MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

REKTOR MENER:

Tanker etter Rørosmøtet (7.2.08, 13:31)

Å være leder er en utfordring. Å være leder i en kunnskapsbedrift er en særdeles krevende utfordring. De godt over hundre lederne fra NTNU, som forrige tirsdag reiste hjem fra vår årlige ledersamling på Røros, hadde forhåpentlig med seg ny inspirasjon og motivasjon i bagasjen.

For det er de gode lederne som legger grunnlaget for at dyktige medarbeidere trives og presterer optimalt - og derigjennom bidrar til at vi når de målene vi har satt for NTNU.

Det er snart ett år siden NTNUs personalpolitikk ble vedtatt i styret. Personalpolitikk er imidlertid ikke noe man bare kan vedta! Noen må gjennomføre den, og hver dag stå i sentrum og sørge for at vi faktisk er en god arbeidsplass. Sagt på en annen måte: Det dreier seg om hvordan lederne hver dag behandler sine medarbeidere.

 • Tar lederne seg tid til snakke med dem de er ledere for - også om vanskelige og krevende saker?

 • Opplever medarbeiderne at lederen ser dem, og at de er viktige? Eller lar vi oss kollektivt fange av en travel hverdag slik at det ikke blir tid til litt enkel ros og anerkjennelse?

 • Tenker lederne ofte på at deres holdninger og verdier farger arbeidsplassen? God ledelse bygger jo i stor grad på sunn fornuft og evnen til å omgås medmennesker. Men lederrollen krever også spesifikk kunnskap og erfaringsutvikling. Fanny Duckert fra Universitetet i Oslo og Unni Steinsmo fra SINTEF er begge engasjerte og dyktige ledere. På Røros delte de raust av sine erfaringer, fra to ulike ståsted i to forskjellige kunnskapsorganisasjoner.

  Diskusjonen etter Duckert og Steinsmo sine innledninger, viste at erfaringsutveksling er nyttig og skaper engasjement. Blant mange konstruktive innlegg, kom et forslag om å videreutvikle samarbeidet med SINTEF til også å omfatte lederutvikling. Dette vil vi ta med oss inn i planleggingen når vi i tida framover skal videreutvikle og satse enda sterkere på lederopplæring og lederutvikling ved universitetet.

  Vi tar også med oss etterlysningen av instituttlederforum. Dette ble startet opp under forrige Rørosmøte, og var ment å være en arena hvor våre 53 instituttledere kunne utveksle erfaringer og lære av ”beste praksis”. Dessverre resulterte dårlig oppmøte i at forumet ble lagt ned. Hvordan kan vi legge til rette for at våre kanskje aller viktigste ledere, finner tid og overskudd til å delta i slike fora?

  Styret skal i vår diskutere rekruttering til vitenskapelige stillinger. Et viktig spørsmål er hvordan vi vekter ulike tilsettingskriterier. Forutsatt at aktuelle kandidater fyller de viten¬skapelige kvalifikasjonskravene, kunne man for eksempel tenke seg å la samhandlings¬evner og lagbyggingsegenskaper, være utslagsgivende for valget? Vi må også se på hastighet og effektivitet i tilsettingsprosessen, og vi må vurdere ordninger som gir økt mulighet for ”headhunting”. Og ikke minst må vi arbeide med hvordan vi skal motivere egne talentfulle studenter for en forskerkarriere.

  Like viktig er det å utnytte de gode talentene i hele befolkningen. Det vil si å holde kvinneandelen oppe i forskerutdanningen, og å intensivere rekrutteringen av kvinner til vitenskapelige stillinger.

  Styret vedtok i høst en ny strategi og handlingsplan, med en rekke offensive tiltak for å rekruttere fremragende kvinnelige forskere. Målet er reell kjønnsbalanse i 2020. Det forutsetter minst 40 prosent kvinner i vitenskapelige stillinger.

  For å klare dette, vil vi fra nå av tilsette kvinner i minst halvparten av alle nytilsettinger som krever doktorgrad.

  Noen har stilt spørsmålet om dette innebærer å fire på kravene til vitenskapelig kvalitet. Svaret er: tvert i mot. For å bli internasjonalt fremragende, må vi rekruttere de fremragende forskerne av begge kjønn. Bedre kjønnsbalanse vil gi bedre forskning og bedre undervisning. Og vi er på rett vei!

  Nylig delte statsråd Tora Aasland ut Kunnskapsdepartementets nyopprettede likestillingspris. Prisen, som er på 2 millioner kroner, ble delt mellom NTNU, som fikk 1,5 millioner, og Institutt for marin bioteknologi ved Universitetet i Tromsø som fikk 0,5. Statsråden poengterte at prisvinnerne utmerket seg gjennom å være kreative, resultatorienterte og originale i utformingen av tiltak, og at de kan vise til resultater.

  Vi har all grunn til å være stolte og glade over prisen. Nå gjelder det å følge opp. Derfor vil jeg minne om årets utlysning av likestillingsmidler, som kommer i løpet av kort tid. Likestillingsmidlene er knyttet opp mot konkrete tiltak, og de gir gyllen mulighet til å rekruttere flere kvinnelige forskere til våre fagmiljøer.

  Unni Steinsmo oppfordret til å feire våre suksesser, umiddelbart og hemningsløst. Samlingen på Røros, med godt over hundre dedikerte og dyktige ledere, inspirerer og gir tro på at det vil bli mange små og store suksesser å feire i tiden som kommer.

 •  
   
      

   FLERE INNLEGG AV REKTOR:

  Tale ved immatrikuleringen (12.8 2008)
   
  Samspill og samarbeid – den viktige debatten etter Stjernø (21.2 2008)
   
  Tanker etter Rørosmøtet (7.2 2008)
  Tanker foran statsbudsjettet (3.10 2007)
   
  Rektors tale ved immatrikuleringen (14.8 2007)
   
  Rektors tale ved festmøtet (publisert 30.5 2007, sist endret 1.6 2007)
   
  Læringskvalitet, arbeidsbelastning og andre dilemmaer i kjølvannet av Kvalitetsreformen. (12.2 2007)
   
  Tanker ved årets slutt (22.12 2006)
   
  En viktig høst (24.8 2006)
   
  Kjære kolleger (5.5 2006)
   
  Universitetet i det postindustrielle kunnskapssamfunnet (publisert 4.4 2006, sist endret 6.4 2006)
   
  Samlokalisering mulig, men også ønskelig? (8.3 2006)
   
  Store utfordringer våren 2006 (19.1 2006)
   
  Forskningsproduksjon – høstens heteste tema (publisert 23.11 2005, sist endret 24.11 2005)
   
  Blant de ti beste (12.10 2005)
   
  Utfordringer og resultater (23.5 2005)
   
  Historien om NTNU og HiST. Hvor står vi nå? (9.5 2005)
   
  Etter styremøtet 8. februar (14.2 2005)
   
  Orientering om prosessene rundt NTNU 2020 og samlokalisering (21.1 2005)
   
  Et slagkraftig NTNU (publisert 16.11 2004, sist endret 19.11 2004)
   
  Eldre innlegg