MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

REKTOR MENER:

Rektors tale ved immatrikuleringen (14.8.07, 10:23)

Kjære nye studenter, kjære kunnskapsminister, kjære gjester og kolleger!

I dag ønsker vi nesten 5500 nye studenter velkomme som nye medarbeidere på NTNU. Dette er en festdag både for dere og oss!

Vi sier ”Ta en utfordring – ta NTNU”.
Takk for at dere har tatt utfordringen - dere har gjort et godt valg.

Årets søkning til NTNU overtraff igjen våre forventninger. Antallet som hadde NTNU som førstevalg økt, har fra 2005 til i år har gått opp med 7.5 prosent. Det har skjedd i en periode der den totale søkningen til universiteter og høgskoler i Norge har gått ned med nesten 4 prosent.

Det var 9745 ungdommer som hadde NTNU som sitt førstevalg i år.

GODT VALG: - You`ve come to the right place, er rektors melding til de nye studentene - mange av dem fra andre land. Foto Arne Asphjell.
Vi gleder oss også over at veksten i jentesøkningen til sivilingeniør- og realfagsstudier fortsetter. 25 prosent av primærsøkerne til sivilingeniørstudiet og 44 prosent av realfagssøkerne var i år jenter.

Jeg kan love at dere er kommet til et meget spennende universitet. Dere vil ha studiekamerater som studerer alt fra musikk og billedkunst, samfunnsfag og humaniora, medisin, arkitektur, realfag og teknologi. De fleste av dere har søkt dere til et studium som har ett faglig tyngdepunkt. Men også slike studier tilbyr muligheter til å velge en del på tvers i det store faglige spennet. Det gir mulighet til å få perspektiver utover det ett enkelt fag gir. Og i denne sammenhengen gir NTNU unike muligheter! Bruk dem!

I will turn to English for a moment, to greet our students from other countries. You were welcomed by prorector Julie Feilberg yesterday, and I want to address you in this setting as well.

NTNU admits this year about 600 new international students, an increase of 25 % compared to last year. More are coming next semester. There will be about 1100 of you in this academic year. You international students represent a true enrichment for our student body. It is a privilege for all students to be able to seek friends across cultural borders in this multifaceted population.

I wish you success in acquiring knowledge valuable to yourselves and your own countries while you are here.

I hope you also will spend some effort to get acquainted with the natives of this country. People like you are the ambassadors of the globalized world, carrying your own culture across the borders.

You will get friends that will last for a lifetime.
You are very welcome to Norway and to NTNU – enjoy your time here!

Og til dere norske studenter vil jeg si: Husk at dere er viktige for å hjelpe de utenlandske studentene til å finne seg til rette i Norge. Dere vil selv ha stort utbytte av å lære mennesker fra andre kulturer å kjenne.

Ganske mange av dere vil tilbringe ett semester eller ett år i utlandet senere i studiet. Ta imot våre utenlandske venner på samme måte som dere ønsker å bli mottatt ute selv.
Inkluder dem i vennekretsen og de faglige og sosiale fellesskapene!

Ved NTNU har vi satt oss høye mål for vår virksomhet.
Vi sier at målet er at NTNU skal være blant de 10 beste teknisk-naturvitenskapelige universitetene i Europa, og blant de 1 prosent beste breddeuniversitetene i verden i 2020

 • når det gjelder utdanningstilbud.
 • når det gjelder forskning
 • og når det gjelder formidling.

  Alle fagfelt ved NTNU setter seg høye mål, ut fra sine fags kvalitetsnormer i det internasjonale kunnskaps¬samfunnet.

  For dere betyr det at vi vil

 • Legge stor vekt på å tilby dere et godt læringsmiljø og studier som er relevante for samfunnets behov.
 • At dere utover i studiet vil få anledning til å bidra i forsknings¬virksomheten gjennom prosjekter og oppgaver
 • Og at mange av dere vil kunne velge emner eller studieretninger som stimulerer til å utnytte kunnskap til nyskaping i samfunns- og næringsliv. Utnytt disse mulighetene – Norge har bruk for det.

  Dere studenter er en viktig del av NTNU – et universitet blir ikke bedre enn sine studenter. Deres holdninger og ideer vil prege læringsmiljøet.

  Jo mer aktive dere er som studenter, og jo større ansvar dere tar for å lære og å bidra, jo bedre blir læringsmiljøet.

  Dere kommer nok til å merke at overgangen fra videregående skole til universitet kan være vanskelig. Tempoet skrues opp, kravene blir høyere. Først og fremst vil du oppleve en situasjon der du selv må ta ansvar for egen læring – det er den måten et universitet fungerer på.

  Og læring krever arbeid, det finnes ingen lettvint måte å tilegne seg kunnskap på som gjør at du unngår det.

  Det er få andre aktiviteter vi mennesker engasjerer oss i som gir sterkere opplevelse av mestring enn det å oppleve at du har tilegnet deg dyp forståelse av ny kunnskap. Det er som å nå toppen av fjellet etter en krevende fjelltur – der belønningen er å nyte utsikten over landskapet du har fått overblikk over. Ta slike turer i kunnskapens landskap sammen med dine medstudenter – da blir turene lettere selv om terrenget er bratt!

  Hvis dette høres strevsomt ut, kan jeg likevel trøste deg med at det er mulig å kombinere seriøse studier ved NTNU med fargerike fritidsaktiviteter. Nøkkelen er konsentrasjon og å utnytte tiden godt. Gjør det du gjør fullt og helt, og ikke bare halvhjertet. Tenk over hvordan du bruker tiden!

  NTNU har satt seg som mål at hele NTNUs virksomhet skal være preget av miljøbevissthet. Vi ønsker at miljø og bærekraftig ressursutnyttelse skal stå høyt i bevisstheten hos studenter og ansatte.

  Dere studenter er flinke til å benytte beina, sykkel og offentlig kommunikasjon. For 20 000 studenters reise til og fra campus utgjør dette et godt miljøbidrag.

  Vi oppfordrer dere å ha fokus på eget forbruk, resirkulering og gjenbruk for å redusere avfallsmengdene.

  Alle nye studenter får i dag en miljøkopp. Koppen gir en krone i avslag på kaffe og te i Studentsamskipnadens serveringssteder.

  Det ble i løpet av året solgt ca 125.000 kopper kaffe i miljøkoppen. Dette utgjør en nedgang på 25 prosent i bruken av engangsbeger i papp.

  Bruk koppen dere også og bidra til en positiv utvikling.

  La meg vende tilbake der jeg begynte: Vi på NTNU er glade for at dere har valgt veien hit, at dere vil investere viktige år av deres liv i arbeid sammen med oss. Vi har mengder av kunnskap og innsikt som vi gleder oss til å dele med dere. Og selv om vi hele tiden streber etter å bli bedre, hevder vi med styrke: NTNU er Norges mest spennende universitet:

  Velkommen til oss, bruk mulighetene! Lykke til med studiene!

  Torbjørn Digernes
  Rektor NTNU

 •  
   
      

   FLERE INNLEGG AV REKTOR:

  Tale ved immatrikuleringen (12.8 2008)
   
  Samspill og samarbeid – den viktige debatten etter Stjernø (21.2 2008)
   
  Tanker etter Rørosmøtet (7.2 2008)
   
  Tanker foran statsbudsjettet (3.10 2007)
   
  Rektors tale ved immatrikuleringen (14.8 2007)
  Rektors tale ved festmøtet (publisert 30.5 2007, sist endret 1.6 2007)
   
  Læringskvalitet, arbeidsbelastning og andre dilemmaer i kjølvannet av Kvalitetsreformen. (12.2 2007)
   
  Tanker ved årets slutt (22.12 2006)
   
  En viktig høst (24.8 2006)
   
  Kjære kolleger (5.5 2006)
   
  Universitetet i det postindustrielle kunnskapssamfunnet (publisert 4.4 2006, sist endret 6.4 2006)
   
  Samlokalisering mulig, men også ønskelig? (8.3 2006)
   
  Store utfordringer våren 2006 (19.1 2006)
   
  Forskningsproduksjon – høstens heteste tema (publisert 23.11 2005, sist endret 24.11 2005)
   
  Blant de ti beste (12.10 2005)
   
  Utfordringer og resultater (23.5 2005)
   
  Historien om NTNU og HiST. Hvor står vi nå? (9.5 2005)
   
  Etter styremøtet 8. februar (14.2 2005)
   
  Orientering om prosessene rundt NTNU 2020 og samlokalisering (21.1 2005)
   
  Et slagkraftig NTNU (publisert 16.11 2004, sist endret 19.11 2004)
   
  Eldre innlegg