MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bortgjemt palestinasamarbeid ved NTNU (10.8.06, 06:44)

Visste du at NTNU er med i en internasjonal støtteorganisasjon for utdanning i Palestina (PEACE), og har samarbeidsavtaler med palestinske universiteter? For mange er dette en godt bevart hemmelighet, frykter Guri Eggan ved Internasjonal seksjon.

Eggan er kontaktperson for Palestina ved Internasjonal seksjon. Det har hun vært siden hun første gang var deltaker på den internasjonale konferansen for PEACE, som står for Palestinian European American Cooperation i Education. Organisasjonen ble stiftet i 1991 og arbeider for solidaritet og samarbeid med palestinske universiteter. Blant de mange universitetene på medlemslista, finner vi foruten NTNU universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

PALESTINASAMARBEID: NTNU har samarbeidsavtale med det palestinske universitetet Birzeit på Vestbredden.
Viktig døråpner
- Foreløpig har det kommet lite konkret ut av engasjementet i PEACE, beklager Eggan. Men i fjor ble det inngått samarbeidsavtaler med to palestinske universiteter: Birzeit i Ramallah, som også er Trondheims vennskapsby, og An-Najah i Nablus. Avtalene åpner for studentutveksling og forskningssamarbeid, forklarer Eggan.

Rollen som palestinakontakt ved Internasjonal seksjon innebærer i første rekke informasjon- og rådgivning om studentutveksling. Per i dag har ikke NTNU palestinske utvekslingsstudenter verken på bachelor- eller masternivå. Derimot har vi to PhD-stipendiater, som administreres av instituttene og faller utenom Eggans ansvarsområde. Motsatt vei har NTNU én bachelorstudent ved Birzeit for tiden. Hun studerer arabisk og kvinner i Midtøsten.

Gjennom engasjementet i PEACE har Eggan tatt ulike initiativer for å sette Midt-Østen og Palestina-Israel-problematikken på dagsorden ved NTNU.

- Men dette har vært en treg materie, som kan illustreres gjennom følgende historie:

SØKELYS: Guri Eggan er palestinakontakt ved Internasjonal seksjon og skulle ønske NTNU ville bidra til å sette søkelys på forholdene i palestinske områder.
Uttalelse med forviklinger
- Gjennom årene har jeg hatt en rekke møter med NTNU-ansatte som engasjerer seg både privat og på faglig grunnlag, sier Eggan. Denne kontakten kom til nytte da det ble foreslått å utarbeide en en offisiell uttalelse om Midt-Østen i 2002. Internasjonal seksjon ga oppdraget til en gruppe bestående av Rune Skarstein, Merete Lie, Arnulf Kolstad, Bjørn Røe og Morten Levin, samtlige vitenskapelig ansatte ved NTNU.

Denne gruppen hadde allerede formulert et opprop til ansatte ved NTNU, som etter videre bearbeidelse ble sendt universitetsledelsen. Initiativtakerne fikk aldri noen tilbakemelding, forteller Eggan.

Ingen husker dokumentet
Det har ikke lyktes Universitetsavisa å komme til bunns i saken. Verken daværende rektor Eivind Hiis Hauge eller prorektor Julie Feilberg kan huske at de har vært borti et slikt dokument.

Hiis Hauge stiller seg helt uforstående til at noen i universitetsledelsen skal behandlet et forslag til en politisk uttalelse overhode.

- I styret var det tvert i mot bred enighet om at NTNU som institusjon ikke skal uttale seg om politiske forhold. Jeg kan heller ikke forstå at Universitetsdierktøren skulle ha tatt et initiativ som bryter med denne holdningen, framholder Hiis Hauge.

Daværende universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein kan heller ikke huske å ha sett dokumentet.

En moralsk plikt
I 2002 kom vi så langt og ikke lenger. Universitetsavisa har en kopi av uttalelsen, datert mars 2004. Den går over to sider og begynner med et historisk resymé med særlig vekt på FNs rolle. Den viser til at gjennom okkupasjon av palestinske områder har Israel brutt en rekke resolusjoner i FNs sikkerhetsråd og Genevekonvensjonene. Forfatterne mener NTNU har moralsk plikt til å påpeke dette og å be norske myndigheter om å øve internasjonalt press for at Israel skal overholde Genevekonvensjonene.

Videre pekes det på at NTNU bør stille med de midler vi har til rådighet for å gjenoppbygge de palestinske områdene, blant annet gjennom bistand til palestinske akademiske institusjoner. Det henstilles om at alt offisielt samarbeid med israelske universitetet opphører, samtidig som det oppfordres til at NTNU-ansatte inngår personlig samarbeid med akademikere i Israel som arbeider mot okkupasjonspolitikk og for forsoning og fred.

Til sist foreslås at NTNU skal igangsette forskning på aktuelle problemstillinger i konflikten mellom Israel og Palestina, som kan bedre til forståelse av konfliktens ulike sider, samt å utvikle handlingsveier for fred i Midt-Østen.

Utkastet til uttalelse er lagt ut som en undersak til denne artikkelen.

Mange hindringer
Eggan opplyser at det i 2004 ble gjort nye forsøk på å formulere en uttalelse om situasjonen i Midt-Østen, uten at det ble fulgt opp. Hun legger til at palestinske studenter kan søke både Kvoteprogrammet og NORAD om studiestipend, men det er sjelden de melder sin interesse.

- Dette skyldes ikke manglende behov for støtte til høyere utdanning, men snarere politiske og praktiske hindringer, forklarer hun.

Av Synnøve Ressem

Mer om PEACE-programmet
Birzeit University
Les også: Uttalelse fra NTNU om konflikten i Midt-Østen