MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

REKTOR MENER:

Orientering om prosessene rundt NTNU 2020 og samlokalisering (21.1.05, 11:11)

Vi er inne i en viktig fase i diskusjonen om NTNU 2020 og hvordan den kopler til samlokaliseringssaken. Det følgende er en orientering om hva som skjer frem mot styremøtet 8. februar.

Den faglige debatten om NTNU 2020 er i full gang. NTNUs fremtid har vært diskutert på allmøter på fakulteter, i ledergrupper og i studentallmøter. Fakultetene leverte sine høringsuttalelser torsdag 20.januar og disse er nå lagt ut på nettet. Høringsuttalelsene blir også gjort tilgjengelig for alle deltagere på NTNUs årlige ledersamling på Røros 24-25.januar.

Tema på Rørosmøtet er NTNU 2020. Med bakgrunn i Hestnesutvalgets rapport og debattene som rapporten har ledet til, vil Rørosmøtet, med ledere på alle nivå, arbeide videre med utfordringene som NTNU står overfor.

Rektor Eivind Hiis Hauge.
Professor Kristine Bruland fra Universitetet i Oslo vil presentere rapporten "Converging Technologies – Shaping the Future of European Societies". Rapporten ble utarbeidet av en bredt sammensatt internasjonal gruppe professorer fra ulike fagområder under Brulands ledelse. Rapporten vil være grunnlag for arbeid i grupper sammensatt på tvers av fakulteter og institutter.

Viserektor Eva Engqvist fra Malmø Høgskole, tidligere innovasjonsdirektør i Malmø by, vil innlede om fremtidens universitet og snakke om ulike campusløsninger som kan tilrettelegge for gode lærings- og forskningsmiljøer. Hun vil dele erfaringer fra arbeidet med Øresundsuniversitetet. Vi håper at Rørosmøtet blir en arena for konstruktiv debatt om fremtidens NTNU. Møtet vil være en viktig del av medvirkningsprosessen frem mot styrets behandling av spørsmålet om samlokalisering 8.februar.

Universitetsdirektøren arbeider med avklaringer knyttet til verdirealisering av Dragvoll, kostnader knyttet til utbygging og hvordan dette påvirker totaløkonomien i et eventuielt samlokaliseringsprosjekt. Utredningene så langt viser at det er nok tilgjengelige arealer i nærområdet rundt Gløshaugen til å dekke dagens behov både for NTNU og HiST. Dessuten er det, innen et noe større område, betydelige arealer for fremtidige behov.

Det arbeides nå med ulike modeller for gjennomføring og finansiering av samlokalisering. En viktig forutsetning er at verdiene på Dragvoll skal finansiere de nye byggene ved Gløshaugen. Foreløpige utredninger antyder at det vil være mulig å realisere dette målet, men på dette tidspunkt er det likevel for tidlig å konkludere. Det legges opp til videre utredninger og skissering av gjennomføringsmodeller som kan bidra til å avklare de økonomiske og praktiske aspektene i neste fase, hvis styret sier et betinget ja til samlokalisering 8.februar.

Styret har forutsatt en avklaring av kommunens holdning til en samlokalisering. Denne saken er nå sendt ut fra rådmannen og skal behandles i formannskapet 25.januar. For å realisere visjonen om kunnskapsbyen Trondheim, stiller Trondheim kommune seg svært positiv til planene om å samlokalisere store deler av NTNU og HiST. Kommunen vil være både pådriver og tilrettelegger for at samlokaliseringsplanene skal kunne bli en realitet.

Dragvollområdet vil, dersom universitetsvirksomheten flyttes, kunne utvikles til en attraktiv og aktiv bydel. Trondheim kommune vil tilrettelegge for raske og fleksible prosesser for å oppnå dette, både for Dragvoll og områdene ved Gløshaugen. Trondheim kommune vil også være en viktig aktør i forbindelse med verdirealiseringen av Dragvoll i samarbeid med private og offentlige aktører.

Dette til foreløpig orientering.

-

 
 
    

 FLERE INNLEGG AV REKTOR:

Tale ved immatrikuleringen (12.8 2008)
 
Samspill og samarbeid – den viktige debatten etter Stjernø (21.2 2008)
 
Tanker etter Rørosmøtet (7.2 2008)
 
Tanker foran statsbudsjettet (3.10 2007)
 
Rektors tale ved immatrikuleringen (14.8 2007)
 
Rektors tale ved festmøtet (publisert 30.5 2007, sist endret 1.6 2007)
 
Læringskvalitet, arbeidsbelastning og andre dilemmaer i kjølvannet av Kvalitetsreformen. (12.2 2007)
 
Tanker ved årets slutt (22.12 2006)
 
En viktig høst (24.8 2006)
 
Kjære kolleger (5.5 2006)
 
Universitetet i det postindustrielle kunnskapssamfunnet (publisert 4.4 2006, sist endret 6.4 2006)
 
Samlokalisering mulig, men også ønskelig? (8.3 2006)
 
Store utfordringer våren 2006 (19.1 2006)
 
Forskningsproduksjon – høstens heteste tema (publisert 23.11 2005, sist endret 24.11 2005)
 
Blant de ti beste (12.10 2005)
 
Utfordringer og resultater (23.5 2005)
 
Historien om NTNU og HiST. Hvor står vi nå? (9.5 2005)
 
Etter styremøtet 8. februar (14.2 2005)
 
Orientering om prosessene rundt NTNU 2020 og samlokalisering (21.1 2005)
Et slagkraftig NTNU (publisert 16.11 2004, sist endret 19.11 2004)
 
Eldre innlegg