MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Pressemelding fra forslagsstillerne (6.3.07, 12:38)

Det ble reist mistillit mot styret ved Studentersamfundet under samfunnsmøtet 03.03.07. Bakgrunnen for denne mistilliten er styrets behandling av disiplinærsaken mot 3 medlemmer i Forsterkerkomiteen og 1 medlem i Videokomiteen.

Vi stiller oss sterkt kritisk i forhold til styrets arbeidsprosess. I sin begrunnelse for straffen henvises det ikke til noen konkrete punkter i Studentersamfundets lover, og når det gjelder straffeutmålingen er det heller ikke her henvist til verken tidligere disiplinærsaker eller noen offisielle retningslinjer eller strafferammer. Politiet har også etterforsket ulykken ved Studentersamfundet og definerer det som en tragisk ulykke. De har ikke funnet noe kriminelt ved hendelsen. Ut ifra dette virker det som om styret har vedtatt dom og straffeutmåling helt etter eget skjønn, og for i første rekke å vise styrke og hardhet utad.

Det er også sterkt kritikkverdig at styret ved Studentersamfundet velger å støte fra seg 4 medlemmer som har vært utsatt for en svært belastende hendelse. Svært mange aktive ved Studentersamfundet har sin sosiale omgangskrets primært på huset, og trenger av den grunn all den støtte de kan få etter en såpass dramatisk episode. Det vitner rett og slett om elendig personalledelse og støte ut disse i en periode der de trenger sine venner og kolleger mer enn noensinne.

Både de involverte, samt deres respektive gjenger, er inneforstått med at en form for straff er på sin plass etter en så alvorlig hendelse. Dette bør gjelde likt for alle som er aktive på huset uavhengig av stilling, verv eller gjeng. Straffeutmålingen i denne saken er imidlertid særdeles streng i forhold til tidligere disiplinærsaker, og konsekvensene for huset, og dermed alle husets medlemmer, anses som alvorlige dersom straffen blir endelig.

På bakgrunn av dette mener vi styret viser manglende integritet i forhold til behandlingen av en alvorlig ulykke, og manglende kjennskap til den daglige driften ved Studentersamfundet. Med det tillitsforholdet vi er avhengig å ha til styret, anser vi derfor ikke det nåværende styret tilstrekkelig kompetent til å videre utføre sine oppgaver.

Mvh,
Medlemmer av Studentersamfundet i Trondhjem
Kari-Anne Edvardsen
Fredrik Endresen

Les hovedartikkel: Utestengelse førte til mistillit