MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

REKTOR MENER:

Tanker ved årets slutt (22.12.06, 13:15)

Takk for innsatsen i 2006, og vel møtt til nye tak i 2007! Vi har lagt bak oss en hektisk høst, og ved årsskiftet ønsker jeg å dele noen tanker med dere.

Den siste tiden før jul har det vært én sak som har preget oss alle, nemlig Rosenborgsaken. Det er en svært alvorlig sak, en sak som berører oss sterkt og som vi vet har ført til mye diskusjon og også uro blant studenter og ansatte, både nåværende og tidligere.

For nærmere 10 år siden dukket det opp tilfeller av kreft som kan være forårsaket av eksponering i forbindelse med laboratorievirksomhet hos studenter og ansatte ved universitetets nå nedlagte campus på Rosenborg. Denne saken er nå under uavhengig gransking, og jeg ser det som svært positivt at dette skjer; vi legger vekt på full åpenhet.

Saken angår noe meget viktig: arbeidsmiljøet vårt. Et arbeidsmiljø må oppleves som trygt, og det er grunnleggende at universitetet skal kunne tilby alle sine ansatte og studenter en trygg arbeidsplass.

Vi vil gjøre det vi kan for å for å bidra til at alle berørte får nødvendig oppfølging. Det pågår en diskusjon om hva de riktige oppfølgingstiltakene er for de som er berørt på ulike eksponeringsnivåer. Jeg følger nøye med på denne diskusjonen, og vil søke en tidlig avklaring med det medisinske ekspertutvalget på hvilke råd de vil gi om eventuelle nye tiltak som bør iverksettes straks.

Når resultatene fra den pågående undersøkelsen i regi av STAMI og Kreftregisteret foreligger, vil det gjøres en ny vurdering av oppfølgingsprogrammet.

Selv om denne saken opptar meg sterkt, har jeg allikevel lyst til å se tilbake på noen andre viktige saker vi har jobbet med i høst.

- Vi må bli flinkere til å løfte fram våre miljø som allerede er internasjonalt fremragende, sier rektor Digerens.
Internasjonalt fremragende
I vår nye strategi NTNU 2020 - Internasjonalt fremragende (PDF), har vi satt oss svært konkrete mål for hvordan NTNU skal bli internasjonalt fremragende og blant Europas mest attraktive studiesteder innen utvalgte fagområder.

Dette er en krevende strategi, og når den nå skal starte gjennomføringen i 2007 vil den berøre hver eneste ansatt i vår organisasjon. Hver enkelt medarbeider må spørre seg: Hvordan kan jeg bidra?

Lederne på alle nivåer må legge til rette for at fagmiljøene kan øke sin kvalitet og produktivitet. Sentraladministrasjonen vil ha oppmerksomheten rettet mot forbedring av støtteprosessene for kjernevirksomheten. Det må være en del av kulturen vår at vi utfordrer hverandre på hvordan vi sammen kan forbedre oss.

Fra gass til jazz
Når vi sier at vi skal bli internasjonalt fremragende, må vi ikke glemme at vi alt har flere fagmiljøer som alt har gjort seg fortjent til denne karakteristikken.

Og vi må bli flinkere til å løfte opp og vise fram disse miljøene. Det er lov å vise at vi setter pris på våre dyktige forskere. Vi skal være stolte over at gode resultater oppnås og at dyktige kolleger lykkes.

Prosjektet ”Topp 20”, eller ”Excellence - from gas to jazz” skal styrke NTNUs internasjonale omdømme og profilering, gjennom å synliggjøre våre internasjonalt fremragende forskere og forskningsmiljøer. Ved omfattende og målrettede tiltak mot utenlandske målgrupper, skal vi øke kjennskapen til NTNU utenfor Norge, og gi universitetet et positivt omdømme hos disse.

Vi fikk oss en skuffelse over at NTNU ikke ble tildelt noen nye SFF-er i den siste tildelingsrunden. Men to av våre pågående SFF-er fikk strålende evalueringer for det arbeidet de har utført ved midtveisevalueringen.

Og når vi er med på 10 av 14 tildelte Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), dobbelt så mange som noen annen utdanningsinstitusjon, så må vi kunne si at vi har fått brukbart tilslag i forskningstildelingene i 2006. NTNU og SINTEF har vertsrolle for 6 av SFI-ene.

SFI-ene har som mål å bygge opp og forsterke norske forskningsmiljøer som arbeider i tett samspill med innovativt næringsliv.

Bedre campuser
Utvikling av campusene må underbygge vår nasjonale rolle, våre hovedmål og de verdiene vi finner igjen i våre strategidokumenter – KKK og Internasjonalt fremragende.

Campusutvikling er et verktøy til å forbedre områder der vi har ambisjoner og som dagens fysiske løsninger ikke støtter opp under.

Campusplanen inneholder nå forslag til noen mulige konsepter for utvikling på Dragvoll, Gløshaugen/Øya og NTNU i byen. Planen viser hvordan de forslåtte tiltakene kan bidra til et faglig løft for NTNU på kort og lang sikt. Læringsarealer, bibliotekløsning og kontorarealer for ansatte på Dragvoll er høyest prioritert.

All videre jobbing med å videreutvikle og detaljere campusplanen vil selvsagt skje i nært samarbeid med fagmiljøene. Jeg ser fram til det videre arbeidet med denne saken og vet universitetsbefolkningen vil engasjere seg i det.

Mindre penger å rutte med
Kommende års budsjettreduksjon, sammen med tidligere kutt i forbindelse med krav om studieplassreduksjon, utgjør en nedgang i basisbevilgningen for NTNU på om lag 70 millioner kroner. Dette er en uheldig situasjon.

Vi har gjort det klart overfor vår eier og politikere fra vår region, samt KUF-komiteen, at dette nødvendigvis vil måtte innebære at aktivitetsnivået må tilpasses. Det kan blant annet gå utover bredden ved NTNUs faglige tilbud, og vår evne til å følge opp intensjonene i forskningsmeldingen om økt satsing på realfag og teknologi svekkes.

Samarbeidspartnere i kø
På den internasjonale fronten vil jeg trekke fram fire samarbeidsavtaler som er inngått i høst:

 • NTNU utvider sitt samarbeid med prestisjetunge MIT ved at vi i partnerskal med Hydro og Statoil inngikk en avtale om samarbeid om gassforskning, og introduserte samtidig en ny samarbeidsform: professorpar. Et slikt par skal bestå av to professorer med hver sin doktorstudent (et par ved NTNU, et ved MIT), som jobber sammen som et team. Målet er å finne realiserbare, bærekraftige løsninger for utnyttelse av naturgass.

 • Vi arbeider med nettverksbygging med toneangivende europeiske universiteter. Konkret er det inngått utdanningssamarbeid på marin teknikk med TU Delft, og andre relasjoner vil styrkes i 2007.

 • Ellers utvikles samarbeidet med kinesiske universiteter i rivende fart. Energi, miljø og materialer er stikkord for samarbeid Tsinghua University og Shanghai Jiao Tong.

 • Jeg vil også nevne det nye nettverket av nordiske tekniske universiteteter, som vi inngikk samarbeidsavtale med på tampen av året, nemlig alliansen Nordic Five Tech. Ved å jobbe tett sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Chalmers Tekniska Högskola, Den Kgl.Tekniske Högskola i Sverige og Helsinki University of Technology i Finland kan hver av institusjonene sammen styrke den internasjonale gjennomslagskraften. Det tror jeg vil komme NTNU til gode.

  Året som kommer
  NTNU har satt seg ambisiøse mål, og vi har et stort arbeid foran oss i året som kommer. Skal vi bli et internasjonalt fremragende universitet, må vi alle trekke i lag. At alle bidrar til dette er viktig og nødvendig.

  Jeg takker alle for innsatsen i året som gikk, og ønsker dere velkommen til nye tak i 2007.

  Torbjørn Digernes
  rektor

 •  
   
      

   FLERE INNLEGG AV REKTOR:

  Tale ved immatrikuleringen (12.8 2008)
   
  Samspill og samarbeid – den viktige debatten etter Stjernø (21.2 2008)
   
  Tanker etter Rørosmøtet (7.2 2008)
   
  Tanker foran statsbudsjettet (3.10 2007)
   
  Rektors tale ved immatrikuleringen (14.8 2007)
   
  Rektors tale ved festmøtet (publisert 30.5 2007, sist endret 1.6 2007)
   
  Læringskvalitet, arbeidsbelastning og andre dilemmaer i kjølvannet av Kvalitetsreformen. (12.2 2007)
   
  Tanker ved årets slutt (22.12 2006)
  En viktig høst (24.8 2006)
   
  Kjære kolleger (5.5 2006)
   
  Universitetet i det postindustrielle kunnskapssamfunnet (publisert 4.4 2006, sist endret 6.4 2006)
   
  Samlokalisering mulig, men også ønskelig? (8.3 2006)
   
  Store utfordringer våren 2006 (19.1 2006)
   
  Forskningsproduksjon – høstens heteste tema (publisert 23.11 2005, sist endret 24.11 2005)
   
  Blant de ti beste (12.10 2005)
   
  Utfordringer og resultater (23.5 2005)
   
  Historien om NTNU og HiST. Hvor står vi nå? (9.5 2005)
   
  Etter styremøtet 8. februar (14.2 2005)
   
  Orientering om prosessene rundt NTNU 2020 og samlokalisering (21.1 2005)
   
  Et slagkraftig NTNU (publisert 16.11 2004, sist endret 19.11 2004)
   
  Eldre innlegg