MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

REKTOR MENER:

Eventuell samlokalisering – en redegjørelse for den videre prosessen (15.9.04, 13:32)

I styremøtet den 7. desember vil NTNUs styre beslutte om vi skal legge spørsmålet om en eventuell samlokalisering helt bort, og satse på en videreutvikling av de to campusene, eller om vi skal gå videre med en praktisk og faglig tilrettelegging for en av samlokalisering av NTNU.

For å få belyst de faglige og universitetspolitiske problemstillingene knyttet til en eventuell samlokalisering, og for å få diskutert dem med studentene og de ansatte ved NTNU, har rektoratet nedsatt en uavhengig gruppe ledet av dekan Anne Grete Hestnes, Fakultet for arkitektur og billedkunst.

Utvalget skal tilrettelegge for en bred og konstruktiv debatt om framtidas NTNU med vekt på de faglige konsekvensene av en eventuell samlokalisering ved Gløshaugen. Utvalget har sitt første møte den 29. september. Oppgaven vil være todelt. Utvalget skal:

Prorektor Julie Feilberg og rektor Eivind Hiis Hauge.

 • Utvikle et faglig debattgrunnlag, herunder gjennomføre en analyse av de faglige styrker, svakheter, muligheter og trusler som et framtidsperspektiv med et samlet NTNU ved Gløshaugen vil ha for universitetet.
 • Skape egnede arenaer der ansatte og studenter kan bringe sine synspunkter fram for utvalget. Det skal legges til rette for slike møter så snart som mulig.

  I tillegg til lederen, dekan Anne Grete Hestnes, består utvalget av:

 • Studenttingsleder Maria Serafia Fjellstad – Studenttinget
 • Professor Katrine Skretting – Det historisk-filosofiske fakultet
 • Professor Astrid Lægreid – Det medisinske fakultet
 • Professor Eiliv Steinnes – Fakultet for naturvitenskap og teknologi
 • Professor Einar Johan Aas – Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
 • Professor Britt Dale – Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
 • Professor Ingvald Strømmen – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

  Rådgiver Kjetil Ørbeck er engasjert for å bistå på prosess-siden, og prosjektdirektør Inge Fottland og rådgiver Lise T. Sagdahl vil danne sekretariatet for gruppen.

  Hestnes-utvalgets arbeid vil gå parallelt med universitetsdirektørens arbeid med å utrede om en samlokalisering er arealmessig, økonomisk og politisk mulig.

  Dersom styret i møtet den 7. desember finner at Hestnes-utvalget og direktørens utredninger til sammen gir grunnlag for å gjøre et prinsippvedtak om samlokalisering, vil utredningen gå videre til neste fase. Denne vil inkludere et omfattende utredningsarbeid både faglig, strukturelt og teknisk. Den faglige debatten vil fortsette parallelt med denne utredningen utover våren. Dersom det da kommer fram vektige momenter som viser at et tidsmessig universitet allikevel ikke lar seg realisere ved Gløshaugen, er det mulig for styret å endre kurs.

  Til sist minner vi om det som ble protokollert under Eventuelt i siste styremøte:

  5.
  Samlokalisering: Styret har i strategiseminar 30. og 31.08.2004 drøftet spørsmålet om samlokalisering. Styret tar til etterretning at prosessen har skutt fart i tråd med styrets intensjon, og bekrefter at vedtak om samlokalisering rundt Gløshaugen eller ikke vil bli fattet innen utgangen av året på grunnlag av den utredning som pågår.

  -

  Eivind Hiis Hauge
  rektor

  -  Julie Feilberg
  prorektor

 •  
   
      

   FLERE INNLEGG AV REKTOR:

  Tale ved immatrikuleringen (12.8 2008)
   
  Samspill og samarbeid – den viktige debatten etter Stjernø (21.2 2008)
   
  Tanker etter Rørosmøtet (7.2 2008)
   
  Tanker foran statsbudsjettet (3.10 2007)
   
  Rektors tale ved immatrikuleringen (14.8 2007)
   
  Rektors tale ved festmøtet (publisert 30.5 2007, sist endret 1.6 2007)
   
  Læringskvalitet, arbeidsbelastning og andre dilemmaer i kjølvannet av Kvalitetsreformen. (12.2 2007)
   
  Tanker ved årets slutt (22.12 2006)
   
  En viktig høst (24.8 2006)
   
  Kjære kolleger (5.5 2006)
   
  Universitetet i det postindustrielle kunnskapssamfunnet (publisert 4.4 2006, sist endret 6.4 2006)
   
  Samlokalisering mulig, men også ønskelig? (8.3 2006)
   
  Store utfordringer våren 2006 (19.1 2006)
   
  Forskningsproduksjon – høstens heteste tema (publisert 23.11 2005, sist endret 24.11 2005)
   
  Blant de ti beste (12.10 2005)
   
  Utfordringer og resultater (23.5 2005)
   
  Historien om NTNU og HiST. Hvor står vi nå? (9.5 2005)
   
  Etter styremøtet 8. februar (14.2 2005)
   
  Orientering om prosessene rundt NTNU 2020 og samlokalisering (21.1 2005)
   
  Et slagkraftig NTNU (publisert 16.11 2004, sist endret 19.11 2004)
   
  Eldre innlegg