MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNUs kommentar til Riksrevisjonens anmerkning (23.11.06, 10:13)

Riksrevisjonen har i sin årsrapport påpekt at NTNU har gått ut over sine fullmakter i forbindelse med leie av Idrettsbygget på Gløshaugen fra Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). NTNU har beklaget dette overfor departementet, og reforhandlet avtalen med Samskipnaden.

Idrettsbygget på Gløshaugen ble bygget i 1966 av NTH og ble stilt til rådighet for studentidrett og bedriftsidrett ved NTH. Etter opprettelsen av Universitetet i Trondheim i 1968, ble bygget stilt til rådighet for hele universitetet og etter hvert ble Studentsamskipnaden formell avtalepart for Universitetet på vegne av studentidretten.

På slutten av 1990-tallet bygget SiT et stort idrettssenter på Dragvoll basert på avtale med NTNU, og etter en modell for finansiering og leie som ble anvist av departementet. Idrettssenteret ble umiddelbart en stor suksess og antallet brukere av studentidrettstilbudet i Trondheim økte drastisk. Studentidrettslaget NTNUI er i dag Norges største idrettslag med nær 10.000 medlemmer.

Det 40 år gamle Idrettsbygget på Gløshaugen var på samme tid svært nedslitt og alt for lite i forhold til behovet. Det ble derfor startet et arbeid for å se hva som kunne gjøres for å bedre idrettstilbudet til studentene i Gløshaugenområdet, gjennom å bygge ut og rehabilitere Idrettsbygget på Gløshaugen.

Man valgte til slutt en løsning etter modell fra idrettssenteret på Dragvoll, ved at NTNU solgte Idrettsbygget på Gløshaugen til SiT. Løsningen innebærer at SiT bygsler tomtegrunn av NTNU, finansierer opp prosjektet, står som byggherre og gjennomfører byggesaken i nær forståelse med NTNU, mens NTNU leier det nye Gløshaugen idrettssenter fra SiT og stiller det til disposisjon for studentidretten.

Riksrevisjonen og departementet har stilt spørsmål ved om NTNU har gått ut over sine fullmakter når det gjelder leiekontrakten og om kontrakten er økonomisk fordelaktig for staten. Ettersom det dreier seg om en finansiell leieavtale på over ti år, mener departementet at den skulle vært forelagt departementet til godkjenning.

NTNU har beklaget dette overfor departementet. NTNU understreker samtidig at hensikten har vært å gi studentene et best mulig idrettstilbud, gjennom en praktisk og hensiktsmessig løsning med hensyn til oppgradering og drift av idrettssenteret.

Les hovedartikkel: Nesestyver fra Riksrevisjonen