MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

REKTOR MENER:

Nye tider (7.10.04, 14:11)

På styremøtet i neste uke – den 12. oktober – legger ledelsen fram et forslag for NTNUs styre om å endre tidsplanen for utredningsprosessen rundt samlokaliseringsspørsmålet. Pr. i dag er det lagt opp til en tidsplan som innebærer at et vedtak om ja eller nei til samlokalisering skal fattes i styremøtet den 7. desember. I forslaget vi legger fram på tirsdag, ber vi om at dette prinsippvedtaket utsettes til styremøtet den 8. februar.

Grunnen til at vi i ledelsen ber om denne endringen i tidsplanen, er at vi ønsker en høring med utgangspunkt i arbeidet til Hestnesutvalget. Utvalget er nå i ferd med å utrede det faglige og universitetspolitiske grunnlaget for en eventuell samlokalisering, Da utvalget tidligst kan levere sin analyse i slutten av november, betyr det at en høring ikke lar seg gjennomføre med den opprinnelige tidsplanen.

Vi foreslår derfor følgende prosedyre for styret: I desembermøtet får styret presentert Hestnesutvalgets utredning og utredningene knyttet til areal, økonomi og politiske avklaringer. Kanskje gir utredningene et klart grunnlag for å si at samlokalisering er uaktuelt. I så fall gjør styret et vedtak om det. I motsatt fall gjøres det ingen vedtak på dette tidspunkt.

Hestnesutvalgets analyse sendes deretter uansett ut på høring til fakultetene, og NTNUs ledersamling på Røros brukes som en arena for høringen og den tilhørende faglige debatten. Styret fatter så sitt prinsippvedtak om ja eller nei til samlokalisering i februarmøtet.

Forøvrig arbeider vi med en nettside der vi vil presentere informasjon om utredningene knyttet til samlokaliseringsspørsmålet fortløpende. På denne siden vil det også bli mulighet for å komme med innspill til Hestnesutvalget. Dialogen med dekanene, ledergruppene i de ulike fakultetene, tillitsvalgte, studentledelsen etc. vil fortsette utover høsten og vinteren.

På styremøtet i neste uke vil styret ta stilling til en annen viktig sak: Ledelsen ved HIST har invitert NTNU til å diskutere en sammenslåing av HIST og NTNU. På det kommende møtet skal styret drøfte om det skal settes i gang en utredning av de faglige, administrative, organisatoriske og økonomiske konsekvenser av en slik sammenslåing.

Det er i første rekke snakk om eventuelt å foreta en ”teknisk” fusjon, hvor HiST skal inngå som et eget fakultet i NTNU, men med sitt eget budsjett. En eventuell ”faglig” fusjon vil ha et tidsperspektiv på 5 år.

Hvis styret vedtar en utredning av sammenslåing med HiST, vil det være viktig å koble denne prosessen opp mot samlokaliseringsprosessen og sørge for at de faglige analysene omfatter alle de reelle alternativene. Målet er jo å utvikle NTNU til et sterkt og attraktivt universitet.

-Julie Feilberg
prorektor

Styresakene kan leses i fulltekst her:
Utredning av mulig sammenslåing mellom HiST og NTNU
Utredning av eventuell samlokalisering av NTNU rundt Gløshaugen

 
 
    

 FLERE INNLEGG AV REKTOR:

Tale ved immatrikuleringen (12.8 2008)
 
Samspill og samarbeid – den viktige debatten etter Stjernø (21.2 2008)
 
Tanker etter Rørosmøtet (7.2 2008)
 
Tanker foran statsbudsjettet (3.10 2007)
 
Rektors tale ved immatrikuleringen (14.8 2007)
 
Rektors tale ved festmøtet (publisert 30.5 2007, sist endret 1.6 2007)
 
Læringskvalitet, arbeidsbelastning og andre dilemmaer i kjølvannet av Kvalitetsreformen. (12.2 2007)
 
Tanker ved årets slutt (22.12 2006)
 
En viktig høst (24.8 2006)
 
Kjære kolleger (5.5 2006)
 
Universitetet i det postindustrielle kunnskapssamfunnet (publisert 4.4 2006, sist endret 6.4 2006)
 
Samlokalisering mulig, men også ønskelig? (8.3 2006)
 
Store utfordringer våren 2006 (19.1 2006)
 
Forskningsproduksjon – høstens heteste tema (publisert 23.11 2005, sist endret 24.11 2005)
 
Blant de ti beste (12.10 2005)
 
Utfordringer og resultater (23.5 2005)
 
Historien om NTNU og HiST. Hvor står vi nå? (9.5 2005)
 
Etter styremøtet 8. februar (14.2 2005)
 
Orientering om prosessene rundt NTNU 2020 og samlokalisering (21.1 2005)
 
Et slagkraftig NTNU (publisert 16.11 2004, sist endret 19.11 2004)
 
Eldre innlegg