lagt positivt merke til at regjeringen bevilger øremerkede midler til norsk deltakelse i EUs sjette rammeprogram. Til første utlysing er det registrert i alt 69 søknader med deltagelse fra NTNUs forskningsmiljøer.

Flere doktorgradsstillinger
NTNU får 34 nye doktorgradsstipendiatstillinger fra høsten 2004.

- Vi er glade for denne muligheten til å rekruttere unge forskere på viktige satsingsområder. Derimot er vi ikke like glade for at disse stillingene til dels finansieres ved at det trekkes inn midler som tidligere er bevilget til strategisk forskning. Dette er å gi med den ene hånden og ta med den andre, sier universitetsdirektøren.

Nyskaping og kommersialisering
NTNU har de senere årene satset sterkt på området nyskaping og næringsutvikling. For å bidra til økt verdiskaping med basis i forskningen ved NTNU, ble det i høst etablert et eget kontor for forvaltning, foredling og salg av rettigheter til NTNUs oppfinnelser. Derfor er det ekstra stor glede ved NTNU over at regjeringen over statsbudsjettet nå foreslår å bevilge midler til universitetene nettopp for å bygge opp teknologioverføringskontor. NTNU får en bevilgning på 1,4 millioner til dette formålet.

Bevilgningen til FORNY-programmet, hvor NTNU er en aktiv deltaker, øker med 5,5 mill. kroner.

Ingen penger til nybygg
NTNU har i flere år søkt om bevilgning til et nytt bibliotekbygg på Dragvoll. Universitetsdirektør Moe Skarstein beklager at det heller ikke i år ble funnet plass til dette bygget over statsbudsjettet.

Derimot er det satt av 15 mill. kroner til utstyr ved Universitetsklinikken St. Olav.

Av Anne Katharine Dahl

Les også: Hardere studiehverdag
Les også: Ny finansiering av utenlandsstudier
Les også: Norgesuniversitetet og SOFF slås sammen