MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

FLYTTESAKEN:
Fagforeninger vil stoppe samlokalisering (5.12.04, 22:04)

NTNUs to største fagforeninger vil stoppe planene om samlokalisering. De mener utredningene så langt viser at prosjektet er altfor usikkert.

For ei uke siden dumpet fire store utredninger ned i fanget på blant andre fagforeningene. Dokumentene omhandler alt fra areal og prosjektframdrift til økonomi og NTNUs utfordringer for å bli et framtidsretta universitet. Mandag 6. desember brukes de som beslutningsgrunnlag på NTNUs styremøte.

Etter en intensiv leseøkt og møtevirksomhet ber nå både Forskerforbundet og Tekna styret om å avslutte utredningene.

Svein Kristiansen.
- Uakseptabel risiko
I et brev til styret kommer Forskerforbundet med en rekke argumenter for hvorfor de vil at prosessen skal avsluttes, og kaller den totale risikoen ved en samlokalisering uakseptabel.

- Det er uforståelig at man kan si at dette er et godt prosjekt i forhold til materialet som foreligger nå, sier leder i Forskerforbundet Svein Kristiansen.

I SESAM-møte fredag 3. desember (Sentralt samarbeidsutvalg mellom fagforeningene og ledelsen ved NTNU) ba Forskerforbundet om svar på hva som ville ha gjort grunnlaget dårlig, men dette fikk de ifølge Kristiansen ikke vite.

- Vi frykter at dette skal bli et prosjekt som blir gjennomført uavhengig av rasjonelle argumenter, sier fagforeningslederen.

Savner gode argumenter
Han trekker fram to punkter som ekstra viktige for Forskerforbundets bønn om å avslutte prosessen:

- For det første er ikke argumentene for samlokalisering gode nok. Utredningene gir ikke et balansert bilde på hva vi oppnår i forhold til hva det koster, sier Kristiansen.

FAKTA

SETTER I GANG EGEN UTREDNING:
Forskerforbundet, Norsk tjenestemannslag og 2fo har fått 50.000 kroner i støtte fra universitetsdirektøren for å gjennomføre en undersøkelse av hvordan en samlokalisering vil påvirke arbeidsmiljøet på universitetet. De tre arbeidstakerorganisasjonene vil engasjere PK arkitektkontor til å gjennomføre studien.

Utfordringen blir å finne ut hvordan prosessen med å bygge mye på liten plass vil påvirke dagliglivet til studenter og ansatte. Arkitektene skal se på hvordan arbeidsforholdene kan bli innenfor 180.000 kvm med kompakt bygningsmasse.

- For det andre virker økonomien i prosjektet skremmende. Beregningene tar utgangspunkt i en usikkerhet på ti prosent pluss/minus, men en vanlig usikkerhetsmargin på et så tidlig stadium bør ligge på 20-30 prosent, mener Kristiansen, som frykter at prosjektet vil frata NTNU all økonomisk handlefrihet i flere år framover.

Han synes også det er skummelt at NTNU gjør seg så avhengig av kommunens medvirkning i saken, og viser til hvor vanskelig det har vært å få gjennomført tunge prosjekter tidligere.

- Økonomisk sjanseseilas
Karl Vincent Høiseth er leder for Tekna på NTNU, som også har sendt brev til styret. Tekna mener planleggingen bør stoppes nå hvis ikke Utdannings- og forskningsdepartementet kan gi garantier for at de vil dekke ekstra kostnader som følger av samlokaliseringen.

- De utredningene vi så langt har fått, tyder på at en samlokalisering på flere måter vil være en stor sjanseseilas, ikke minst økonomisk, sier Høiseth.

- Driver med nylokalisering
Fagforeningen 2fo går inn for at saken skal debatteres ferdig før man tar endelig beslutning for eller mot samlokalisering. Foreningen er likevel langt fra fornøyd med planene.

- Vi er veldig skeptisk til de planene som så langt er lagt fram, og selv tror jeg at både den faglige utredningen og den interne debatten på NTNU i februar vil vise at dette prosjektet ikke bør settes i gang, sier 2fo-leder Jomar Finseth.

Han mener også at Hestnesutvalget har basert sitt arbeid på feil grunnlag. I stedet for å utrede samlokalisering på Gløshaugen lanserer de nå planer om en nylokalisering av NTNU spredt over et stort område.

NTL er også skeptisk
Også Norsk tjenestemannslag (NTL) er skeptiske til planene som er lagt fram fra Hestnesutvalget.
- Hvis dette hadde vært grunnlaget for å ta endelig beslutning i denne saken så hadde styret i NTL tilrådd å stoppe øyeblikkelig, sier NTL-leder Sturla Søpstad. - Vi hadde trodd at utvalget skulle utrede mulighetene for å utvikle "nye NTNU", men nå virker det som om fokuset er ensidig rettet mot å flytte fra Dragvoll, legger han til.

Men NTLs styre vil likevel vente med å ta endelig stilling i saken, til den er ferdig utredet.

Av Jan Erik Kaarø og Elin Fugelsnes

Les også: Brevet fra Forskerforbundet
Les også: Brevet fra 2fo
Les også: Brevet fra Tekna
Les også: Brevet fra NTL