MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vedtak fattet i Studenttinget 11. mai (12.5.06, 14:46)

Nedenfor følger vedtakene Studenttinget ved NTNU gjorde 11. Mai vedrørende karakterkrav fra videregående og adgangsbegrensning til universitetet.

Vedtak i STi-sak 28/06 Karakterkrav fra vgs

”Studenttinget er bekymret over nivåsenkningen i videregående skole og den fallende gjennomføringsgraden på studier ved NTNU. Det er viktig at studentene som begynner på et studie vet hva studiet innebærer og krever av innsats, og at de har de nødvendige forkunnskaper for å gjennomføre studiet. Mye tyder på at det i dag ikke er god nok sammenheng mellom hva som er tilegnet av kunnskap ved fullført videregående skole og det som man skal ha lært når man starter på enkelte grader ved NTNU.

Studenttinget mener det bør være et klart mål for NTNU å tiltrekke seg de studentene som har de rette forutsetningene og er mest motiverte for å gjennomføre de studiene de blir tatt opp på. Frafallet bør i størst mulig grad begrenses til de som endrer studieønsker og ikke til studenter med feil forventinger eller manglende forkunnskaper. Studenttinget mener det er på sin plass å stille krav ved opptak og underveis i studiene både til studentene og til utdanningsinstitusjonen.

Studenttinget mener at fordi behovet for å sikre den nødvendige kompetansen hos studentene som blir tatt opp er stort, er karakterkrav i spesifikke fag en hensiktsmessig løsning. Studenttinget mener at NTNU, ved opptaket av nye sivilingeniørstudenter, derfor bør kunne sette et karakterkrav på karakteren 4 i matematikk.”

Vedtak i STi-sak 23/06 Adgangsbegrensning

”Studenttinget NTNU mener at dimensjonering av studentantall ved adgangsbegrensning er et nødvendig virkemiddel for kunne å føre en effektiv utdanningspolitikk. Udanningssektoren bør dimensjoneres ut i fra samfunnets behov for mangfold i kompetansen hos arbeidsstyrken og med tanke på å utnytte de menneskelige ressursene på best mulig måte.

  • Adgangsbegrensning gir et bedre utgangspunkt for å tilby utdanning av høy kvalitet for de som blir tatt opp på studieprogrammer.
  • Styring av opptaksrammer er nødvendig for å sikre best mulig utnyttelse av midler satt av til høyere utdanning
  • Adgangsbegrensning vil kunne virke positivt på arbeidsinnsatsen både i grunnskolen og videregående skole ettersom man kan stille høyere krav.

    Studenttinget NTNU mener norsk utdanningspolitikk bør styres med det mål om å tilby kvalitativt gode utdannelser innen alle fagområder. Adgangsbegrensning vil gi mulighet for staten og institusjonene til å allokere ressurser dit det er ønskelig i stedet for at dimensjoneringen styres av søkermassens kortsiktige preferanser. Dimensjonering bør balansere samfunnets behov mot studentenes ønsker, og høyere utdanning bør fortsatt ha en viktig rolle med å utvikle, forvalte og formidle kunnskap på alle områder.”

    Les hovedartikkel: Studenttinget vil ha karakterkrav og adgangsbegrensning
  •