MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

REKTOR MENER:

NTNUs læringsmiljø – et åpent eller lukket system? (20.11.03, 15:03)

Studentrepresentantene i NTNUs styre påpekte i Styremøtet 14.oktober at det kan være et problem at It’s:Learning-systemet bare er tilgjengelig på en lukket del av nettet.

Bakgrunnen for spørsmålet er at enkelte andre universiteter, bl.a. MIT, nå legger sitt læringsstoff tilgjengelig for interesserte. Det er derfor uheldig hvis bruken av It’s:Learning fører til at vi lukker læringsmiljøet vårt for verden utenfor.

Slik jeg ser det, er det to problemstillinger vi må ta stilling til her:
1. I hvilken grad skal vi legge fagstoffet vårt åpent for utenverdenen?
2. Hvordan gjør vi det rent teknisk?
Her er først noen argumenter for og imot å legge fagstoff åpent:

Prorektor Julie Feilberg.

 • Fagstoff kan fungere som et viktig utstillingsvindu mot verden slik det gjør for MIT. Det å ha mulighet for å ta en kikk på "innsiden" av læringsmiljøet på NTNU være en appetittvekker både for våre egne og for potensielt nye studenter. Det kan også være viktig i forhold til markedet for etter- og videreutdanning.

 • Det vil ikke nødvendigvis være ønskelig å legge alt som har med læringsmiljøet åpent tilgjengelig. For eksempel kan en forelesning inneholde tanker/refleksjoner/resultater som er for premature til å publiseres, og som foreleser foreløpig ikke ønsker å publisere. En forlesning er heller ikke nødvendigvis publiserbar umiddelbart. Det tar tid å ferdigstille forelesningsmanus til publiseringsformat. Mange vil med full rett vegre seg mot å legge ut notater de ikke føler er gjennomarbeidet, eller som de ikke ønsker å legge ut av andre grunner, for eksempel didaktiske.

 • Noe av læringsmiljøet må kunne være skjermet for innsyn dersom lærere og studenter ønsker dette. Det kan gjelde diskusjon mellom lærer og studenter, gruppeoppgaver, innleveringer, oversikter over innleveringsfrekvens, etc.

  Når åpen tilgang til NTNUs fagstoff drøftes, refereres det, slik jeg har gjort ovenfor, ofte til MITs OpenCoursWare Initiaitiv (OCW). MIT-eksterne brukere får fri tilgang til et omfattende undervisningsmateriell, det er i dag lagt ut kursmateriell til fri benyttelse og gjenbruk fra 500 emner. Men OCW "is not a degree-granting or certificate-granting activity and it does not provide access to MIT faculty". Ved MIT skilles det altså tydelig mellom informasjon/læremateriell i et emne og undervisningen i emnet. Man får ikke tilgang til det "undervisningsrommet" der lærere og studenter jobber, eller tilgang til læreren som ressurs.

  Etter min mening er det viktig at vi gjør det samme skillet ved NTNU. Det vil si at informasjon om læremateriell legges ut, og da fortrinnsvis etter visse retningslinjer som for eksempel kan inngå i kvalitetssikringssystemet vårt. Men "undervisningsrommet" må skjermes for innsyn med mindre lærer og studenter eksplisitt ønsker og avtaler noe annet.

  Så til det tekniske:

  Fagstoff og informasjon fra NTNU kan publiseres på web på ulike måter. Valg av publiseringsmåte vil regulere hvem som får tilgang til informasjonen. Grovt sett har vi en tredeling:

 • Fagstoff og informasjon som skal være tilgjengelig for "hele verden", publiseres på den åpne delen av NTNUs nettsider (www.ntnu.no).
 • Fagstoff og informasjon som bare skal være tilgjengelig for ansatte og studenter ved NTNU, publiseres på Innsida (https://innsida.ntnu.no).
 • Fagstoff og informasjon som bare skal være tilgjengelig for studenter på et emne, publiseres på it´s:learning.

  Det vil ofte være ønskelig at fagstoff og informasjon som publiseres i et emne på it´s:learning, gjøres tilgjengelig også for dem som ikke er tatt opp på emnet. Rektoratet har derfor tatt initiativ til å utrede hvordan dette kan gjøres på enklest mulig måte.

  Det ser ut til å være tre muligheter, og disse vil nå bli vurdert:

 • Når lærer publiserer fagstoff og informasjon i it´s:learning, kan han krysse av for et valg som sier at materialet også skal publiseres på NTNUs åpne nettsted (www.ntnu.no).
 • Når lærer publiserer fagstoff og informasjon i it´s:learning, kan han krysse av for et valg som sier at materialet også skal publiseres på Innsida (https://innsida.ntnu.no).
 • Lærer kan velge å publisere hele emnet, ikke bare materialet, men også noe av det som foregår i "undervisningsrommet" for personer som ikke er tatt opp på emnet. Dette gjøres ved at det produseres en lenke til hvert emne, og at denne lenken publiseres. Det vil også bli vurdert å åpne for den samme eksterne tilgangen til prosjekt i it´s:learning.

  -

 •  
   
      

   FLERE INNLEGG AV REKTOR:

  Tale ved immatrikuleringen (12.8 2008)
   
  Samspill og samarbeid – den viktige debatten etter Stjernø (21.2 2008)
   
  Tanker etter Rørosmøtet (7.2 2008)
   
  Tanker foran statsbudsjettet (3.10 2007)
   
  Rektors tale ved immatrikuleringen (14.8 2007)
   
  Rektors tale ved festmøtet (publisert 30.5 2007, sist endret 1.6 2007)
   
  Læringskvalitet, arbeidsbelastning og andre dilemmaer i kjølvannet av Kvalitetsreformen. (12.2 2007)
   
  Tanker ved årets slutt (22.12 2006)
   
  En viktig høst (24.8 2006)
   
  Kjære kolleger (5.5 2006)
   
  Universitetet i det postindustrielle kunnskapssamfunnet (publisert 4.4 2006, sist endret 6.4 2006)
   
  Samlokalisering mulig, men også ønskelig? (8.3 2006)
   
  Store utfordringer våren 2006 (19.1 2006)
   
  Forskningsproduksjon – høstens heteste tema (publisert 23.11 2005, sist endret 24.11 2005)
   
  Blant de ti beste (12.10 2005)
   
  Utfordringer og resultater (23.5 2005)
   
  Historien om NTNU og HiST. Hvor står vi nå? (9.5 2005)
   
  Etter styremøtet 8. februar (14.2 2005)
   
  Orientering om prosessene rundt NTNU 2020 og samlokalisering (21.1 2005)
   
  Et slagkraftig NTNU (publisert 16.11 2004, sist endret 19.11 2004)
   
  Eldre innlegg