MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

REKTOR MENER:

Bedre sammen på Røros (5.2.04, 23:27)

26. og 27. januar var alt som kan krype og gå av ledere ved NTNU på den årlige samlingen på Røros. I år vendte vi blikket innover, under overskriften "Bedre sammen".

Utgangspunktet var blant annet den runden vi i NTNU-ledelsen har tatt til Vitenskapsmuseet og til samtlige fakulteter og institutter (54!). Der ble vi slått (om enn ikke egentlig overrasket) av hvor mye spennende som foregår rundt om i NTNUs mangfoldige landskap. Men slett ikke alle er klar over alt det lure naboen, fjern eller nær, driver med, så mulighetene for horisontal læring er åpenbart til stede. Derfor "Bedre sammen": Tretten innledere fra forskjellige hjørner av NTNU var bedt om å fortelle sin solskinnshistorie.

Rektor Eivind Hiis Hauge.
Denne gangen var tretten definitivt ikke noe ulykkestall! Alle hadde fortjent å bli utførlig referert, men la meg likevel begrense meg til noen ufullstendige glimt her (for mer utfyllende rapport, og forslag til lokal oppfølging, sjekk med din instituttleder som hørte dem alle!):

På undervisningssiden var Steinar Line (med sterke studentattester i ryggen!) en førsteklasses eksponent for hva entusiasme og åpenhet for vekselspill med studentene betyr, mens Kristin Ytterstad Pettersen gjennomgikk et systematisk og vel fungerende kvalitetssikringssystem for undervisningen på eget institutt. En inspirasjon for utviklingen av det helhetlige kvalitetssikringssystemet vi er i ferd med å konstruere!

Arne Bredesen fortalte fra det tematiske satsingsområdet Energi og miljøs spede begynnelse for 4 år siden: I aller første runde ble spørsmålet reist: Skal vi søke hver for oss til egne småprosjekter, eller skal vi gå sammen og slå på stortromma? De valgte det siste, og siden har spørsmålet aldri vært aktuelt: Merverdien ved å spille på lag har vært for åpenbar.

Fra fire forskjellige ståsted ble betydningen av strategisk bevissthet illustrert: Olav Smidsrøds imponerende løpebane som forskningsleder ved NTNU, karakterisert ved tett samspill mellom grunnforskning og næringsliv, er et lærestykke med mange spennende kapitler. Ekteparet Mosers kometkarrière frem til SFF-en i "Hukommelsens biologi", er det en fortelling om flaks? Definitivt ikke: Den "flaks" de har hatt har vært et resultat av hardt arbeid, basert på nøktern, målrettet analyse av et internasjonalt konkurransefelt og egne muligheter. Pluss et kreativt stå-på humør som gjør det nesten-umulige mulig.

Kari Melby ga et spennende innblikk i tenkningen til et dynamisk miljø som er helt avhengig av skiftende ekstern finansiering for å opprettholde forskningen på ønsket nivå. Og Ola Listhaug viste at en aktiv, strategisk rekrutteringspolitikk med internasjonalt perspektiv ikke bare er praktisk mulig, men at den gir resultater.

Vi klager ofte over egen og kollegers uformuenhet relativt formidling til allmennheten. Medisinerne har faktisk gjort noe systematisk med det, og Magne Nylenna ga oss en inspirerende leksjon i hva og hvordan.

Disse stikkordene får stå som en påminnelse om at NTNU rommer gode eksempler på hvordan det meste kan takles på en god måte. Vi må bare bli flinkere til å lære av hverandre, til å bli "bedre sammen". Utfordringen går til oss alle!

Og så, som avslutning på dag én, fikk den aldri hvilende SKRUK-inspirator, Per Oddvar Hildre, oss til å synge "bedre sammen"! Gjennom flere nummer, firstemt og rytmisk! En avsluttende demonstrasjon av at det nesten-umulige faktisk er mulig, i alle fall under ledelse av en sunnmøring!

Siste del av Rørosmøtet var viet NTNUs høringsuttalelse om Ryssdal-utvalgets innstilling. Skepsisen er allmenn og enigheten øredøvende når det gjelder Ryssdal-utvalgets flertallsforslag med hensyn til tilknytningsform, den selveiende stiftelse. Alle ønsker en ordning der staten har et klart samordningsansvar for sektoren, og en ryddig arena for denne samordningen. Dette innebærer ikke nødvendigvis enighet om mindretallets forslag, forvaltningsorgan med lovfestede fullmakter.

Universitetsdirektør og rektorat la frem et forslag som pekte på en "tredje vei", og argumenterte for ryddighet og handlingsrom knyttet til universitetet som eget rettssubjekt, heleid av staten. Denne tenkemåten fikk liten støtte i debatten, de aller fleste gikk helhjertet inn for Ryssdal-utvalgets mindretall.

På bakgrunn av forsamlingens skepsis til en "tredje vei", ble henvisningene til en slik fjernet fra forslaget i styremøtet som fulgte, og NTNU-styret samlet seg om en høringsuttalelse uten referanser til slike muligheter. I stedet understrekes behovet for større handlingsrom. Nå er det opp til de politiske myndigheter å vurdere alt dette. Vi venter spent på neste runde.

-

 
 
    

 FLERE INNLEGG AV REKTOR:

Tale ved immatrikuleringen (12.8 2008)
 
Samspill og samarbeid – den viktige debatten etter Stjernø (21.2 2008)
 
Tanker etter Rørosmøtet (7.2 2008)
 
Tanker foran statsbudsjettet (3.10 2007)
 
Rektors tale ved immatrikuleringen (14.8 2007)
 
Rektors tale ved festmøtet (publisert 30.5 2007, sist endret 1.6 2007)
 
Læringskvalitet, arbeidsbelastning og andre dilemmaer i kjølvannet av Kvalitetsreformen. (12.2 2007)
 
Tanker ved årets slutt (22.12 2006)
 
En viktig høst (24.8 2006)
 
Kjære kolleger (5.5 2006)
 
Universitetet i det postindustrielle kunnskapssamfunnet (publisert 4.4 2006, sist endret 6.4 2006)
 
Samlokalisering mulig, men også ønskelig? (8.3 2006)
 
Store utfordringer våren 2006 (19.1 2006)
 
Forskningsproduksjon – høstens heteste tema (publisert 23.11 2005, sist endret 24.11 2005)
 
Blant de ti beste (12.10 2005)
 
Utfordringer og resultater (23.5 2005)
 
Historien om NTNU og HiST. Hvor står vi nå? (9.5 2005)
 
Etter styremøtet 8. februar (14.2 2005)
 
Orientering om prosessene rundt NTNU 2020 og samlokalisering (21.1 2005)
 
Et slagkraftig NTNU (publisert 16.11 2004, sist endret 19.11 2004)
 
Eldre innlegg