MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

REKTOR MENER:

Tale ved immatrikuleringen (12.8.08, 15:38)

Kjære nye studenter, kjære gjester og kolleger!

Velkommen til årets største festdag ved NTNU!

Her ved NTNU sier vi ”Ta en utfordring – ta NTNU”. Til deg som er ny student, vil jeg si: Takk for at du har tatt utfordringen - du har gjort et godt valg.

NTNU er et svært attraktivt studiested. I år har denne posisjonen blitt tydeligere enn noen gang: Totalt antall søkere til høyere utdanning i Norge er uendret fra i fjor. Likevel har antall søkere med NTNU som førstevalg økt med 5.4 %. For første gang oversteg tallet på førstevalgsøkere 10 000. Ekstra gledelig er det at søkerutviklingen er positiv innenfor alle de store studieområdene.

Vi kan ikke ta i mot alle som ønsker å komme til NTNU. Av de som har fått tilbud, er det 5930 søkere som har takket ja til studieplass hos oss i år. Du som er her i dag, kan slik sett anse deg som privilegert.

Jeg kan love at du er kommet til et meget spennende universitet, med mange muligheter. Vi har en stor faglig bredde; dere vil ha studiekamerater som studerer alt fra musikk og billedkunst, samfunnsfag og humaniora, medisin, arkitektur, realfag og teknologi.

De fleste av dere har søkt dere til et studium som har ett faglig tyngde¬punkt. Men også slike studier tilbyr mulig¬heter til å velge en del på tvers i det store faglige spennet. Det gir mulighet til å få perspektiver utover det ett enkelt fag gir. Og i denne sammenhengen gir NTNU unike muligheter! Bruk dem!

I will turn to English for a moment, to greet our students from other countries.

NTNU welcomes these days about 800 new international students, an increase of 20 % compared to last year. More are coming next semester. There will be about 1100 of you in this academic year. You international students represent a true enrichment for our student body. It is a privilege for all students to be able to seek friends across cultural borders in this multifaceted population.

I wish you success in acquiring knowledge valuable to yourselves and your own countries while you are here.

I hope you also will spend some effort to get acquainted with the natives of this country. People like you are the ambassadors of the globalized world, carrying your own culture across the borders.

You will get friends that will last for a lifetime. You are very welcome to Norway and to NTNU – enjoy your time here!

Og til dere norske studenter vil jeg si: Husk at dere er viktige for å hjelpe de utenlandske studentene til å finne seg til rette i Norge. Dere vil selv ha stort utbytte av å lære mennesker fra andre kulturer å kjenne. Mange av dere vil tilbringe ett semester eller ett år i utlandet senere i studiet. Ta imot våre utenlandske venner på samme måte som dere ønsker å bli mottatt ute selv.

Inkluder dem i vennekretsen og de faglige og sosiale fellesskapene!

Ved NTNU har vi satt oss høye mål for vår virksomhet. Vi sier at målet er at NTNU skal være blant de 10 beste teknisk-naturvitenskapelige universitetene i Europa, og blant de 1 % beste breddeuniversitetene i verden i 2020 - når det gjelder utdanningstilbud
- når det gjelder forskning
- og når det gjelder formidling

Alle fagfelt ved NTNU setter seg høye mål, ut fra sine fags kvalitetsnormer i det internasjonale kunnskaps¬samfunnet.

For dere betyr det at vi vil:

 • Legge stor vekt på å tilby dere et godt læringsmiljø og studier som er relevante for samfunnets behov.

 • At dere utover i studiet vil få anledning til å bidra i forsknings¬virksomheten gjennom prosjekter og oppgaver

 • Og at mange av dere vil kunne velge emner eller studieretninger som stimulerer til å utnytte kunnskap til nyskaping i samfunns- og næringsliv. Utnytt disse mulighetene – Norge har bruk for det.

  Dere studenter er en viktig del av NTNU – et universitet blir ikke bedre enn sine studenter. Deres holdninger og ideer vil prege læringsmiljøet. Jo mer aktive dere er som studenter, og jo større ansvar dere tar for å lære og å bidra, jo bedre blir læringsmiljøet.

  Hver enkelt av dere kommer nok til å merke at overgangen fra videregående skole til universitet kan være vanskelig. Kanskje den største endringen, er at du i sterk grad vil oppleve at du selv må ta ansvar for egen læring – det er den måten et universitet fungerer på.

  Det er få andre ting vi mennesker gjør, som gir sterkere opplevelse av mestring enn det å ha tilegnet seg dyp forståelse av ny kunnskap.

  Læring kan lignes med å nå toppen av fjellet etter en krevende fjelltur – der belønningen er å nyte utsikten over landskapet du har fått overblikk over. Husk da det som står innskrevet over døra på ei seter i Ottadalen: ”Ingen kjem til fjells på ein flat veg”.

  Det krever arbeid å tilegne seg kunnskap, det finnes ingen snarveier som gjør at du unngår det.

  Det gode med læring, er at du nyter godt av kunnskapen du har tilegnet deg resten av livet.

  Nøkkelen til god læring er å tilegne seg gode studiemetoder fra begynnelsen – bruk tid på det. Det dreier seg mye om konsentrasjon og å utnytte tiden godt. Arbeid gjerne sammen med studiekamerater, gjort på riktig måte blir læringen gjerne bedre i grupper.

  Gode studiemetoder er nøkkelen både til å lykkes med studiene, og samtidig få tid til alt det andre du også skal ha med deg i studietiden – fargerike fritidsaktiviteter av mange slag.

  Rundt omkring plassen her finner du representanter for mange av de mer enn 350 studentorganisasjonene som finnes ved NTNU. Bruk litt tid på å sette dere inn i alle mulighetene, det vil du ha glede av! Og skulle din interesse ikke finnes blant disse, så ta gjerne initiativ til å starte en til!

  Det er ellers en god kickstart på et sosialt og trivelig studentliv, å bli med på fadderordninga de kommende ukene. Dere har alle fått tilbud om å møte en fadder senere i dag. Dette er engasjerte studenter som selv har erfart det å være ny NTNU-student, og som nå er parat til å veilede dere gjennom jungelen. Benytt denne muligheten til å bli kjent med nye medstudenter og med NTNU og byen. Og et lite råd på veien; det er lettere å finne fram i jungelen med alle sansene skjerpet. Dessuten er studentlivet og byen i seg selv berusende, det er ikke nødvendigvis behov for ekstra stimuli.

  I dagens samfunn er vi særlig opptatt av energi, klima og miljø. Det ble tidligere i år inngått en tverrpolitisk avtale om en klimasatsing i Stortinget. Denne vil blant annet innebære en økning i forskningsinnsatsen på dette området med flere hundre millioner kroner pr år. NTNU har gode forutsetninger for å bidra her, og har som mål å etablere flere senter for miljøvennlig energi. Mange av dere vil i løpet av studiet komme til å bidra på prosjekter som kommer ut av dette.

  Men vi ønsker også vår egen virksomhet skal være preget av miljøbevissthet. Vi ønsker at både studenter og ansatte skal ha et reflektert og aktivt forhold til miljø og bærekraftig ressurs¬utnyttelse. Vær bevisst på eget forbruk. Hjelp oss å redusere energiforbruket ved NTNU ved å slukke lys og slå av PC-er. Alle nye studenter får mulighet til å få en termoskopp av Studentsamskipnaden. Den gir deg to kroner i avslag på kaffe og te ved samskipnadens serveringssteder. Brukt på riktig måte, gir den et bidrag til redusert forbruk av materialer og energi.

  Vi gjennomfører hvert år en egen miljødag i mai, med fokus på praktiske miljøtiltak. Men det er din og min innsats gjennom de 364 andre dagene i året, som teller for et bedre miljø.

  Helt til slutt vil jeg gjerne si til hver og en av dere: Vi på NTNU er glad for at du har valgt veien hit, at du vil investere viktige år av ditt liv i arbeid sammen med oss. Vi har mengder av kunnskap og innsikt som vi gleder oss til å dele med deg. Og selv om vi hele tiden streber etter å bli bedre, hevder vi med styrke: NTNU er Norges mest spennende universitet: Velkommen til oss, bruk mulighetene! Lykke til med studiene! Og husk: Ingen kjem til fjells på ein flat veg!

  Torbjørn Digernes
  Rektor

 •  
   
      

   FLERE INNLEGG AV REKTOR:

  Tale ved immatrikuleringen (12.8 2008)
  Samspill og samarbeid – den viktige debatten etter Stjernø (21.2 2008)
   
  Tanker etter Rørosmøtet (7.2 2008)
   
  Tanker foran statsbudsjettet (3.10 2007)
   
  Rektors tale ved immatrikuleringen (14.8 2007)
   
  Rektors tale ved festmøtet (publisert 30.5 2007, sist endret 1.6 2007)
   
  Læringskvalitet, arbeidsbelastning og andre dilemmaer i kjølvannet av Kvalitetsreformen. (12.2 2007)
   
  Tanker ved årets slutt (22.12 2006)
   
  En viktig høst (24.8 2006)
   
  Kjære kolleger (5.5 2006)
   
  Universitetet i det postindustrielle kunnskapssamfunnet (publisert 4.4 2006, sist endret 6.4 2006)
   
  Samlokalisering mulig, men også ønskelig? (8.3 2006)
   
  Store utfordringer våren 2006 (19.1 2006)
   
  Forskningsproduksjon – høstens heteste tema (publisert 23.11 2005, sist endret 24.11 2005)
   
  Blant de ti beste (12.10 2005)
   
  Utfordringer og resultater (23.5 2005)
   
  Historien om NTNU og HiST. Hvor står vi nå? (9.5 2005)
   
  Etter styremøtet 8. februar (14.2 2005)
   
  Orientering om prosessene rundt NTNU 2020 og samlokalisering (21.1 2005)
   
  Et slagkraftig NTNU (publisert 16.11 2004, sist endret 19.11 2004)
   
  Eldre innlegg